Sản xuất kinh doanh giỏi

T

rong những năm qua, việc triển khai, thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” được Hội Nông dân các cấp xác định là nhiệm vụ quan trọng gắn với thực hiện công tác Hội và phong trào nông dân. Các cấp Hội Nông dân đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân tích cực tham gia các phong trào thi đua, các chương trình, cuộc vận động của Hội, nhất là vận động nông dân xây dựng và nhân rộng các mô hình điển hình “Dân vận khéo” trong lĩnh vực phát triển kinh tế.

IMG 1659

Bà Phùng Thị Lan Chủ tịch HND huyện Lương Sơn thăm mô hình dân vận khéo trồng nhãn "Miền Thiết" xóm Vai Đào xã Cao Răm

Hằng năm, căn cứ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, Hội Nông dân tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai trong hệ thống Hội. Nhằm tạo sức lan tỏa phong trào thi đua “Dân vận khéo” tập trung chỉ đạo Hội Nông dân các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo” phù hợp với từng địa phương đem lại lợi ích nhiều mặt cho nông dân.

Để thúc đẩy xây dựng mô hình “Dân Vận khéo” trong phát triển kinh tế hiệu quả Hội Nông dân các cấp chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền, vận động; phương pháp “Dân vận khéo” luôn được cán bộ Hội vận dụng khi triển khai các chương trình, hoạt động của Hội. Phát động sâu rộng “Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” được các cấp uỷ đảng, chính quyền quan tâm tạo điều kiện, phong trào được phát triển mạnh cả bề rộng và chiều sâu, có ý nghĩa chính trị, kinh tế, xã hội sâu sắc, có sức lôi cuốn đông đảo cán bộ, hội viên nông dân tham gia. Hằng năm, các cấp Hội đã tổ chức cho hội viên nông dân đăng ký danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh các cấp; số hộ đăng ký hằng năm khoảng 73.000 hộ, số hộ đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp trên 35.000 hộ, đạt gần 48% so tổng số hộ đăng ký; hỗ trợ nông dân tiếp cận với khoa học kỹ thuật, công nghệ mới bằng việc phối hợp với các cơ quan chức năng và các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tổ chức hàng trăm lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản... cho trên 72.000 lượt hội viên nông dân và trực tiếp tổ chức các lớp tập huấn khoa học kỹ thuật cho trên 36.800 lượt hội viên nông dân. Vận động hội viên nông dân dồn điền đổi thửa, tích tụ ruộng đất; xây dựng các mô hình trang trại, gia trại phát triển kinh tế. Nhiều mô hình điển hình hộ gia đình sản xuất, kinh doanh giỏi có quy mô lớn, hiệu quả kinh tế cao, tạo công ăn việc làm cho hàng chục lao động tại địa phương và giúp đỡ các hộ nghèo, hộ gặp hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế, đến năm 2018 có 90 hộ cho thu nhập từ 500 triệu - 1 tỷ đồng; 756 hộ đạt thu nhập từ 300 - 500 triệu đồng; 2.970 hộ đạt từ 200 - 300 triệu đồng và 32.123 hộ đạt thu nhập từ 100 - 200 triệu đồng, điển hình như: Ông Bùi Văn An xóm Rò xã Phú Lai (Yên Thủy) với mô hình chăn nuôi, dịch vụ; ông Nguyễn Vinh Cường, xã Phú Thành (Lạc Thủy) với mô hình trồng cây có múi, trồng chè; ông Vì Văn Dền, xã Mai Hịch (Mai Châu) với mô hình chăn nuôi lợn, bò... Các mô hình phát triển kinh tế mang lại hiệu quả kinh tế cao ngày càng được nhân rộng tạo được nhiều việc làm cho lao động tại địa phương, điển hình như một số mô hình tập thể “Dân vận khéo” liên kết trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị, như: Mô hình trồng cam (Cao Phong); mô hình chăn nuôi dê (Lạc Thủy, Mai Châu); mô hình trồng nhãn (Kim Bôi)...

Để giúp cho nông dân phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm chi phí trong sản xuất trong 5 năm qua, Hội Nông dân các cấp trong tỉnh đã hướng dẫn, thành lập 264 tổ hợp tác và hợp tác xã sản xuất - kinh doanh nông lâm nghiệp hoạt động có hiệu quả, điển hình như: Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp xã Dũng Phong (Cao Phong); hợp tác xã nông sản hữu cơ Đồng Sương, xã Thành Lập (Lương Sơn); tổ hợp tác phát triển kinh tế chế tác đá cảnh, sinh vật cảnh thôn Sỏi, xã Phú Thành (Lạc Thủy)... Hướng dẫn thành lập được 63 chi, tổ Hội nghề nghiệp để tập hợp, tạo sự gắn kết giữa các hội viên nông dân với nhau trong tổ chức sản xuất, kinh doanh điển hình như: Chi hội sản xuất rau an toàn xóm Sung 2, xã Thanh Hối (Tân Lạc); tổ hội nuôi cá lòng hồ sông Đà xóm Vôi, xã Thái Thịnh (thành phố Hòa Bình).., các mô hình trên đã được nhân rộng góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho nông dân.

Trong những năm qua, Hội Nông dân các cấp trong tỉnh đã vận động hướng dẫn cán bộ, hội viên tích cực áp dụng các tiến bộ KHKT, công mới, học tập kinh nghiệm các mô hình kinh tế điển hình, chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng để nâng cao hiệu quả kinh tế trên cùng một đơn vị diện tích, sản xuất các sản phẩm nông nghiệp an toàn, đảm bảo chất lượng, hình thành các vùng sản xuất hàng hoá quy mô lớn, có giá trị kinh tế cao theo chuỗi giá trị, Hội Nông dân các huyện đã xây dựng được 06 thương hiệu sản phẩm do Hội Nông dân đứng tên chủ sở hữu và quản lý là: Nhãn hiệu tập thể mía tím Hòa Bình; rau hữu cơ Lương Sơn; thổ cẩm Mai Châu; hạt dổi Lạc Sơn; bưởi đỏ Tân Lạc; cam Lạc Thủy.

Thông qua phong trào thi đua “Dân vận khéo” được các cấp Hội triển khai hiệu quả, nội dung, phương thức hoạt động của các cấp Hội được đổi mới, vai trò, vị thế của Hội Nông dân các cấp được nâng cao; có nhiều cách làm hay, sáng tạo, nhiều mô hình “Dân vận khéo” trong phát triển kinh tế có sức lan tỏa mạnh mẽ và được nhân rộng, huy động tối đa sự tham gia của cán bộ, hội viên nông dân, các cấp Hội đã phát huy vai trò của tổ chức Hội Nông dân trong việc góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

QUÁCH HỒNG NAM

Hội Nông dân tỉnh

Tin mới

Tin cũ hơn

Viết bởi Quản trị Hội Nông dân