CHUYÊN ĐỀ NĂM 2022 " HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN THẬT SỰ TIÊN PHONG, GƯƠNG MẪU, CÓ ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG TRONG SÁNG, BẢN LĨNH CHÍNH TRỊ VỮNG VÀNG, ĐỦ NĂNG LỰC ĐÁP ỨNG YÊU CẦU TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY"

T

hôn Liên Ba được lựa chọn thực hiện mô hình điểm của xã Liên Hòa, huyện Lạc Thủy về “Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường” theo chương trình toàn dân tham gia bảo vệ môi trường. Ngay sau khi được chọn làm điểm, Hội Nông dân đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền, Ban Công tác Mặt trận và các đoàn thể thôn đi học hỏi kinh nghiệm những địa phương điển hình làm tốt về môi trường để về tuyên truyền lồng ghép trong các buổi họp khu dân cư, họp các chi hội đoàn thể. Qua đó góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi người dân, của cán bộ, hội viên về công tác bảo vệ môi trường sống tại chính gia đình mình và nơi mình sinh sống.

ảnh bài thuy nguyên lạc thủy 1

Tất cả các nội dung về bảo vệ môi trường được đưa vào hương ước, quy ước của địa phương do đó mỗi tuần một lần, người dân ở thôn Liên Ba lại tổ chức dọn dẹp vệ sinh đường làng, ngõ xóm và đồng ruộng. Nhờ vậy, các tuyến đường trong khu lúc nào cũng sạch sẽ, thông thoáng. Quá trình một năm thực hiện đã có 100% hộ gia đình ở thôn Liên Ba đã tự nguyện ký cam kết quản bảo vệ môi trường; sử dụng nước hợp vệ sinh và 85% người dân sử dụng nước sạch trong sinh hoạt; tất cả các gia đình đều có nhà tiêu hợp vệ sinh và có hố thu gom rác thải; các gia đình đều nâng cao ý thức dọn dẹp giữ gìn khuôn viên sạch sẽ, gọn gàng; khu vực chuồng trại đảm bảo vệ sinh môi trường.

Bà Trần Thị Năm - Thôn Liên Ba cho biết: Sau khi được tuyên truyền về công tác bảo vệ môi trường ở khu dân cư, gia đình tôi nhận thấy việc bảo vệ môi trường chính là bảo vệ sự sống của mỗi gia đình và của cả cộng đồng. Vì vậy, gia đình tôi đã rất ý thức để bảo vệ môi trường trong sạch.

Ông Bùi Đình Thế - Bí thư Chi bộ thôn cho biết: Xuất phát từ tình hình thực tiễn của thôn, chúng tôi đã thành lập tổ tự quản gắn với thực hiện bảo vệ môi trường, xây dựng tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp tuyên truyền, vận động các hộ dân thực hiện bảo vệ môi trường thông qua việc phân loại thu gom rác thải, đổ rác đúng nơi quy định; định kỳ tổ chức cho bà con nhân dân thực hiện vệ sinh đường làng, ngõ xóm; định kỳ tu sửa hệ thống điện đường thắp sáng để đảm bảo đường làng, ngõ xóm luôn sáng - xanh - sạch - đẹp.

Không chỉ sạch đường, sạch nhà mà còn phải sạch cả đồng. Hội Nông dân xã đã triển khai mô hình điểm xây dựng được 07 bể thu gom bao bì thuốc BVTV đặt tại các xứ đồng của thôn Vỏ, xã Liên Hòa. Đồng thời, Hội đã tuyên truyền cho các tầng lớp nhân dân về biến đổi khí hậu và trách nhiệm về bảo vệ môi trường, phát huy vai trò của các hộ gia đình và cộng đồng dân cư tự giác tham gia vào các hoạt động bảo vệ môi trường như định kỳ thực hiện vệ sinh đường làng, ngõ xóm, khơi thông cống rãnh, cống thoát nước, dọn vệ sinh khu vực công cộng; phát dọn tường rào; thu gom, phân loại và xử lý rác thải ngay tại gia đình.

Mô hình điểm khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường là mô hình có ý nghĩa thiết thực, nhất là với địa bàn nông thôn, nơi phần lớn người dân chưa có nhận thức cao về công tác vệ sinh môi trường. Với hiệu quả rõ rệt đó, mô hình khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường cần tiếp tục được nhân rộng trong thời gian tới, góp phần từng bước nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân, của cộng đồng trong việc tham gia bảo vệ môi trường.

Để thúc đẩy xã hội hóa công tác BVMT, tiếp tục xây dựng và nhân rộng mô hình điểm về BVMT trên địa bàn xã trong thời gian tới, các cấp chính quyền cần phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, đoàn thể tập trung tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của mỗi người dân, gia đình và cộng đồng dân cư thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BVMT; vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ, tích cực tham gia xây dựng và thực hiện các quy ước, hương ước về BVMT; phát động các phong trào tự quản, giám sát của nhân dân, giải quyết kịp thời các tranh chấp, mâu thuẫn lợi ích trong sử dụng tài nguyên. Mặt khác, địa phương cần huy động nhiều nguồn lực xã hội để xây dựng, duy trì những mô hình đang hoạt động và nâng cao ý thức BVMT của người dân; đồng thời xây dựng các mô hình cộng đồng tham gia BVMT gắn với từng đối tượng cụ thể, có cơ chế khuyến khích, động viên, khen thưởng đối với các mô hình hoạt động hiệu quả.

NGÔ MẠNH HÀ

Chủ tịch HND xã Liên Hòa

 

.

Công văn tuyên truyền cuộc thi " Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam " năm 2022


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


Kế hoạch thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022


Kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay"


Công văn tuyên truyền cuộc thi " Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam " năm 2022


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


Kế hoạch thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022


Kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay"


Công văn tuyên truyền cuộc thi " Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam " năm 2022


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


Kế hoạch thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022


Kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay"


Công văn tuyên truyền cuộc thi " Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam " năm 2022


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


Kế hoạch thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022


Kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay"


Công văn tuyên truyền cuộc thi " Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam " năm 2022


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


Kế hoạch thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022


Kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay"


Công văn tuyên truyền cuộc thi " Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam " năm 2022


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


Kế hoạch thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022


Kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay"


Công văn tuyên truyền cuộc thi " Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam " năm 2022


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


Kế hoạch thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022


Kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay"


Công văn tuyên truyền cuộc thi " Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam " năm 2022


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


Kế hoạch thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022


Kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay".

2222222
8777465244

pho bien phap luat

11103576 thongtinthitruonggiaca 16-06-20

hoctaphcm333

Thống kê truy cập

2549930
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả:
226
214
226
803600
878
9970
2549930

Your IP: 18.207.157.152
2022-08-07 22:24
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction