CHUYÊN ĐỀ NĂM 2022 " HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN THẬT SỰ TIÊN PHONG, GƯƠNG MẪU, CÓ ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG TRONG SÁNG, BẢN LĨNH CHÍNH TRỊ VỮNG VÀNG, ĐỦ NĂNG LỰC ĐÁP ỨNG YÊU CẦU TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY"

   Thời gian qua, Hội Nông dân huyện Lạc Thuỷ, tỉnh Hoà Bình đã đẩy mạnh phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên nông dân tham gia, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện đời sống cho nông dân.

lrds

   Thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/HNDTW ngày 04/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khóa VI) về nâng cao chất lượng phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020. Trong những năm qua, phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi (SXKD), đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững luôn được các cấp Hội Nông dân huyện Lạc Thuỷ quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện, đã mang lại hiệu quả thiết thực. Để thực hiện Nghị quyết đạt kết quả cao, Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện xây dựng chương trình hành động, kế hoạch triển khai thực hiện, hằng năm giao chỉ tiêu về số lượng đăng ký hộ nông dân SXKD giỏi các cấp, thường xuyên kiểm tra các hoạt động của phong trào để đánh giá hiệu quả và công nhận. Bên cạnh đó, tăng cường tuyên truyền, phổ biến kiến thức, nâng cao trình độ cho hội viên, nông dân về ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất; nắm vững các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, luôn gắn việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 29- NQ/HNDTW với việc tổ chức thực hiện chương trình phát triển nông - lâm nghiệp, hàng hoá mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra, xây dựng các nhãn hiệu sản phẩm, sản xuất các sản phẩm đặc trưng, đặc sản để phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương như: Phát triển thương hiệu Cam Lạc Thủy, gà Lạc Thủy; vùng sản xuất chè; vùng cây ăn quả; chăn nuôi gà tập trung ..., trên địa bàn các xã, thị trấn.

lgtd2

Nhằm giúp cho hội viên, nông dân có thêm nguồn lực phát triển kinh tế , trong 5 năm qua Hội Nông dân huyện Lạc Thủy đã tổ chức trên 300 lớp tập huấn chuyển giao KHKT, 40 lớp dạy nghề cho 1.084 lượt hội viên nông dân, tín chấp gần 2.000 tấn phân bón trả chậm, tín chấp trên 250 tỷ cho 3.956 hộ nông dân vay vốn phát triển sản xuất thông qua các ngân hàng. Chú trọng phát triển các mô hình kinh tế tập thể, nhằm giúp hội viên nông dân trong sản xuất, tìm đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp, đã thành lập 50 tổ hợp tác, 08 chi hội nghề nghiệp, 27 tổ hội nghề nghiệp; Quỹ hỗ trợ nông dân đang quản lý là trên 5 tỷ đồng cho nông dân vay phát triển sản xuất. Hàng năm Hội Nông dân huyện chỉ đạo các cơ sở Hội tham gia đóng góp, ủng hộ quỹ xây dựng nhà Mái ấm nông dân, kết quả bàn giao 05 nhà “Mái ấm nông dân” trị giá tiền mặt 125 triệu đồng cho hộ hội viên nông dân nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

lfter3

   Thông qua phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi giúp nhau đoàn kết giúp nhau và giảm nghèo bền vững đã xuất hiện nhiều nông dân dám nghĩ, dám làm, quyết tìm tòi đưa vào thử nghiệm và nhân rộng các loại cây, con mới phá vỡ thế độc canh sản xuất các cây, con truyền thống góp phần đa dạng hóa sản xuất, phát triển các ngành nghề, dịch vụ mới trong kinh tế nông thôn, đã xuất hiện nhiều mô hình sản xuất kết hợp đạt hiệu quả kinh tế cao được nhân rộng trong sản xuất như: mô hình trồng cây có múi, mô hình trồng Na Dai, sản xuất rau an toàn, chăn nuôi trâu, bò sinh sản, dê, gà, mô hình chăn nuôi động vật hoang dã như hươu, nai, nhím, lợn rừng… và từng bước xây dựng thương hiệu nông dân sản xuất hàng hóa đặc trưng như chế tác đá cảnh tại xã Phú Thành; chăn nuôi gà tại xã An Bình, Hưng Thi; trồng cây có múi tại xã Thống Nhất, Phú Thành… Từ phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, hàng năm có khoảng trên 6000 hộ nông đăng ký hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp và bình xét có trên 3.000 hộ đạt sản xuất kinh doanh giỏi các cấp chiếm 56% trở lên so với hộ đăng ký. Có nhiều mô hình đã được nhân rộng trong sản xuất và đem lại hiệu quả kinh tế cao, được nhiều nông dân học tập làm theo. nhiều gương nông dân điển hình trong sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững như: Ông Lê Minh Quy, Nguyễn Văn Tứ xã Cố Nghĩa; Ông Đặng Văn Sinh, Ông Nguyễn Văn Bình xã Liên Hòa; Ông Lương Duy Linh xã Phú Lão; Ông Nguyễn Duy Lành, Ông Phạm Tiến Sinh, Ông Chu Văn Sâm, ông Bùi Văn Vinh xã Phú Thành, Ông Bùi Đức Duyên xã Hưng Thi, Ông Đào Hồng Phú Thị trấn Thanh Hà...

lgtr4

   Có thể nói 5 năm qua, thực hiện Nghị quyết 29 -NQ/HNDTW, về nâng cao chất lượng phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững của Hội Nông dân huyện Lạc Thuỷ đã có sự tiến bộ vượt bậc, chất lượng và hiệu quả phong trào ngày càng được nâng lên, xuất hiện nhiều hộ có thu nhập cao, đã góp phần giảm hộ nghèo, tăng thu nhập, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, nâng cao mức sống, ổn định xã hội, nông dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của Nhà nước và tin tưởng vào tổ chức Hội.

HÀ ANH

.

Thể lệ tổ chức Hội thi "Nhà nông đua tài tỉnh Hòa Bình lần thứ V năm 2022"


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


Kế hoạch thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022


Kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay"


Thể lệ tổ chức Hội thi "Nhà nông đua tài tỉnh Hòa Bình lần thứ V năm 2022"


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


Kế hoạch thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022


Kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay"


Thể lệ tổ chức Hội thi "Nhà nông đua tài tỉnh Hòa Bình lần thứ V năm 2022"


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


Kế hoạch thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022


Kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay"


Thể lệ tổ chức Hội thi "Nhà nông đua tài tỉnh Hòa Bình lần thứ V năm 2022"


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


Kế hoạch thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022


Kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay"


Thể lệ tổ chức Hội thi "Nhà nông đua tài tỉnh Hòa Bình lần thứ V năm 2022"


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


Kế hoạch thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022


Kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay"


Thể lệ tổ chức Hội thi "Nhà nông đua tài tỉnh Hòa Bình lần thứ V năm 2022"


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


Kế hoạch thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022


Kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay"


Thể lệ tổ chức Hội thi "Nhà nông đua tài tỉnh Hòa Bình lần thứ V năm 2022"


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


Kế hoạch thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022


Kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay"


Thể lệ tổ chức Hội thi "Nhà nông đua tài tỉnh Hòa Bình lần thứ V năm 2022"


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


Kế hoạch thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022


Kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay".

2222222
8777465244

pho bien phap luat

11103576 thongtinthitruonggiaca 16-06-20

hoctaphcm333

Thống kê truy cập

2542884
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả:
55
1002
3391
792551
3802
5768
2542884

Your IP: 3.215.79.204
2022-07-05 12:39
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction