M

ai Châu là địa phương nổi tiếng về văn hóa dân gian có các lễ hội đặc sắc và nghề thêu, dệt thổ cẩm thủ công truyền thống mang đậm nét văn hóa các dân tộc. Những năm gần đây, làng nghề truyền thống của huyện Mai Châu đang dần khẳng định vị trí quan trọng trong đời sống kinh tế, văn hoá, xã hội.