An ninh - Quốc phòng

          Những năm qua, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao nhận thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, hội viên nông dân.

 anh tuyen truyen1

          Để đẩy mạnh công tác phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, hội viên nông dân, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nư­­ớc; tích cực học tập, thực hiện hiệu quả nội dung Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2018 - 2023 gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hàng năm, Hội Nông dân tỉnh đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, chỉ đạo Hội Nông dân các cấp tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ hội viên nông dân, trong đó chú trọng nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Hiến pháp, Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức Chính phủ; Luật an toàn vệ sinh lao động; Luật Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, Luật đất đai, Bộ luật Dân sự, Bộ luật hình sự, Bộ Luật Lao động, Luật Phòng chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Luật Giao thông đường bộ, Luật Bình đẳng giới, Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, Luật Hôn nhân gia đình, các văn bản về phòng, chống dịch bệnh Covid-19,... Ngoài ra các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền phổ biến sâu rộng tới 150 cơ sở Hội, 1.426 chi Hội và 2.370 tổ Hội với nhiều hình thức dễ hiểu, dễ nhớ thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, hội thi, hội nghị, sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt chi, tổ Hội, các buổi giao lưu sân khấu hóa, tọa đàm, gặp mặt truyền thống để thảo luận, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành, các văn bản liên quan đến tình hình chính trị, kinh tế - xã hội của địa phương, những chủ trương, quyết sách lớn của Đảng và Nhà nước trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đặc biệt là kết quả tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh và phát huy sức mạnh của Khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

anh tuyen truyen 2

          Trong 05 năm (2017 - 2021), Hội Nông dân tỉnh đã ban hành trên 160 văn bản chỉ đạo các cấp Hội tuyên truyền về PBGDPL; xây dựng trang Website của Hội để triển khai các nội dung công tác Hội và phổ biến pháp luật cho nông dân; phát hành 19 số Thông tin công tác Hội với số lượng 41.680 cuốn phát đến chi Hội, có các tin, bài phổ biến, giáo dục pháp luật, giải đáp pháp luật cho nông dân; phối hợp với Đài truyền hình tỉnh xây dựng chuyên mục “Nông dân Hòa Bình hội nhập và phát triển”; phối hợp với Báo Hòa Bình đăng tải các hoạt động tiêu biểu về phổ biến pháp luật. Các cấp Hội tổ chức 2.403 buổi tuyên truyền pháp luật cho trên 150.400 lượt hội viên, trợ giúp pháp lý cho 13.085 lượt cán bộ hội viên; tổ chức 32 lớp tập huấn kiến thức pháp luật và nghiệp vụ, kỹ năng tư vấn, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho hơn 1.920 cán bộ Hội các cấp; hoạt động Ngày pháp luật, xây dựng câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”, xây dựng tủ sách pháp luật, làm nơi sinh hoạt giúp nông dân nâng cao hiểu biết, nhằm hạn chế khiếu kiện vượt cấp.

          Để giải quyết mâu thuẫn, khiếu kiện trong nông dân, Hội Nông dân các cấp trong tỉnh đã phối hợp với các ban ngành, đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền về những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, đặc biệt những vấn đề liên quan trực tiếp đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn và quyền lợi hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân. Kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng, băn khoăn, thắc mắc, những mâu thuẫn phát sinh trong nội bộ nông dân để kịp thời báo cáo và tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và các ngành chức năng có biện pháp giải quyết kịp thời; có phương pháp tuyên truyền hòa giải thích hợp, không để diễn biến phức tạp kéo dài, kết quả các cấp Hội trực tiếp hòa giải 247 vụ, hòa giải thành công 221 vụ, đạt 89,4% tại các cơ sở, đảm bảo được quyền lợi hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân, làm giảm thiểu khiếu nại, tố cáo vượt cấp, đông người, qua đó giúp nông dân hiểu và chấp hành nghiêm pháp luật. Hội Nông dân các cấp tiếp tục xây dựng và củng cố đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật với mạng lưới 150 báo cáo viên, tuyên truyền viên cấp cơ sở, 20 báo cáo viên cấp huyện, tỉnh. Đây là lực lượng nòng cốt trong công tác tuyên truyền, PBGDPL, đội ngũ báo cáo viên thường xuyên được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, trang bị thêm kỹ năng nghiệp vụ tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến với hội viên, nông dân.

          Đồng chí Lê Văn Thạch, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh cho biết: “Để thu hút các nguồn lực hỗ trợ cho công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, Hội Nông dân tỉnh đã ký kết chương trình phối hợp với các sở, ngành: Công an tỉnh, Sở Giao thông, Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và môi trường, Sở Lao động thương binh xã hội, Sở Nông nghiệp và PTNT... và các tổ chức Phi Chính phủ: Tổ chức ADDA, DDS (Đan Mạch); chương trình quản trị đất vùng Sông MeKong; Trung tâm hành động vì sự phát triển cộng đồng (ACDC); tổ chức Bánh mỳ Thế giới... để hỗ trợ các hoạt động, đồng thời cũng đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật”.

          Anh Nguyễn Văn Dương, hội viên nông dân xóm Rậm, xã Cư Yên, huyện Lương Sơn chia sẻ: Hàng năm anh được tham gia các buổi tuyên truyền, phổ biến những quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế, hôn nhân và gia đình; quy định về giao thông đường bộ; cơ chế chính sách mới của tỉnh về lĩnh vực hỗ trợ phát triển sản xuất hàng hóa, xây dựng nông thôn mới... Qua các buổi tuyên truyền, giúp anh được trau dồi kiến thức, nắm rõ và chấp hành nghiêm pháp luật. Đặc biệt gần đây trước tình hình dịch bệnh Covid-19 có những diễn biến phức tạp, trên mạng xã hội rất nhiều nguồn thông tin, anh đã được tổ chức Hội Nông dân, chính quyền địa phương tuyên truyền nên không hoang mang.  

          Thông qua công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đã giúp hội viên nông dân nắm rõ, thực hiện tốt công tác giữ gìn an ninh trật tự và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật gắn với thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở địa phương. Hàng năm, các cơ sở Hội đã tổ chức cho hộ hội viên đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, kết quả năm 2020 có 83.566 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Đồng thời, hội viên tự giác chấp hành pháp luật, đoàn kết, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Nhìn chung thời gian qua, công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật của các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã thực sự có tác động đến nhận thức của cán bộ và hội viên nông dân, hiểu biết pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật của nông dân từng bước được nâng lên, qua đó tạo niềm tin của cán bộ, hội viên nông dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

                                                                                         BAN BIÊN TẬP

 

Tin mới

Tin cũ hơn

Viết bởi Quản trị Hội Nông dân