An ninh - Quốc phòng

   Trong những năm qua, Hội Nông dân phường Dân Chủ, thành phố Hòa Bình đã phối hợp với lực lượng Công an và các ban, ngành, đoàn thể làm tốt công tác đảm bảo ANTT; tích cực nắm tình hình, tư tưởng nông dân; tuyên truyền, vận động hội viên nông dân và gia đình thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; phối hợp giải quyết mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân, không để hình thành các “điểm nóng” về ANTT trên địa bàn; đấu tranh phòng, chống hiệu quả các loại tội phạm. Kết quả, chỉ tính riêng năm 2021 đã phối hợp với các ban, ngành tổ chức 14 buổi tuyên truyền cấp, quản lý căn cước công dân cho 535 lượt hội viên; Tuyên truyền Luật Bầu cử Quốc Hội và HĐND các cấp cho 520 lượt hội viên; Tuyên truyền Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho 32 cán bộ, hội viên. Thành lập đội tuyên truyền lưu động đến toàn thể Nhân dân về các quy định phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn phường. Tham gia trực chốt vào các buổi chiều để nhắc nhở Nhân dân chấp hành các quy định phòng - chống dịch. Ngoài ra, Hội còn tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề, tọa đàm, giao lưu, sân khấu hóa, phát thanh trên loa tại các tổ dân phố về phòng - chống tội phạm.

   Tiếp tục củng cố và phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, Hội Nông dân phường phối hợp với Công an phường tổ chức ra mắt mô hình “Nông dân tự quản về an ninh trật tự”, với 84 hội viên nông dân tham gia. Công an và Hội Nông dân phường đã ký kết 5 nội dung phối hợp thực hiện gồm: Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp tổ chức triển khai có hiệu quả các văn bản, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, của Hội cấp trên về công tác đảm bảo an ninh trật tự. Chú trọng những vụ việc lợi dụng mâu thuẫn, khiếu kiện liên quan đến việc thu hồi, giải tỏa đất đai, gây mất an ninh trật tự tại địa phương, không để phát sinh “điểm nóng” về an ninh trật tự; Phối hợp tuyên truyền có hiệu quả những quyền lợi và nghĩa vụ của công dân liên quan đến tình hình an ninh chính trị của địa phương theo từng giai đoạn cụ thể; Xây dựng các mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, mô hình chi Hội không có hội viên vi phạm pháp luật, thường xuyên phổ biến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và các hành vi của các loại tội phạm, nâng cao cảnh giác, ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, hội viên nông dân, kịp thời phát hiện, trao đổi và cung cấp cho lực lượng Công an các tin có giá trị trong công tác đấu tranh, phòng - chống tội phạm; Gắn phong trào phòng, chống tội phạm với việc nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nông dân; Xây dựng lực lượng Công an, Hội Nông dân cơ sở vững mạnh, các tổ chức quần chúng tham gia công tác an ninh trật tự hoạt động có hiệu quả. Bên cạnh đó, Hội Nông dân phường tích cực phối hợp bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của hội viên nông dân trong công tác đảm bảo ANTT; phát động phong trào nông dân tham gia tố giác tội phạm, cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư; tham gia hòa giải các mâu thuẫn trong nội bộ nông dân và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với các phong trào thi đua do Hội  Nông dân phát động. Từ đầu năm đến nay, Hội Nông dân phường đã tham gia phối hợp hoà giải 14 đơn thư, khiếu nại ; cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ được 02 đối tượng có dấu hiệu phạm tội; hội viên nông dân đã tham gia mật phục bắt quả tang 2 vụ, 4 đối tượng từ nơi khác lợi dụng ban đêm xâm nhập địa bàn trộm cắp gia cầm chăn thả ngoài đồng, góp phần bảo vệ sự bình yên tại các tổ dân phố.

   Sự phối hợp của Hội Nông dân phường với Công an phường trong công tác tuyên truyền và xây dựng mô hình “Nông dân tự quản về an ninh trật tự” có ý nghĩa quan trọng trong công tác đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường, đặc biệt là tháng cao điểm phòng - chống tội phạm, các sự kiện lớn như Đại hội Đảng các cấp, bầu cử Đại biểu quốc Hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 góp phần thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”.

BÙI THỊ NHUNG

Chủ tịch HND phường Dân Chủ, TP Hòa Bình


Tin cũ hơn

Viết bởi Quản trị Hội Nông dân