Nông thôn mới

N

ăm 2015, xã Dân Chủ đã được công nhận đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới. Từ đó đến nay, Dân Chủ vẫn luôn xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, với mục tiêu tiếp tục duy trì và nâng cao các tiêu chí đã đạt, đảm bảo tính bền vững, thúc đẩy phong trào phát triển ở trình độ, chất lượng cao hơn trong giai đoạn 2016 - 2020. Hội Nông dân xã đã tích cực tuyên truyền và vận động cán bộ, hội viên nông dân cùng địa phương chung sức, chung lòng đưa phong trào xây dựng nông thôn mới ngày càng phát triển. Hội đã xây dựng kế hoạch thực hiện các tiêu chí nâng cao và điển hình trong giai đoạn mới, trọng tâm trước mắt là thực hiện mô hình “Nhà sạch, vườn đẹp, môi trường trong lành, ngõ xóm văn minh” gắn với phong trào Dân vận khéo. Hội đã chọn khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu là xóm Mát Trên để xây dựng thí điểm, đồng thời phối hợp với Chi bộ, ban công tác Mặt trận của xóm để tổ chức thực hiện. Chi hội xóm Mát Trên đã tổ chức 250 ngày công, xây được 700m bồn hoa 2 bên đường, vận động các hộ có nhà ở ven đường phối hợp trồng và chăm sóc để làm đẹp cảnh quan và trong sạch môi trường; Chi hội xóm Bái Yên đã huy động hội viên đóng góp 73 ngày công xây được 130m bồn hoa dọc tuyến đường của xóm. Để có con đường hoa sinh động, phong phú, ngoài việc huy động nguồn vốn nhất định chia đều đến các khu dân cư, Hội còn vận động nhân dân trong xóm ủng hộ, đóng góp giống hoa để trồng, chăm sóc, cùng chỉnh trang nhà cửa, vườn hộ, tuỳ theo điều kiện từng gia đình để tạo khuôn viên hài hoà, xử lý làm gọn bờ rào, chặt bỏ các loại cây gây mất mỹ quan, xây dựng hàng rào thoáng, xanh, không để gia súc, gia cầm phá hoại. Vận động hội viên chỉnh trang vườn nhà, dọn dẹp khuôn viên sạch sẽ, sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp, nhà tắm, nhà tiêu hợp vệ sinh, hạn chế sử dụng túi ni lông, thu gom rác thải vào nơi quy định, sử dụng thực phẩm sạch, đảm bảo an toàn, đường làng, ngõ xóm luôn sạch sẽ, có mương thoát nước, không để vật liệu xây dựng, các vật cản ra đường. Các hộ chăn nuôi làm tốt công tác vệ sinh môi trường đảm bảo sức khỏe cho cộng đồng và phòng tránh dịch bệnh trong chăn nuôi. 

Hội Nông dân xã đã đứng ra vận động 15 hộ nông dân hiến đất và đóng góp trên 400 ngày công để thực hiện đổ bê tông tuyến “Đường Khe Xanh”, phục vụ cho công tác diễn tập phòng thủ của tỉnh và tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại cho nhân dân lao động, vận chuyển sản phẩm của mình. Sau khi hiểu rõ được mục tiêu xây dựng nông thôn mới vì lợi ích của mỗi gia đình và cộng đồng, có 18 hộ hiến đất để kiên cố hóa kênh mương thuận lợi trong tưới tiêu cho sản xuất. Thành công từ việc huy động sức dân trong thực hiện các phong trào, gắn với xây dựng nông thôn mới đã và đang góp phần tạo diện mạo mới cho xóm làng, nhưng hơn cả là khẳng định được sự chung sức đồng lòng khi người nông dân làm chủ nông thôn mới.

BÙI THỊ NHUNG

Chủ tịch HND xã Dân Chủ

 

Tin mới

Tin cũ hơn

Viết bởi Quản trị Hội Nông dân