Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015 - 2020.

       

       Chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn là một trong những chính sách của Nhà nước, nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp, nông thôn, xây dựng cơ sở hạ tầng, xóa đói, giảm nghèo… góp phần xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống tinh thần, vật chất  cho nông dân và cư dân nông thôn. Để đáp ứng ngày càng cao nhu cầu vốn cho phát triển nông nghiệp, nông thôn. Ngày 09/6/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 55/2015/NĐ-CP (NĐ 55) về “Chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn” thay thế Nghị định số 41/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010.

Ảnh bài NĐ55

       Hội Nông dân tỉnh đã ký thỏa thuận hợp tác với Agribank chi nhánh tỉnh Hòa Bình “Về việc tổ chức thực hiện Nghị định 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Hòa Bình”, đồng thời, chỉ đạo Hội Nông dân các huyện, thành phố ký thỏa thuận hợp tác Agribank chi nhánh để triển khai thực hiện. Qua 3 năm triển khai, Ngân hàng Agribank Hòa Bình đã phối hợp với Hội Nông dân và Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách tín dụng phát triển nông nghiệp, nông thôn của Chính phủ. Bám sát vào định hướng phát triển kinh tế của tỉnh, định hướng kinh doanh của ngành, tranh thủ sự ủng hộ của các cấp chính quyền địa phương, Ngân hàng đã đẩy mạnh việc hợp tác vay vốn thông qua các tổ vay vốn của 2 tổ chức Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, đưa chính sách vay vốn đến bà con nông dân.

       Để chính sách đi vào cuộc sống, hằng năm Agribank tỉnh Hòa Bình đã ban hành các văn bản chỉ đạo Agribank chi nhánh các huyện, thành phố thực hiện các giải pháp trọng tâm đối với tín dụng hộ sản xuất và cá nhân. Đặc biệt là phối hợp với Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ tổ chức tập huấn hướng dẫn cho cán bộ Hội, tổ trưởng tổ vay vốn về Nghị định 55 hướng dẫn các văn bản của Ngân hàng Nhà nước, của Agribank về việc cho vay theo Nghị định 55. Quá trình phối hợp đã chú trọng công tác kiểm tra, giám sát; thực hiện công tác báo cáo, thống kê đảm bảo chất lượng, đúng thời gian quy định của Ngân hàng Nhà nước và Agribank; đồng thời cung cấp, trao đổi thông tin về hoạt động của tổ vay vốn cho Hội theo đúng thỏa thuận.

       Về phía Hội Nông dân cũng đã chủ động ban hành các văn bản hướng dẫn trong các cấp Hội bám sát vào nội dung đã thỏa thuận; phối hợp với Agribank tỉnh Hòa Bình thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, hội viên nông dân về nội dung cơ bản của NĐ55 và các văn bản hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước và quy định của Agribank về thực hiện NĐ55. Hội đã chủ động phối hợp với Agribank tỉnh Hòa Bình tiến hành kiểm tra, giám sát thực hiện thỏa thuận hợp tác, tập huấn cho cán bộ Hội, tổ trưởng tổ vay vốn… phân công cán bộ bám sát địa bàn, nắm bắt tình hình cơ sở thông báo kịp thời cho Agribank tỉnh Hòa Bình ý kiến của cán bộ, hội viên nông dân liên quan đến việc vay vốn, sử dụng các dịch vụ của Agribank và các thông tin liên quan khác trong quá trình tổ chức thực hiện NĐ55.

       Theo báo cáo của Agribank tỉnh Hòa Bình, nguồn vốn vay thông qua tổ chức Hội Nông dân đang quản lý đến hết tháng 12 năm 2018 tổng dư nợ là 2.062 tỷ đồng, tăng 161% so với năm 2015. Được biết, năm 2015 mới chỉ có 259 tổ vay vốn thì đến năm 2018 đã có 952 tổ vay vốn với 35.226 thành viên, tăng 16.520 thành viên. Quá trình tổ chức triển khai thực hiện thỏa thuận hợp tác đã có nhiều tập thể, cá nhân có thành tích điển hình xuất sắc góp phần tích cực vào kết quả thực hiện NĐ55, điển hình như Hội Nông dân huyện Kim Bôi, Tân Lạc...

       Bên cạnh những kết quả đạt được, cũng còn những tồn tại, hạn chế đó là tỷ lệ dư nợ ở một số huyện còn thấp, việc thành lập tổ vay vốn một số nơi còn chậm, một số cán bộ Hội, tổ trưởng tổ vay vốn thiếu sâu sát và chưa thực sự chủ động phối hợp hoạt động với Agribank. Việc cho vay sản xuất nông nghiệp theo mô hình liên kết, ứng dụng công nghệ cao còn gặp khó khăn do hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhất là trồng trọt và chăn nuôi chưa tập trung, Qui mô sản xuất và việc áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất còn nhỏ lẻ chưa liên kết theo chuỗi giá trị, cùng với đó nguồn vật tư đầu vào giá cao mà tiêu thụ sản phẩm khó khăn giá rẻ dẫn đến hiệu quả đầu tư chưa cao. Công tác tuyên truyền chính sách tín dụng theo Nghị định 55 ở một số đơn vị chưa quan tâm đúng mức, việc giao ban giữa Ngân hàng với tổ chức Hội còn chưa thường xuyên, dẫn đến phối hợp chỉ đạo hiệu quả chưa cao. Một số đơn vị giao chỉ tiêu thu lãi cho Tổ trưởng tổ vay vốn đã giao cả lãi và các khoản nợ khi có trường hợp rủi do tổ viên đã bỏ đi khỏi nơi cư trú, làm hạn chế kết quả thu lãi, ảnh hưởng trực tiếp tới việc được hưởng hoa hồng của Tổ trưởng, không động viên được Tổ trưởng trong thực hiện hợp đồng dịch vụ. 

       Để tiếp tục đồng hành cùng nông nghiệp, nông dân, nông thôn và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội trong tình hình mới. Năm 2018, Chính Phủ đã ban hành Nghị định 116 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 55 về chính sách tín dụng phát triển nông nghiệp, nông thôn, với 6 điểm mới quan trọng; điều chỉnh theo hướng mở rộng đối tượng cho vay, sửa đổi bổ sung cơ cấu lại thời gian trả nợ, khoanh nợ, khuyến khích cho vay phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Để chủ trương này được thực hiện hiệu quả, Agribank tỉnh Hòa Bình cùng với tổ chức Hội đưa ra 16 giải pháp cơ bản nhằm đẩy mạnh triển khai cho vay thông qua tổ vay vốn tăng dư nợ do Hội Nông dân quản lý đạt 25%/năm, tỷ lệ nợ xấu < 0,5% so với tổng dư nợ do Hội quản lý.

                                                       KIM THOA - HND TỈNH

.

2222222
8777465244

pho bien phap luat

11103576 thongtinthitruonggiaca 16-06-20

hoctaphcm333

Thống kê truy cập

1896496
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả:
551
431
2083
145771
8149
8255
1896496

Your IP: 35.173.48.224
2019-08-22 12:08
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction