Môi trường, Nông thôn

   Các cấp Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên nông dân tham gia bảo vệ môi trường nông thôn và chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, xây dựng các mô hình bảo vệ môi trường nhằm thay đổi hành vi để trở thành thói quen trong sản xuất và đời sống sinh hoạt hằng ngày của người nông dân.


chyt

   Trong những năm qua, Hội Nông dân tỉnh xác định thực hiện tiêu chí môi trường là nhiệm vụ trọng tâm, trực tiếp của các cấp Hội, hàng năm đã chỉ đạo các cấp Hội triển khai nhiều hoạt động hiệu quả, thiết thực như: Tích cực tham gia hưởng ứng “Tết trồng cây”, chương trình Giờ trái đất, tuần lễ quốc gia nước sạch vệ sinh môi trường, ngày môi trường thế giới, Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn; chỉ đạo các cấp Hội phát huy vai trò “trung tâm nòng cốt” trong việc bảo vệ môi trường nông thôn gắn với phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Trong đó tập trung chỉ đạo xây dựng các mô hình Hội Nông dân tham gia bảo vệ môi trường nông thôn như: Mô hình “Nói không với túi nilon và rác thải nhựa”, “Thu gom, phân loại và xử lý rác thải, chất thải thành phân bón tại nguồn”, “Thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật”, “Ứng dụng chế phẩm vi sinh trong sản xuất nông nghiệp theo hướng an toàn sinh học”, “Hàng cây nông dân”, “Tuyến đường nông dân tự quản”… Qua đó các cấp Hội tích cực vận động hội viên, nông dân và cộng đồng dân cư  nông thôn sử dụng nước sạch, tham gia cải thiện môi trường làng nghề; cải tạo hồ, ao, kênh, mương bị ô nhiễm; hạn chế sử dụng túi nilon; sống thân thiện với môi trường. Hướng dẫn hội viên, nông dân phát triển sản xuất gắn với bảo vệ môi trường; sử dụng hiệu quả phân bón, an toàn thuốc bảo vệ thực vật và thu gom bao bì thuốc sau khi sử dụng; xử lý chất thải trong chăn nuôi, bảo vệ môi trường nước trong nuôi trồng thủy sản, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của hội viên nông dân trong sản xuất theo hướng nông nghiệp sinh thái bền vững, sản phẩm nông nghiệp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, giảm thiểu ô nhiễm môi trường. 

   Trong năm 2021, Hội Nông dân các cấp xây dựng mới 86 mô hình tham gia bảo vệ môi trường nông thôn nâng tổng số 612 mô hình; xây dựng 33 khu dân cư nông thôn mới, 58 vườn mẫu nâng tổng số 79 khu và 151 vườn do Hội hỗ trợ; thực hiện 02 mô hình điểm “Hội viên nông dân thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật” và “Hội Nông dân thu gom, xử lý rác thải, chất thải”, đã hỗ trợ xây dựng 75 cốp giếng để chứa vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật, 75 thùng nhựa chứa rác thải sinh hoạt, hỗ trợ cải tạo hệ thống mương thoát nước thải... Tiếp tục vận động hội viên nông dân trồng “hàng cây nông dân”, trồng mới được 72 “Hàng cây nông dân” nâng tổng số 203 hàng cây có gắn biển của Hội tại 141/151 cơ sở Hội, đã thực hiện trồng mới được 8.162 cây với chiều dài 22.709m góp phần vào kết quả xây dựng nông thôn mới của tỉnh và hưởng ứng chương trình trồng 1 tỷ cây xanh – vì một Việt Nam xanh. Phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức 12 lớp tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng về thu gom, xử lý rác thải, chất thải nông thôn; về nông nghiệp tuần hoàn cho 990 cán bộ, hội viên nông dân. 

   Thông qua các hoạt động bảo vệ môi trường đã nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên, nông dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu, bước đầu hình thành ý thức trách nhiệm, hành vi sống thân thiện với môi trường của cán bộ, hội viên, nông dân. Góp phần giải quyết vấn đề bức xúc về ô nhiễm môi trường ở nông thôn, nâng cao năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu, tạo nên diện mạo mới ở nông thôn.

ch2

Hỗ trợ xây cốp giếng thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại xã Yên Trị, huyện Yên Thủy

ch3

 

ch4

Hỗ trợ cải tạo hệ thống mương thoát nước thải tại làng nghề xã Đông Lai, huyện Tân Lạc

Lê Thị Bích Huệ - Ban Kinh tế xã hội

Tin cũ hơn

Viết bởi Quản trị Hội Nông dân