CHUYÊN ĐỀ NĂM 2022 " HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN THẬT SỰ TIÊN PHONG, GƯƠNG MẪU, CÓ ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG TRONG SÁNG, BẢN LĨNH CHÍNH TRỊ VỮNG VÀNG, ĐỦ NĂNG LỰC ĐÁP ỨNG YÊU CẦU TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY"

   Trong những năm qua, Hội Nông dân phường Dân Chủ, thành phố Hòa Bình đã phối hợp với lực lượng Công an và các ban, ngành, đoàn thể làm tốt công tác đảm bảo ANTT; tích cực nắm tình hình, tư tưởng nông dân; tuyên truyền, vận động hội viên nông dân và gia đình thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; phối hợp giải quyết mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân, không để hình thành các “điểm nóng” về ANTT trên địa bàn; đấu tranh phòng, chống hiệu quả các loại tội phạm. Kết quả, chỉ tính riêng năm 2021 đã phối hợp với các ban, ngành tổ chức 14 buổi tuyên truyền cấp, quản lý căn cước công dân cho 535 lượt hội viên; Tuyên truyền Luật Bầu cử Quốc Hội và HĐND các cấp cho 520 lượt hội viên; Tuyên truyền Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho 32 cán bộ, hội viên. Thành lập đội tuyên truyền lưu động đến toàn thể Nhân dân về các quy định phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn phường. Tham gia trực chốt vào các buổi chiều để nhắc nhở Nhân dân chấp hành các quy định phòng - chống dịch. Ngoài ra, Hội còn tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề, tọa đàm, giao lưu, sân khấu hóa, phát thanh trên loa tại các tổ dân phố về phòng - chống tội phạm.

   Tiếp tục củng cố và phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, Hội Nông dân phường phối hợp với Công an phường tổ chức ra mắt mô hình “Nông dân tự quản về an ninh trật tự”, với 84 hội viên nông dân tham gia. Công an và Hội Nông dân phường đã ký kết 5 nội dung phối hợp thực hiện gồm: Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp tổ chức triển khai có hiệu quả các văn bản, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, của Hội cấp trên về công tác đảm bảo an ninh trật tự. Chú trọng những vụ việc lợi dụng mâu thuẫn, khiếu kiện liên quan đến việc thu hồi, giải tỏa đất đai, gây mất an ninh trật tự tại địa phương, không để phát sinh “điểm nóng” về an ninh trật tự; Phối hợp tuyên truyền có hiệu quả những quyền lợi và nghĩa vụ của công dân liên quan đến tình hình an ninh chính trị của địa phương theo từng giai đoạn cụ thể; Xây dựng các mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, mô hình chi Hội không có hội viên vi phạm pháp luật, thường xuyên phổ biến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và các hành vi của các loại tội phạm, nâng cao cảnh giác, ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, hội viên nông dân, kịp thời phát hiện, trao đổi và cung cấp cho lực lượng Công an các tin có giá trị trong công tác đấu tranh, phòng - chống tội phạm; Gắn phong trào phòng, chống tội phạm với việc nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nông dân; Xây dựng lực lượng Công an, Hội Nông dân cơ sở vững mạnh, các tổ chức quần chúng tham gia công tác an ninh trật tự hoạt động có hiệu quả. Bên cạnh đó, Hội Nông dân phường tích cực phối hợp bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của hội viên nông dân trong công tác đảm bảo ANTT; phát động phong trào nông dân tham gia tố giác tội phạm, cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư; tham gia hòa giải các mâu thuẫn trong nội bộ nông dân và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với các phong trào thi đua do Hội  Nông dân phát động. Từ đầu năm đến nay, Hội Nông dân phường đã tham gia phối hợp hoà giải 14 đơn thư, khiếu nại ; cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ được 02 đối tượng có dấu hiệu phạm tội; hội viên nông dân đã tham gia mật phục bắt quả tang 2 vụ, 4 đối tượng từ nơi khác lợi dụng ban đêm xâm nhập địa bàn trộm cắp gia cầm chăn thả ngoài đồng, góp phần bảo vệ sự bình yên tại các tổ dân phố.

   Sự phối hợp của Hội Nông dân phường với Công an phường trong công tác tuyên truyền và xây dựng mô hình “Nông dân tự quản về an ninh trật tự” có ý nghĩa quan trọng trong công tác đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường, đặc biệt là tháng cao điểm phòng - chống tội phạm, các sự kiện lớn như Đại hội Đảng các cấp, bầu cử Đại biểu quốc Hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 góp phần thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”.

BÙI THỊ NHUNG

Chủ tịch HND phường Dân Chủ, TP Hòa Bình


          Thực hiện Chương trình phối hợp hành động giữa Hội Nông dân và Công an, các cấp Hội Nông dân và ngành Công an trên địa bàn tỉnh đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, vận động cán bộ, hội viên nông dân tham gia thực hiện phòng, chống tội phạm góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn nông thôn.

1

         

          Trong giai đoạn 2017-2021, các cấp Hội Nông dân và Công an đã phối hợp tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương cùng cấp lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả, đã cụ thể hóa nội dung công tác phối hợp theo tình hình thực tế của địa phương, tuyên truyền, giáo dục cho hội viên nông dân, cán bộ, chiến sỹ lực lượng công an về quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tội phạm, phòng, chống mua bán người; phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội, kết quả đã tổ chức được 3.618 buổi tuyên truyền cho 280.510 lượt hội viên nông dân; phổ biến về pháp luật và trợ giúp pháp lý, tư vấn luật hơn 700 buổi cho trên 70.000 lượt hội viên nông dân tham gia. Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Công an tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông qua tài liệu thông tin công tác Hội, biên tập và xuất bản 15 số Thông tin công tác Hội với số lượng 31.665 cuốn, “Sổ tay công tác phòng chống tội phạm cho cán bộ cơ sở” chuyển phát tới các cơ sở, chi, tổ Hội để tuyên truyền, giáo dục cho hội viên nông dân nhằm nâng cao ý thức cảnh giác phòng, chống tội phạm đồng thời tuyên dương, giới thiệu các gương điển hình tiên tiến trong công tác phòng chống tội phạm trên trang Web của Hội, phóng sự truyền hình. Hội Nông dân cấp huyện và cơ sở Hội cùng lực lượng Công an phối hợp với Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thành phố tiếp tục duy trì các chuyên mục truyền hình, truyền thanh về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội 900 panô tuyên truyền mục “pháp luật với đời sống” và 350 lượt “tìm hiểu chính sách và pháp luật”, sản xuất 1.060 tin, bài tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; phát 4.000 tờ rơi; tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở 50.209 lượt. Tuyên truyền vận động nhân dân không tham gia sinh hoạt đạo trái phép, thông báo âm mưu trục lợi của “Hội thánh đức chúa trời”, vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ… Công tác tuyên truyền được hai bên phối hợp tổ chức với nhiều cách làm sáng tạo, phù hợp với điều kiện của từng địa phương và từng địa bàn dân cư, qua đó đã giúp cho cán bộ, hội viên nông dân nâng cao ý thức cảnh giác, tinh thần trách nhiệm trong phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn nông thôn.

2

         

         

          Bên cạnh đó, các cấp Hội và cán bộ, hội viên nông dân đã tích cực, chủ động phối hợp với lực lượng Công an trong công tác phòng ngừa, phát hiện, nắm tình hình hoạt động của các loại tội phạm, cảm hoá, giáo dục, giúp đỡ người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư. Vận động hội viên nông dân gương mẫu, nhiệt tình tham gia phát hiện tố giác tội phạm, vận động người thân phạm tội ra đầu thú, tự thú với cơ quan bảo vệ pháp luật. Phối hợp với nhà trường, các đoàn thể, các cơ sở giáo dục và động viên con em nông dân tham gia phát hiện, đấu tranh tố giác, ngăn chặn các loại tội phạm và tệ nạn xã hội xâm nhập vào trường học. Thông qua các hòm thư tố giác tội phạm trong toàn tỉnh hội viên nông dân các cấp đã cung cấp hơn 7.000 tin, trong đó: có hơn 4.500 tin có giá trị, có nhiều nguồn tin góp phần giúp cơ quan Công an khám phá các vụ án đặc biệt là các vụ án nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, đã chuyển hóa được 29/36 địa bàn phức tạp về ANTT. Trong quá trình thực hiện Chương trình phối hợp đã gắn kết chặt chẽ với các cuộc vận động và phong trào của địa phương và của Hội phát động như: Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Tỉnh Hòa Bình chung sức xây dựng nông thôn mới”, Phong trào thi đua: “Nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, vận động nông dân tích cực thực hiện “Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo vệ môi trường”… Hàng năm tổ chức cho hội viên nông dân đăng ký hộ gia đình nông dân văn hóa, chấp hành tốt các chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia xây dựng Hội và các hoạt động của Hội, thực hiện tốt nhiệm vụ của hội viên; thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, sản xuất có năng suất, chất lượng và hiệu quả, không còn đói, giảm nghèo, tiến tới đủ ăn và làm giàu; xây dựng gia đình gương mẫu, ấm no, hạnh phúc, thực hiện tốt chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình, không bạo lực gia đình, không mắc các tệ nạn xã hội; thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, phát huy tình làng nghĩa xóm, đoàn kết và giữ gìn an ninh trật tự ở nông thôn. Qua đó đã xuất hiện 118 mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào tham gia đấu tranh, phòng, chống tội phạm: mô hình Tiếng kẻng vây bắt tội phạm, Cơ quan tự quản về ANTT, Hòm thư tố giác tội phạm, Đoạn đường tự quản, Tổ an ninh nhân dân, Tổ an ninh tự quản, Tổ tuần tra, Tổ hòa giải, Xóm an toàn về ANTT, Ba giữ, ba quản; mô hình “Giúp đỡ người lầm lỗi tái hoàn nhập cộng đồng”, Giúp đỡ tạo việc làm sau cai, “CLB Phòng, chống ma túy”, Dân vận khéo làm tốt công tác đảm bảo ANTT, Cụm an ninh giáp ranh, Cụm an ninh liên hoàn, Cụm an ninh quốc phòng… Thông qua việc duy trì các mô hình, câu lạc bộ hội viên Hội Nông dân đã hiểu được tầm quan trọng của công tác phòng, chống tội phạm và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới, có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của nhân dân. Vì vậy, hội viên luôn nêu cao ý thức, trách nhiệm, tham gia tích cực vận động người thân, nhân dân không vi phạm pháp luật, góp phần hạn chế sự gia tăng của các loại tội phạm, các TNXH.

          Trong thời gian qua thực hiện Chương trình phối hợp đã tạo được chuyển biến tích cực về nhận thức, ý thức trách nhiệm của lãnh đạo các cấp Hội và cán bộ, hội viên nông dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Đã phát huy được vai trò, trách nhiệm và sức mạnh của Hội Nông dân và lực lượng Công an trong công tác tuyên truyền, vận động nông dân tham gia phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Hội Nông dân và Công an các cấp đã tổ chức triển khai thực hiện Chương trình phối hợp bằng nhiều nội dung, hình thức hoạt động sáng tạo và thiết thực, thực hiện tốt công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm và đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Thông qua chương trình phối hợp đã thu hút được sự vào cuộc, tham gia tích cực của cán bộ, hội viên nông dân trong nhiều hoạt động tại cộng đồng như đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, đã cảm hoá, giáo dục, giúp đỡ được nhiều đối tượng lầm lỗi tái hoà nhập cộng đồng. Đã lồng ghép được phong trào phòng, chống tội phạm với chương trình phát triển kinh tế, xã hội các cuộc vận động và các phong trào thi đua của Hội, Công an phát động góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn nông thôn.

                                                                                                   BAN BIÊN TẬP

 

 

          Những năm qua, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao nhận thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, hội viên nông dân.

 anh tuyen truyen1

          Để đẩy mạnh công tác phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, hội viên nông dân, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nư­­ớc; tích cực học tập, thực hiện hiệu quả nội dung Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2018 - 2023 gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hàng năm, Hội Nông dân tỉnh đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, chỉ đạo Hội Nông dân các cấp tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ hội viên nông dân, trong đó chú trọng nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Hiến pháp, Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức Chính phủ; Luật an toàn vệ sinh lao động; Luật Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, Luật đất đai, Bộ luật Dân sự, Bộ luật hình sự, Bộ Luật Lao động, Luật Phòng chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Luật Giao thông đường bộ, Luật Bình đẳng giới, Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, Luật Hôn nhân gia đình, các văn bản về phòng, chống dịch bệnh Covid-19,... Ngoài ra các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền phổ biến sâu rộng tới 150 cơ sở Hội, 1.426 chi Hội và 2.370 tổ Hội với nhiều hình thức dễ hiểu, dễ nhớ thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, hội thi, hội nghị, sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt chi, tổ Hội, các buổi giao lưu sân khấu hóa, tọa đàm, gặp mặt truyền thống để thảo luận, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành, các văn bản liên quan đến tình hình chính trị, kinh tế - xã hội của địa phương, những chủ trương, quyết sách lớn của Đảng và Nhà nước trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đặc biệt là kết quả tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh và phát huy sức mạnh của Khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

anh tuyen truyen 2

          Trong 05 năm (2017 - 2021), Hội Nông dân tỉnh đã ban hành trên 160 văn bản chỉ đạo các cấp Hội tuyên truyền về PBGDPL; xây dựng trang Website của Hội để triển khai các nội dung công tác Hội và phổ biến pháp luật cho nông dân; phát hành 19 số Thông tin công tác Hội với số lượng 41.680 cuốn phát đến chi Hội, có các tin, bài phổ biến, giáo dục pháp luật, giải đáp pháp luật cho nông dân; phối hợp với Đài truyền hình tỉnh xây dựng chuyên mục “Nông dân Hòa Bình hội nhập và phát triển”; phối hợp với Báo Hòa Bình đăng tải các hoạt động tiêu biểu về phổ biến pháp luật. Các cấp Hội tổ chức 2.403 buổi tuyên truyền pháp luật cho trên 150.400 lượt hội viên, trợ giúp pháp lý cho 13.085 lượt cán bộ hội viên; tổ chức 32 lớp tập huấn kiến thức pháp luật và nghiệp vụ, kỹ năng tư vấn, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho hơn 1.920 cán bộ Hội các cấp; hoạt động Ngày pháp luật, xây dựng câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”, xây dựng tủ sách pháp luật, làm nơi sinh hoạt giúp nông dân nâng cao hiểu biết, nhằm hạn chế khiếu kiện vượt cấp.

          Để giải quyết mâu thuẫn, khiếu kiện trong nông dân, Hội Nông dân các cấp trong tỉnh đã phối hợp với các ban ngành, đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền về những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, đặc biệt những vấn đề liên quan trực tiếp đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn và quyền lợi hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân. Kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng, băn khoăn, thắc mắc, những mâu thuẫn phát sinh trong nội bộ nông dân để kịp thời báo cáo và tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và các ngành chức năng có biện pháp giải quyết kịp thời; có phương pháp tuyên truyền hòa giải thích hợp, không để diễn biến phức tạp kéo dài, kết quả các cấp Hội trực tiếp hòa giải 247 vụ, hòa giải thành công 221 vụ, đạt 89,4% tại các cơ sở, đảm bảo được quyền lợi hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân, làm giảm thiểu khiếu nại, tố cáo vượt cấp, đông người, qua đó giúp nông dân hiểu và chấp hành nghiêm pháp luật. Hội Nông dân các cấp tiếp tục xây dựng và củng cố đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật với mạng lưới 150 báo cáo viên, tuyên truyền viên cấp cơ sở, 20 báo cáo viên cấp huyện, tỉnh. Đây là lực lượng nòng cốt trong công tác tuyên truyền, PBGDPL, đội ngũ báo cáo viên thường xuyên được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, trang bị thêm kỹ năng nghiệp vụ tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến với hội viên, nông dân.

          Đồng chí Lê Văn Thạch, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh cho biết: “Để thu hút các nguồn lực hỗ trợ cho công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, Hội Nông dân tỉnh đã ký kết chương trình phối hợp với các sở, ngành: Công an tỉnh, Sở Giao thông, Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và môi trường, Sở Lao động thương binh xã hội, Sở Nông nghiệp và PTNT... và các tổ chức Phi Chính phủ: Tổ chức ADDA, DDS (Đan Mạch); chương trình quản trị đất vùng Sông MeKong; Trung tâm hành động vì sự phát triển cộng đồng (ACDC); tổ chức Bánh mỳ Thế giới... để hỗ trợ các hoạt động, đồng thời cũng đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật”.

          Anh Nguyễn Văn Dương, hội viên nông dân xóm Rậm, xã Cư Yên, huyện Lương Sơn chia sẻ: Hàng năm anh được tham gia các buổi tuyên truyền, phổ biến những quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế, hôn nhân và gia đình; quy định về giao thông đường bộ; cơ chế chính sách mới của tỉnh về lĩnh vực hỗ trợ phát triển sản xuất hàng hóa, xây dựng nông thôn mới... Qua các buổi tuyên truyền, giúp anh được trau dồi kiến thức, nắm rõ và chấp hành nghiêm pháp luật. Đặc biệt gần đây trước tình hình dịch bệnh Covid-19 có những diễn biến phức tạp, trên mạng xã hội rất nhiều nguồn thông tin, anh đã được tổ chức Hội Nông dân, chính quyền địa phương tuyên truyền nên không hoang mang.  

          Thông qua công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đã giúp hội viên nông dân nắm rõ, thực hiện tốt công tác giữ gìn an ninh trật tự và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật gắn với thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở địa phương. Hàng năm, các cơ sở Hội đã tổ chức cho hộ hội viên đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, kết quả năm 2020 có 83.566 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Đồng thời, hội viên tự giác chấp hành pháp luật, đoàn kết, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Nhìn chung thời gian qua, công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật của các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã thực sự có tác động đến nhận thức của cán bộ và hội viên nông dân, hiểu biết pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật của nông dân từng bước được nâng lên, qua đó tạo niềm tin của cán bộ, hội viên nông dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

                                                                                         BAN BIÊN TẬP

 

         Ngày 29/5/2020, Hội Nông dân tỉnh Hoà Bình tổ chức Hội nghị tuyên truyền phòng, chống ma túy cho 85 học viên là cán bộ, hội viên nông dân phường Đồng Tiến; Tân Thịnh; Thịnh Lang và xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình.

IMG 1652

 

    Tại hội nghị, cán bộ, hội viên nông dân được Công an tỉnh tuyên truyền về nguồn gốc của ma túy, các dấu hiệu nhận biết người nghiện ma túy, các tác hại của ma túy, một số loại ma túy mới hiện nay ;… phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy và các quy định, hình phạt về tội phạm Ma túy. Thông qua hội nghị tuyên truyền đã giúp cho cán bộ, hội viên nông dân nắm bắt được nhiều thông tin thiết thực, hiểu và chấp hành tốt các quy định của pháp luật, nâng cao nhận thức về tác hại của ma túy và tội phạm ma túy, từ đó bảo vệ con em của mình không bị lôi kéo vào ma túy và góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

 

TRẦN THỊ NGUYỆT

Ban Tổ chức - Kiểm tra

 

 

H

òa Bình là một tỉnh miền núi, có tuyến quốc lộ 6 kết nối Hà Nội với các tỉnh Tây Bắc đi qua. Đặc biệt có hai xã Hang Kia, Pà Cò, huyện Mai Châu tiếp giáp với huyện Vân Hồ của tỉnh Sơn La có đường biên giới với nước Lào, khu vực này vẫn là "điểm nóng” vận chuyển ma túy vào Việt Nam.

Ảnh tuyên truyền ma túy

 

.

Thể lệ tổ chức Hội thi "Nhà nông đua tài tỉnh Hòa Bình lần thứ V năm 2022"


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


Kế hoạch thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022


Kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay"


Thể lệ tổ chức Hội thi "Nhà nông đua tài tỉnh Hòa Bình lần thứ V năm 2022"


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


Kế hoạch thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022


Kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay"


Thể lệ tổ chức Hội thi "Nhà nông đua tài tỉnh Hòa Bình lần thứ V năm 2022"


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


Kế hoạch thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022


Kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay"


Thể lệ tổ chức Hội thi "Nhà nông đua tài tỉnh Hòa Bình lần thứ V năm 2022"


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


Kế hoạch thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022


Kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay"


Thể lệ tổ chức Hội thi "Nhà nông đua tài tỉnh Hòa Bình lần thứ V năm 2022"


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


Kế hoạch thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022


Kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay"


Thể lệ tổ chức Hội thi "Nhà nông đua tài tỉnh Hòa Bình lần thứ V năm 2022"


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


Kế hoạch thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022


Kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay"


Thể lệ tổ chức Hội thi "Nhà nông đua tài tỉnh Hòa Bình lần thứ V năm 2022"


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


Kế hoạch thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022


Kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay"


Thể lệ tổ chức Hội thi "Nhà nông đua tài tỉnh Hòa Bình lần thứ V năm 2022"


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


Kế hoạch thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022


Kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay".

2222222
8777465244

pho bien phap luat

11103576 thongtinthitruonggiaca 16-06-20

hoctaphcm333

Thống kê truy cập

2542997
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả:
168
1002
3504
792551
3915
5768
2542997

Your IP: 3.215.79.204
2022-07-05 14:48
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction