MỪNG ĐẢNG - MỪNG XUÂN NHÂM DẦN 2022!

    Anh Hà Văn Tý - Chi Hội trưởng Nông dân chi Hội tổ dân phố Văn thị trấn Mai Châu, là một chi Hội trưởng rất nhiệt tình và năng động trong các phong trào của Hội. Dù biết rằng tham gia chi Hội không có phụ cấp nhưng anh đã dẫn dắt chi Hội Nông dân đi đầu trong các hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân. 

Để tuyên truyền vận động hội viên nông dân, anh luôn chủ động nghiên cứu nắm bắt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của Hội cấp trên, để từ đó trong các buổi sinh hoạt chi Hội anh phổ biến đến toàn thể hội viên nông dân trong chi Hội, nổi bật nhất là việc tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Anh đã tham mưu đề xuất với Hội Nông dân thị trấn Mai Châu mở các lớp tập huấn về trồng rau sạch an toàn, chăn nuôi bò sinh sản, chuyển giao khoa học kỹ thuật, để áp dụng vào thực tiễn nâng cao hiệu quả kinh tế gia đình góp phần vào việc làm giàu và giảm nghèo bền vững. Để chi Hội hoạt động có hiệu quả anh đã phát động xây dựng quỹ Hội bằng nhiều hình thức như thuê dựng nhà, lợp nhà, đến nay chi Hội có tổng số quỹ trên 70 triệu đồng, bình quân 1.100.000đ/hội viên. Công tác quản lý và sử dụng quỹ hiệu quả, hằng năm, tổ chức cho hội viên đi tham quan học tập các mô hình Homestay không chỉ trong huyện mà còn đi các tỉnh bạn để học tập. Ngoài ra, Ban Chấp hành chi Hội còn tạo điều kiện cho hội viên vay quỹ Hội để phát triển sản xuất, từ đó anh đã được hội viên và bà con trong tổ dân phố quý mến.

   Năm 2019, với cương vị là chi Hội trưởng, anh  đã tham mưu cho Hội Nông dân thị trấn thành lập tổ hội nghề nghiệp xây dựng với 16 hội viên tham gia, tổ hội hoạt động có hiệu quả đã tạo công ăn việc làm cho hội viên hằng tháng từ 5.000.000đ/hội viên trở lên tùy theo công việc. Trong các hoạt động của tổ dân phố và của Hội anh luôn có ý thức, trách nhiệm xây dựng mối quan hệ đoàn kết gắn bó tương thân, tương ái giữa chi Hội và các đoàn thể ở tổ dân phố, góp phần gắn kết tình cảm quan tâm thăm hỏi khi hội viên ốm đau và gia đình hội viên có việc hiếu hỷ. Với những đóng góp tích cực cho hoạt động của Hội và phong trào nông dân ở cơ sở, nhiều năm được Hội Nông dân huyện, Hội Nông dân thị trấn Mai Châu tặng giấy khen. Đặc biệt, năm 2020, anh đã được Hội Nông dân tỉnh tặng Bằng khen có thành tích trong công tác xây dựng Hội và phong trào nông dân và nhiều năm liền chi Hội tổ dân phố Văn được công nhận là chi Hội vững mạnh của thị trấn Mai Châu. Anh Hà Văn Tý xứng đáng là một tấm gương sáng là một chi Hội trưởng năng động với công tác Hội và phong trào nông dân. 

LÒ VĂN HOAN

Chủ tịch HND thị trấn Mai Châu

.

Thể lệ tổ chức Hội thi "Nhà nông đua tài tỉnh Hòa Bình lần thứ V năm 2022"


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


KẾ HOẠCH Tổ chức thực hiện "Tết trồng cây", hưởng ứng chương trình trồng 1 tỷ cây xanh do Thủ tướng Chính phủ phát động và phong trào trồng "Hàng cây nông dân" gắn với xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022


KẾ HOẠCH số 276-KH/HNDT ngày 18/10/2021 về Thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Thể lệ tổ chức Hội thi "Nhà nông đua tài tỉnh Hòa Bình lần thứ V năm 2022"


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


KẾ HOẠCH Tổ chức thực hiện "Tết trồng cây", hưởng ứng chương trình trồng 1 tỷ cây xanh do Thủ tướng Chính phủ phát động và phong trào trồng "Hàng cây nông dân" gắn với xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022


KẾ HOẠCH số 276-KH/HNDT ngày 18/10/2021 về Thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Thể lệ tổ chức Hội thi "Nhà nông đua tài tỉnh Hòa Bình lần thứ V năm 2022"


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


KẾ HOẠCH Tổ chức thực hiện "Tết trồng cây", hưởng ứng chương trình trồng 1 tỷ cây xanh do Thủ tướng Chính phủ phát động và phong trào trồng "Hàng cây nông dân" gắn với xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022


KẾ HOẠCH số 276-KH/HNDT ngày 18/10/2021 về Thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Thể lệ tổ chức Hội thi "Nhà nông đua tài tỉnh Hòa Bình lần thứ V năm 2022"


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


KẾ HOẠCH Tổ chức thực hiện "Tết trồng cây", hưởng ứng chương trình trồng 1 tỷ cây xanh do Thủ tướng Chính phủ phát động và phong trào trồng "Hàng cây nông dân" gắn với xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022


KẾ HOẠCH số 276-KH/HNDT ngày 18/10/2021 về Thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Thể lệ tổ chức Hội thi "Nhà nông đua tài tỉnh Hòa Bình lần thứ V năm 2022"


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


KẾ HOẠCH Tổ chức thực hiện "Tết trồng cây", hưởng ứng chương trình trồng 1 tỷ cây xanh do Thủ tướng Chính phủ phát động và phong trào trồng "Hàng cây nông dân" gắn với xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022


KẾ HOẠCH số 276-KH/HNDT ngày 18/10/2021 về Thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Thể lệ tổ chức Hội thi "Nhà nông đua tài tỉnh Hòa Bình lần thứ V năm 2022"


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


KẾ HOẠCH Tổ chức thực hiện "Tết trồng cây", hưởng ứng chương trình trồng 1 tỷ cây xanh do Thủ tướng Chính phủ phát động và phong trào trồng "Hàng cây nông dân" gắn với xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022


KẾ HOẠCH số 276-KH/HNDT ngày 18/10/2021 về Thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Thể lệ tổ chức Hội thi "Nhà nông đua tài tỉnh Hòa Bình lần thứ V năm 2022"


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


KẾ HOẠCH Tổ chức thực hiện "Tết trồng cây", hưởng ứng chương trình trồng 1 tỷ cây xanh do Thủ tướng Chính phủ phát động và phong trào trồng "Hàng cây nông dân" gắn với xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022


KẾ HOẠCH số 276-KH/HNDT ngày 18/10/2021 về Thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Thể lệ tổ chức Hội thi "Nhà nông đua tài tỉnh Hòa Bình lần thứ V năm 2022"


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


KẾ HOẠCH Tổ chức thực hiện "Tết trồng cây", hưởng ứng chương trình trồng 1 tỷ cây xanh do Thủ tướng Chính phủ phát động và phong trào trồng "Hàng cây nông dân" gắn với xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022


KẾ HOẠCH số 276-KH/HNDT ngày 18/10/2021 về Thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

2222222
8777465244

pho bien phap luat

11103576 thongtinthitruonggiaca 16-06-20

hoctaphcm333

Thống kê truy cập

2517264
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả:
101
187
461
769796
5125
6192
2517264

Your IP: 52.203.18.65
2022-01-25 03:45
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction