Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015 - 2020

P

hong trào Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững là một phong trào lớn do Hội Nông dân Việt Nam phát động từ năm 1989; đến nay đã phát triển trở thành phong trào quần chúng sâu rộng trong cả nước nói chung và tỉnh Hòa Bình nói riêng, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên và nông dân tham gia, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở nông thôn, xóa đói, giảm nghèo, tăng thêm hộ nông dân khá, giàu, tạo thêm công ăn việc làm và cải thiện đời sống cho hàng triệu hộ nông dân.

Trong những năm qua, phong trào đạt được nhiều kết quả, tạo động lực khích lệ nông dân hăng hái thi đua lao động sản xuất, vươn lên làm giàu; tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương; mạnh dạn đầu tư, áp dụng kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất, tạo ra giá trị hàng hóa, lợi nhuận cao.

Để duy trì và thực hiện tốt phong trào, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh luôn quan tâm đặt thành mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm hằng năm để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện; thường xuyên tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, hỗ trợ hội viên, nông dân thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách trong nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới như: “dồn điền, đổi thửa”, hợp tác liên kết giữa nông dân với doanh nghiệp, nông dân liên kết xây dựng hợp tác xã, tổ hợp tác, sản xuất và tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị; hợp tác xây dựng tạo vùng sản xuất tập trung, góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Hằng năm, tổ chức 431 lớp, tập huấn, hướng dẫn chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới cho trên 25.000 lượt hội viên nông dân; dạy nghề theo nhu cầu, xây dựng các mô hình trình diễn; phát động xây dựng Quỹ Hỗ trợ nông dân cũng được các cấp Hội chú trọng, tính đến nay, tổng nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân do Hội quản lý là 31,534 tỷ đồng, đây cũng là nguồn vốn quan trọng giúp xây dựng hàng ngàn mô hình sản xuất để tuyên truyền cho nông dân thực hiện; tín chấp cho nông dân vay vốn mua vật tư, máy nông nghiệp, giới thiệu tiêu thụ sản phẩm; hướng dẫn phát triển 244 THT, HTX; phối hợp với các sở, ngành, địa phương thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội ở nông thôn. Bởi vậy, đã thu hút được đông đảo các hộ nông dân tham gia phong trào và ngày càng có nhiều nông dân đạt danh hiệu hộ sản xuất, kinh doanh giỏi; kết quả bình quân hằng năm có trên 73 nghìnhộ đăng ký danh hiệu nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi và kết quả bình xét đều có trên 35 ngàn hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi các cấp.

Trong các hộ tiêu biểu có nhiều mô hình có quy mô sản xuất lớn, thu hút hàng chục lao động có việc làm thường xuyên, nhiều hộ có thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm. Kết quả thống kê trong năm 2018, có 90 hộ cho thu nhập từ 500 triệu đến trên 1 tỷ đồng; 756 hộ đạt thu nhập từ 300-500 triệu đồng; 2.970 hộ đạt từ 200-300 triệu đồng và 32.123 hộ đạt thu nhập từ 100-200 triệu đồng. Tiêu biểu như ông Trần Văn Minh xã Liên Sơn (Lương Sơn) mô hình sản xuất, kinh doanh các sản phẩm nông nghiệp và dịch vụ; ông Bùi Văn An xóm Rò xã Phú Lai (Yên Thủy) mô hình chăn nuôi, dịch vụ; Bà Nguyễn Thị Thu, khu 2 (Cao Phong) mô hình trồng cam...

Phong trào đã phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái, cùng nhau làm giàu và giúp hộ nghèo vươn lên, tạo nhiều việc làm ở nông thôn; góp phần giảm nghèo, bảo đảm an ninh, trật tự xã hội ở nông thôn, xây dựng nông thôn mới. Năm 2017 phối hợp với tập đoàn Vingroup hỗ trợ 400 con bê cái giống sinh sản cho 400 hộ nghèo và cận nghèo (tại 02 huyện Kim Bôi và Lạc Sơn); hỗ trợ xây dựng được 26 nhà mái ấm nông dân, mỗi nhà trị giá từ 20 triệu đồng/nhà; phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc hỗ trợ xây dựng và bàn giao 863 nhà đại đoàn kết cho hộ hội viên nông dân nghèo; hỗ trợ các gia đình hộ hội viên nông dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mưa lũ với tổng số tiền 1,2 tỷ đồng, giúp đỡ hộ hội viên nghèo, hộ hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hộ già yếu neo đơn và hộ chính sách; ủng hộ đóng góp quỹ “Hạt thóc vàng” với tổng số tiền 34,5 triệu đồng.

Trong Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, ngay từ khi bắt đầu triển khai các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã tích cực tham gia, chủ động hướng dẫn, tuyên truyền rộng rãi để hội viên, nông dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, nội dung Chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với việc triển khai thực hiện phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, các cấp hội đã vận động nông dân phát huy nội lực, tu sửa các công trình, đường giao thông, đóng góp công sức, tiền của để xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; xây dựng tạo cảnh quan môi trường đặc biệt là trong việc xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu. Bình quân hàng năm hội viên nông dân đã tham gia đóng góp hàng nghìn ngày công lao động, làm mới và sửa chữa đường giao thông nông thôn; hiến đất làm đường... Đặc biệt là triển khai xây dựng điểm 11 mô hình “khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu” tại 11 huyện thành phố. Từ phong trào, hội viên, nông dân đã tích cực thực hiện xây dựng nông thôn mới theo quy hoạch, phát huy nội lực qua đó đã góp phần đưa 63/191 xã đạt chuẩn NTM (bằng 33% tổng số xã), thành phố Hòa Bình được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, bình quân các xã trong tỉnh đạt 13,8 tiêu chí/xã, không có xã đạt dưới 9 tiêu chí.

Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững của Hội đã góp phần xây dựng và phát triển các mô hình làm ăn có hiệu quả, cải thiện nâng cao đời sống hộ nông dân, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Trong thời gian tới, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng hoạt động của các chi, tổ Hội cơ sở; đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện hiệu quả phong trào Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; tích cực tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, góp ph

     Bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân là nhiệm vụ được Hội Nông dân các cấp quan tâm thực hiện. Thực tế công tác Hội có vững mạnh hay không, phần nhiều phụ thuộc vào những cán bộ đang công tác tại địa phương đó. Cán bộ mạnh, tích cực với phong trào, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ sẽ góp phần định hướng cho nông dân thực hiện tốt các phong trào, chủ trương lớn cho tổ chức hội.
Bài chị Hằng

       Chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn là một trong những chính sách của Nhà nước, nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp, nông thôn, xây dựng cơ sở hạ tầng, xóa đói, giảm nghèo… góp phần xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống tinh thần, vật chất  cho nông dân và cư dân nông thôn. Để đáp ứng ngày càng cao nhu cầu vốn cho phát triển nông nghiệp, nông thôn. Ngày 09/6/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 55/2015/NĐ-CP (NĐ 55) về “Chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn” thay thế Nghị định số 41/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010.

Ảnh bài NĐ55

C

hị Nguyễn Thị Trình, chi Hội trưởng chi Hội xóm Mát Trên, xã Dân Chủ (TPHB) được hội viên nông dân trong chi Hội tín nhiệm, noi gương không chỉ bởi chị là người phụ nữ nghị lực, vượt khó mà còn là cán bộ Hội nhiệt tình, năng động, trách nhiệm, tâm huyết với công tác Hội và phong trào nông dân. Suốt 15 năm làm cán bộ chi Hội trưởng chị luôn thể hiện tính gương mẫu và tận tâm với công việc, giúp đỡ hội viên của mình.

L

ạc Thủy là huyện miền núi thấp của tỉnh Hòa Bình với tổng diện tích đất tự nhiên là 31.495ha; với trên 65.000 dân, trong những năm qua phong trào thi đua yêu nước của huyện có nhiều chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả đáng phấn khởi, trong đó có sự đóng góp của tổ chức Hội Nông dân các cấp từ huyện đến cơ sở đã đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, gắn với thực hiện Ba phong trào thi đua lớn do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát động đó là: "Phong trào nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững"; phong trào "Nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới", phong trào "Nông dân tham gia đảm bảo quốc phòng, an ninh".

.

2222222
8777465244

pho bien phap luat

11103576 thongtinthitruonggiaca 16-06-20

hoctaphcm333

Thống kê truy cập

2062706
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả:
955
2211
5346
302496
23301
40312
2062706

Your IP: 18.232.55.175
2020-01-21 14:55
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction