CHUYÊN ĐỀ NĂM 2022 " HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN THẬT SỰ TIÊN PHONG, GƯƠNG MẪU, CÓ ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG TRONG SÁNG, BẢN LĨNH CHÍNH TRỊ VỮNG VÀNG, ĐỦ NĂNG LỰC ĐÁP ỨNG YÊU CẦU TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY"

Trong những năm gần đây, biến đổi khí hậu (BĐKH) đã và đang tác động đến tài nguyên thiên nhiên, môi trường tự nhiên và các hoạt động Kinh tế - Xã hội

IMG 20200324 143230

Các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh

tham gia Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

Sự thay đổi lượng mưa, nhiệt độ làm thiếu nước ở vùng núi cao, mưa nhiều vào mùa mưa làm gia tăng hiện tượng lũ quét, mưa đá, sạt lở đất, băng giá, sương muối, rét đậm rét hại gây thiệt hại đến con người, cây trồng và vật nuôi. Bên cạnh đó, trái đất của chúng ta đang nóng dần lên do chịu ảnh hưởng của hiệu ứng nhà kính, các hoạt động sinh hoạt, sản xuất của con người thải vào khí quyển đang có xu hướng tăng lên, suy thoái tài nguyên, ô nhiễm môi trường gia tăng, ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế và đời sống nhân dân, đặc biệt là bà con nông dân làm nông, lâm, ngư nghiệp.

Trước thực trạng đó, Hội Nông dân tỉnh xác định công tác tuyên truyền pháp luật, nâng cao nhận thức của hội viên, nông dân về BVMT là nhiệm vụ trọng tâm gắn với thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnhđã ký Nghị quyết liên tịch với Sở Tài nguyên và Môi trường về việc phối hợp hành động trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường nông thôn giai đoạn 2016 - 2020, đồng thời ban hành các văn bản để chỉ đạo các cấp Hội trong tỉnh tổ chức, thực hiện các hoạt động nhằm bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu như: Lồng ghép nội dung tuyên truyền về  BVMT vào các buổi sinh hoạt chi, tổ Hội; các hội nghị, hội thảo; giao lưu sân khấu hóa; tập huấn về nông nghiệp hữu cơ; trồng cây xanh... Tại các sự kiện môi trường như Tuần lễ quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường, Ngày Môi trường thế giới 5/6, Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn, các hội viên đã tích cực hưởng ứng tổ chức nhiều hoạt động phong phú, thiết thực, góp phần nâng cao ý thức BVMT ở nông thôn. Để nêu cao tinh thần trách nhiệm tham gia BVMT nông thôn và chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới, từ đầu năm 2019 đến nay, Hội Nông dân tỉnh đã chỉ đạo các cấp Hội xây dựng được 143 mô hình “nhà sạch, vườn đẹp, môi trường trong lành, ngõ xóm văn minh” gắn với khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu; 02 mô hình “thu gom,  phân  loại  và  xử  lý  rác  thải  hữu  cơ thành phân bón tại nguồn” tại xã Yên Mông (TPHB), xã Cư Yên (Lương Sơn); 199 mô hình BVMT thích ứng với BĐKH; 01 chi Hội Nông dân nói không với rác thải nhựa tại Yên Thủy, 150 công trình “hàng cây nông dân”… 04 cuộc giao lưu sân khấu hóa và 01 lễ phát động hưởng ứng xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu với mục tiêu từng bước nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của các cán bộ, hội viên trong công tác bảo vệ môi trường, tạo điều kiện thuận lợi để đưa Luật và các văn bản liên quan vào cuộc sống. Đồng thời, giúp thay đổi hành vi, thói quen xấu ảnh hưởng đến môi trường, xây dựng lối sống thân thiện với môi trường, sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, giảm phát thải khí nhà kính trong sản xuất nông nghiệp để xây dựng địa phương xanh - sạch - đẹp.

Để giảm tác động xấu của môi trường và BĐKH, Hội Nông dân các cấp đã và đang thực hiện các giải pháp:

Bảo đảm các nguồn tài nguyên thiên nhiên được sử dụng tiết kiệm, hạn chế việc gia tăng ô nhiễm môi trường. Chú trọng bảo vệ môi trường nông thôn, trọng điểm là các vùng chuyên canh sản xuất nông nghiệp, khu vực chăn nuôi tập trung.

Tích cực trồng và chăm sóc cây xanh chắn cát, chống xói lở. Ngăn chặn nạn phá rừng.

Sử dụng công nghệ, sản phẩm thân thiện với môi trường, áp dụng sản xuất nông nghiệp hữu cơ theo chuỗi giá trị. Hạn chế sử dụng nguồn nguyên, nhiên liệu có phát sinh khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Thực hiện phân loại các chất thải tại nguồn, nhất là rác thải sinh hoạt. 

 

                                                       LÊ BÍCH HUỆ
                                                       Ban Kinh tế - Xã hội

 

 

.

Công văn tuyên truyền cuộc thi " Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam " năm 2022


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


Kế hoạch thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022


Kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay"


Công văn tuyên truyền cuộc thi " Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam " năm 2022


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


Kế hoạch thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022


Kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay"


Công văn tuyên truyền cuộc thi " Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam " năm 2022


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


Kế hoạch thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022


Kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay"


Công văn tuyên truyền cuộc thi " Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam " năm 2022


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


Kế hoạch thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022


Kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay"


Công văn tuyên truyền cuộc thi " Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam " năm 2022


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


Kế hoạch thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022


Kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay"


Công văn tuyên truyền cuộc thi " Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam " năm 2022


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


Kế hoạch thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022


Kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay"


Công văn tuyên truyền cuộc thi " Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam " năm 2022


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


Kế hoạch thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022


Kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay"


Công văn tuyên truyền cuộc thi " Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam " năm 2022


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


Kế hoạch thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022


Kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay".

2222222
8777465244

pho bien phap luat

11103576 thongtinthitruonggiaca 16-06-20

hoctaphcm333

Thống kê truy cập

2549944
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả:
240
214
240
803600
892
9970
2549944

Your IP: 18.207.157.152
2022-08-07 22:56
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction