CHUYÊN ĐỀ NĂM 2022 " HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN THẬT SỰ TIÊN PHONG, GƯƠNG MẪU, CÓ ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG TRONG SÁNG, BẢN LĨNH CHÍNH TRỊ VỮNG VÀNG, ĐỦ NĂNG LỰC ĐÁP ỨNG YÊU CẦU TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY"

Mô hình câu lạc bộ “Phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội” thị Trấn Hàng Trạm. được thành lập năm 2003, ban đầu với 12 thành viên, đến nay đã có 30 thành viên tham gia. Với lực lượng nông dân giữ vai trò nòng cốt trong câu lạc bộ các thành viên đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, giúp nhau trong cuộc sống, chia sẻ kinh nghiệm làm ăn, cùng nhau học tập, tiến bộ, bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn. Định kỳ sinh hoạt CLB ba tháng một lần với nhiều nội dung và hình thức sinh hoạt phong phú như chia sẻ những thông tin về pháp luật, hòa giải, trợ giúp pháp lý cho bà con, có khi là những buổi tuyên truyền miệng, hoặc tổ chức giao lưu sân khấu hóa...tập trung vào việc phổ biến một số chuyên đề pháp luật cụ thể, phù hợp với thực tế ở địa phương như: Luật Đất đai, Luật Hôn nhân gia đình, Luật Dân sự, Luật Hình sự, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và các chương trình mục tiêu quốc gia xóa đói, giảm nghèo… Trong các buổi sinh hoạt của CLB, thường có sự tham gia của lực lượng công an, cán bộ tư pháp để hướng dẫn, tư vấn, giải đáp cụ thể cho hội viên những vấn đề còn vướng mắc hay những điều luật nào chưa rõ để nâng cao kiến thức về luật cho bà con. Bên cạnh đó, CLB còn sắp xếp, tổ chức cho hội viên sinh hoạt theo chủ đề và lấy ý kiến đóng góp cho buổi sinh hoạt thêm rộng rãi, mang tính dân chủ. Nhờ đó, nhận thức về pháp luật của hội viên nông dân được nâng cao, một số vướng mắc được giải đáp. Ngoài ra, các thành viên CLB còn làm tốt vai trò tư vấn, hoà giải các bất hoà trong hôn nhân gia đình; luôn quan tâm, chia sẻ giúp đỡ nhau. Không phân biệt, kỳ thị người mắc tệ nạn xã hội. Tích cực cảm hóa, giúp đỡ người vi phạm pháp luật, lầm lỡ tái hòa nhập cộng đồng. Hội Nông dân đã nhận quản lý giáo dục tại cộng đồng cho 02 đối tượng ở khu phố 1 và 4 của thị trấn Hàng Trạm cai nghiện thành công và có công việc làm ổn định. Từ việc tuyên truyền hiệu quả, ý thức pháp luật của bà con được nâng cao hạn chế việc xảy ra tranh chấp, mâu thuẫn góp phần vào việc ổn định an ninh trật tự trên địa bàn. 

Không chỉ có CLB “Phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội” thị trấn Hàng Trạm, mà trong toàn huyện, Hội Nông dân các xã, thị trấn đã và đang tích cực tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho hội viên, thông qua việc lồng ghép sinh hoạt của các CLB khác. Qua mỗi buổi sinh hoạt, hội viên được cập nhập những kiến thức pháp luật mới sửa đổi, bổ sung liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn để từ đó áp dụng cho cuộc sống gia đình mình và chia sẻ cho bà con trên địa bàn mình sinh sống. Theo đó, mỗi hội viên trong CLB là một tuyên truyền viên, có nhiệm vụ hướng dẫn, tư vấn, giải thích những vướng mắc về pháp luật cho nông dân tại cơ sở, giúp họ bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình, góp phần thực hiện dân chủ cơ sở, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.  Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, CLB từng bước thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong công tác giám sát, phản biện xã hội, góp phần đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên nông dân và ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.  Phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; các quy định của pháp luật về quản lý, sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp… cho cán bộ, hội viên, nông dân trên địa bàn xã. Phối hợp với chính quyền xã đa dạng hình thức tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh xã về quy chế dân chủ ở cơ sở, nhất là những nội dung nhân dân được trực tiếp bàn và quyết định.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hiện nay, hoạt động của mô hình các câu lạc bộ vẫn gặp không ít khó khăn do hạn chế về nguồn kinh phí và tài liệu tuyên truyền, trong khi nhu cầu của hội viên nông dân và người dân tìm hiểu pháp luật rất lớn; hoạt động chủ yếu dựa trên sự tự nguyện tham gia của các thành viên, trong đó có nhiều thành viên kiêm nhiệm công việc khác, nên đôi lúc không tham gia hết những hoạt động của câu lạc bộ.

Có thể nói, Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” trên địa bàn huyện Yên Thủy là một trong những mô hình mang lại nhiều lợi ích đối với hội viên, là nơi để nông dân tiếp cận, trao đổi với nhau về kiến thức pháp luật, giúp họ am hiểu pháp luật hơn. Trong thời gian tới để phát huy hiệu quả của những mô hình này cần có sự quan tâm, hỗ trợ hơn nữa từ chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể nhằm duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động.

NGUYỄN THỊ THÚY

                                                                                                            HND huyện Yên Thủy

.

Công văn tuyên truyền cuộc thi " Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam " năm 2022


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


Kế hoạch thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022


Kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay"


Công văn tuyên truyền cuộc thi " Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam " năm 2022


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


Kế hoạch thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022


Kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay"


Công văn tuyên truyền cuộc thi " Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam " năm 2022


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


Kế hoạch thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022


Kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay"


Công văn tuyên truyền cuộc thi " Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam " năm 2022


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


Kế hoạch thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022


Kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay"


Công văn tuyên truyền cuộc thi " Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam " năm 2022


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


Kế hoạch thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022


Kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay"


Công văn tuyên truyền cuộc thi " Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam " năm 2022


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


Kế hoạch thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022


Kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay"


Công văn tuyên truyền cuộc thi " Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam " năm 2022


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


Kế hoạch thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022


Kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay"


Công văn tuyên truyền cuộc thi " Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam " năm 2022


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


Kế hoạch thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022


Kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay".

2222222
8777465244

pho bien phap luat

11103576 thongtinthitruonggiaca 16-06-20

hoctaphcm333

Thống kê truy cập

2549980
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả:
276
214
276
803600
928
9970
2549980

Your IP: 18.207.157.152
2022-08-07 23:44
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction