Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015 - 2020

         Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “mùa Xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân”, 60 năm qua phong trào trồng cây đã trở thành truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Làm theo lời Bác dạy, Hội Nông dân các cấp trong tỉnh đã phát động và tổ chức phong trào trồng “Hàng cây nông dân”. Đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng, mang nhiều lợi ích thiết thực góp phần bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

EEFEEC05-424D-428B-9657-F52BEDEBDF8D

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh và lãnh đạo các ngành, đoàn thể huyện Yên Thủy

tham dự Lễ phát động trồng "Hàng cây nông dân" tại xã Bảo Hiệu

 

Năm 2020, Hội Nông dân tỉnh phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và phong trào trồng cây mang tên “Hàng cây nông dân” chào mừng kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tới Hội Nông dân các huyện, thành phố và 100% cơ sở Hội với mục đích nâng cao nhận thức, hành vi trong việc bảo vệ môi trường, giữ gìn mỹ quan đô thị, xóm, xã xanh - sạch - đẹp, góp phần thực hiện có hiệu quả phong trào nông dân chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Để phong trào có sức lan tỏa sâu rộng, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đồng loạt phát động phong trào, nâng cao nhận thức, hành vi trong việc bảo vệ môi trường, giữ gìn mỹ quan đô thị, xóm, xã xanh - sạch - đẹp, phối hợp triển khai được 452 cuộc tuyên truyền lồng ghép với sinh hoạt xóm cho trên 16.464 cán bộ, hội viên nông dân; phát động “Tết trồng cây” và trồng được 14.297 cây với 9.795 người tham gia. Vận động các chi, tổ Hội và cán bộ, hội viên, nông dân đóng góp ngày công, kinh phí để mua giống cây, trồng và chăm sóc cây. Đến nay, toàn tỉnh có 100/150 cơ sở thuộc 10/10 huyện, thành phố đã triển khai trồng được 22.444 cây các loại: cau, sấu, lát, đào, dổi... với quy mô trồng là 105.155m, trong đó có 79 hàng cây được gắn biển của Hội. Các loại cây được trồng phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng đất đai và có thể đem lại kinh tế cho địa phương, tổng giá trị khoảng gần 1 tỷ đồng. Thông qua hoạt động đã mang lại nhiều lợi ích thiết thực, nâng cao nhận thức cán bộ, hội viên nông dân về ý nghĩa của việc trồng cây, gây rừng; nâng cao vai trò của Hội Nông dân, cán bộ, hội viên trong việc tham gia bảo vệ rừng và bảo vệ môi trường, tạo thói quen “nhà nhà trồng cây, người người trồng cây” .

Đánh giá về việc xây dựng phong trào, ông Lê Văn Thạch, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh cho biết: “Chủ trương xây dựng trồng “Hàng cây nông dân” là một hướng đi đúng đắn, có ý nghĩa thiết thực. Hình thành nét đẹp văn hóa, giáo dục đạo đức lao động, tình yêu thiên nhiên, ý thức bảo vệ môi trường sinh thái, lối sống hòa đồng giữa con người với thiên nhiên, đồng thời góp phần xây dựng Nông thôn mới, Nông thôn kiểu mẫu do đó đã và đang nhận được sự ủng hộ rất lớn của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và của hội viên nông dân toàn tỉnh. Trong đợt phát động vừa qua, Hội Nông dân tỉnh đã khen thưởng 8 tập thể điển hình trong việc thực hiện phong trào”.

Trong thời gian tới, Hội Nông dân tỉnh tiếp tục phát động phong trào trồng “Hàng cây nông dân” đợt 2 chào mừng kỷ niệm 90 năm thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930-14/10/2020) và chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Chỉ đạo các cấp Hội tiếp tục tuyên truyền, vận động hội viên nông dân hiểu mục đích, ý nghĩa của việc trồng “Hàng cây nông dân”, khuyến khích cán bộ, hội viên nông dân và Nhân dân tích cực tham gia trồng cây tạo cảnh quan môi trường, góp phần xây dựng nông thôn mới; xây dựng quy chế quản lý, chăm sóc, bảo vệ cây sau khi trồng; trồng mới, trồng thay thế những cây đã chết, bảo đảm hàng cây sinh trưởng, phát triển tốt; duy trì bền vững “Hàng cây Nông dân”; đồng thời phải thường xuyên kiểm tra việc chăm sóc hàng cây đã được trồng; hàng năm chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện; duy trì, nhân rộng mô hình tại các xã, thị trấn góp phần thực hiện có hiệu quả phong trào nông dân chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

 

                                                                          LÊ THỊ BÍCH HUỆ

                                                                          Ban Kinh tế - Xã hội

 

       Thực hiện chủ trương của Đảng, nghị quyết của Quốc hội và trên cơ sở thực tế của địa phương, tỉnh Hoà Bình tiến hành sáp nhập, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

z1933895380110 63092beb2bc22e26d5a8df52e694ead1

 

Lễ công bố Quyết định thành lập UBMTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội xã Thanh Cao, Lương Sơn

 

Xác định rõ mục đích, ý nghĩa của việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã là nội dung quan trọng nhằm tổ chức hợp lý các đơn vị hành chính để phù hợp với xu thế phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Để triển khai thực hiện Nghị quyết số 830/NQ-UBTVQH14, ngày 17/12/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Hoà Bình và các văn bản hướng dẫn của các cấp, các ngành. Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnhđã ban hành Hướng dẫn số 16-HD/HNDT, ngày 25/12/2019 về việc thành lập, chia tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức Hội Nông dân cấp huyện và cấp xã, với các nội dung như: thẩm quyền quyết định việc thành lập, chia tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức Hội Nông dân cấp huyện và cấp xã; quy trình, thủ tục thành lập, chia tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức Hội Nông dân cấp huyện và cấp xã; chuyển giao và tiếp nhận tổ chức Hội; cách tính nhiệm kỳ của tổ chức Hội thành lập mới, chia tách, sáp nhập, hợp nhất; chỉ định ủy viên ban Chấp hành, ủy viên ban thường vụ, các chức danh chủ chốt của Hội. Đồng thời Hội Nông dân tỉnh tăng cường tuyên truyền nội dung cơ bản của Nghị quyết 830/NQ-UBTVQH14 trên Trang thông tin điện tử của Hội và Bản tin công tác Hội gửi đến các cơ sở, chi Hội trong toàn tỉnh.

Quá trình triển khai thực hiện sắp xếp sáp nhập có sự chỉ đạo, lãnh đạo, hướng dẫn của cấp uỷ Đảng, chính quyền, của Hội các cấp, Hội Nông dân các huyện, thành phố thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đến cán bộ, đảng viên, hội viên nông dân trên địa bàn về các văn bản hướng dẫn của cấp ủy, chính quyền các cấp và của Hội liên quan việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện nhiệm vụ sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ đảm bảo đúng trình tự, quy trình, thủ tục theo điều lệ và các quy định, hướng dẫn của cấp có thẩm quyền. Thông qua tuyên truyền đã tạo sự đồng thuận, nhất quán trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và hội viên nông dân trên địa bàn. Hiện nay, có 10 Hội Nông dân huyện, thành phố (giảm 01 huyện so với trước đây); 150/151 xã, phường, thị trấn có tổ chức Hội, (01 cơ sở không có tổ chức hội là phường Phương Lâm); có 1.443 chi Hội, 2.219 tổ Hội và 130.351 hội viên nông dân.

Khó nhất trong việc thực hiện sắp xếp sáp nhập Hội Nông dân huyện, thành phố, cơ sở Hội là vấn đề cán bộ; giảm đơn vị hành chính rõ ràng sẽ dôi dư cán bộ. Chính vì vậy cần phải xây dựng Đề án cụ thể, căn cứ biên chế cán bộ công chức, số lượng người làm việc được cấp có thẩm quyền phê duyệt; đồng thời nắm bắt tâm tư, tình cảm và nguyện vọng của cán bộ. Kết quả, công tác triển khai thực hiện đã đảm bảo theo đúng kế hoạch và tiến độ đề ra; sau thực hiện việc sắp xếp bố trí cán bộ Hội chủ chốt cấp huyện có 10 đồng chí Chủ tịch, 11 đồng chí Phó Chủ tịch (giảm 01 đồng chí); 150 đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân cấp xã (giảm 57 đồng chí), 184 đồng chí Phó Chủ tịch Hội Nông dân cấp xã (giảm 35 đồng chí). Đối với cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư do sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Hòa Bình; căn cứ tình hình, điều kiện thực tế của địa phương và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, hướng dẫn của cấp ủy, chính quyền, các cấp Hội chủ động tham mưu, đề xuất cấp ủy cùng cấp quan tâm, tạo điều kiện bảo đảm tối đa quyền lợi cán bộ, công chức khi nghỉ việc và thôi giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.

Hội Nông dân huyện, cơ sở thực hiện sắp xếp sáp nhập đã hoàn tất mọi công việc cần thiết như: kiện toàn bộ máy; bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, cán bộ không chuyên trách, danh sách Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, danh sách hội viên, kiểm kê bàn giao tài sản, tài chính, hồ sơ tài liệu, thu hồi con dấu cũ, khắc dấu, đăng ký sử dụng con dấu mới… Ngay sau khi sắp xếp sáp nhập Hội đã xây dựng, ban hành quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cho đội ngũ cán bộ công chức theo trình độ chuyên môn và năng lực đồng thời triển khai thực hiện các giải pháp, phương hướng hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân năm 2020. Đến nay, công việc tại các đơn vị sáp nhập ổn định và từng bước đi vào nề nếp. Bên cạnh những thuận lợi, sau sắp xếp, sáp nhập, hoạt động tại các địa phương cũng gặp một số khó khăn như: địa bàn rộng, phong tục tập quán ở mỗi khu dân cư có đặc điểm khác nhau, điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc còn thiếu thốn.

Mặc dù còn có những khó khăn, thách thức, nhưng qua thực tế có thể thấy, việc đổi mới, sắp xếp, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả hứa hẹn sẽ đem lại những kết quả tích cực, nổi bật, tạo sự đột phá về phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương. Trong quá trình triển khai thực hiện, tranh thủ sự quan tâm, tạo điều kiện của các cấp, các ngành, sự đồng lòng ủng hộ của cán bộ, hội viên nông dân để từng bước hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra, góp phần xây dựng và phát triển địa phương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

                                                                                     THU HẰNG

                                                                                    Ban Tổ chức - Kiểm tra

 

 

Bài Cao Phong xây dựng tổ chức Hội vững mạnh

Lãnh đạo Hội Nông dân huyện nhận Cờ đơn vị dẫn đầu

phong trào thi đua do UBND tỉnh Hòa Bình trao tặng


     Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Hội Nông dân huyện Cao Phong lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018 - 2023, Hội Nông dân huyện tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết, khẳng định vai trò chủ thể của nông dân trong tham gia phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội xây dựng nông thôn mới, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.
Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện Cao Phong đã xây dựng chương trình hành động cụ thể về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức Hội cấp cơ sở, nâng cao năng lực hội viên, nông dân trong sản xuất - kinh doanh và dịch vụ, giữ vững thương hiệu sản phẩm Cam Cao Phong với tổng diện tích trên 3.000ha cây ăn quả có múi trong toàn huyện; duy trì phát triển ổn định đàn gia súc, gia cầm. Qua đó, góp phần xây dựng hình mẫu người nông dân thời kỳ mới và phát huy vai trò trung tâm, nòng cốt của Hội Nông dân Việt Nam trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trên cơ sở đó, tập hợp, thu hút hội viên, nông dân tham gia vào tổ chức Hội, xem đó là nhân tố quan trọng trong việc trí thức hóa nông dân, phục vụ cho công cuộc công nghiệp hóa nông nghiệp và hiện đại hóa nông thôn. Đồng thời, xây dựng đội ngũ cán bộ Hội các cấp có phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, có đủ uy tín, trình độ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
      Hội Nông dân huyện đã chỉ đạo đẩy mạnh xây dựng chi Hội, tổ Hội nghề nghiệp trên địa bàn huyện vì mục tiêu phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại. Hội đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án xây dựng mô hình chi Hội, tổ Hội nghề nghiệp, kết quả, đến nay thành lập được 02 chi Hội nghề nghiệp và 18 tổ Hội nghề nghiệp trong lĩnh vực trồng trọt và chăn nuôi... Thông qua tổ, nhóm theo ngành nghề, các câu lạc bộ nông dân đã thu hút hội viên tham gia tổ chức Hội, các mô hình chi tổ Hội nghề nghiệp đã tạo việc làm cho hội viên nông dân, tăng thu nhập, phát triển kinh tế hộ.
        Trong công tác phát triển, quản lý hội viên, Hội Nông dân huyện luôn đạt và vượt chỉ tiêu hàng năm tỉnh giao. Tính đến nay, toàn huyện có 7.300 hội viên, đạt 93,6% so với tổng số hộ nông nghiệp; tỷ lệ hội viên tham gia sinh hoạt thường kỳ đạt 95% trở lên; có 91 chi Hội, 156 tổ Hội theo khu dân cư. Hàng năm, có trên 70% số hộ nông dân đăng ký SXKD giỏi và có trên 80% trong tổng số hộ đăng ký đạt danh hiệu SXKD giỏi các cấp (trong đó hộ đạt cấp cơ sở 55%, hộ đạt cấp huyện 35%, cấp tỉnh 8%, cấp Trung ương 2%).
Chỉ đạo các cấp Hội thực hiện tốt việc củng cố kiện toàn Ban Chấp hành, đổi mới phương pháp vận động theo hướng thiết thực và hiệu quả, các hoạt động tập trung và hướng về cơ sở. Thực hiện duy trì và phát triển nguồn quỹ Hội, công tác thu nộp Hội phí được các cấp Hội thực hiện theo đúng quy định, chất lượng hoạt động của Hội ngày càng nâng lên rõ rệt. Đội ngũ cán bộ Hội thường xuyên được kiện toàn và củng cố về số lượng, chất lượng để đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Luôn coi trọng việc đào tạo bồi dưỡng kiến thức quản lý, phương pháp làm việc, kỹ năng điều hành cho đội ngũ cán bộ cơ sở thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, hàng năm phối hợp tổ chức 03 lớp cho 377 cán bộ Hội. Đến nay, cán bộ Hội chuyên trách trong toàn huyện có tổng số 13 đồng chí có trình độ chuyên môn từ cao đẳng trở lên, lý luận chính trị từ Trung cấp trở lên, 100% cán bộ Hội các cấp được bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội.
        Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân huyện đề ra, công tác tuyên truyền, giáo dục đã được các cấp Hội Nông dân trong huyện thường xuyên đổi mới về hình thức và nội dung, hướng về cơ sở, Hội Nông dân huyện chỉ đạo các cơ sở Hội tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên, nông dân về mục đích, ý nghĩa, hiệu quả của việc xây dựng các chi Hội, tổ Hội nghề nghiệp. Kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp truyền đạt các chủ trương, chính sách đến với hội viên, nông dân một cách chính xác và sinh động, hàng năm đã tổ chức được trên 270 buổi tuyên truyền, cho gần 23.000 lượt hội viên tham gia học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, điều lệ, nghị quyết của Hội. Đồng thời, làm tốt công tác tập hợp, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của hội viên, nông dân với cấp ủy Đảng, chính quyền và Hội cấp trên.
Để phát huy vai trò nòng cốt trong việc phát triển kinh tế, Hội Nông dân huyện đã tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo các cơ sở Hội khai thác có hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh về đất đai, lao động, tiền vốn, tiếp thu các tiến bộ KHKT, tiếp cận thị trường, nâng cao hiệu quả đầu tư, chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thâm canh tăng vụ, phát triển ngành nghề, chuyển dần sang sản xuất hàng hoá và dịch vụ có hiệu quả kinh tế cao; ngành nghề, dịch vụ, du lịch ngày càng phát triển, các làng nghề truyền thống tiếp tục phát huy, thu hút nhiều lao động, tạo việc làm ổn định, các mô hình sản xuất kinh doanh, kinh tế trang trại, kinh tế hộ, đã góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập, đảm bảo đời sống cho hội viên nông dân, điển hình như hộ ông Trần Văn Thành, xóm Chiềng, xã Thung Nai; ông Vũ Tuấn Việt, khu 1, thị trấn Cao Phong; ông Bùi Văn Dương, xóm Bảm, xã Tây Phong… Xây dựng chi Hội, tổ Hội nghề nghiệp ở các mô hình kinh tế, các tổ hợp tác và hợp tác xã song song với việc củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động, sinh hoạt của các chi, tổ Hội. Tổ chức dạy nghề, hỗ trợ nông dân và các chi Hội, tổ Hội nghề nghiệp tham gia chuỗi liên kết SXKD sản phẩm theo nhu cầu thị trường, tổ chức ứng dụng và chuyển giao các mô hình khoa học, công nghệ; xây dựng, thực hiện quản lý và phát triển Thương hiệu Cam Cao Phong; nhãn hiệu tập thể Mía tím Hòa Bình; hướng dẫn các tổ hợp tác, hợp tác xã xây dựng tem truy xuất nguồn gốc và hỗ trợ cấp mã vùng sản xuất và cơ sở chế biến, đóng gói, để sản phẩm nông nghiệp của địa phương có thể tham gia xuất khẩu; tranh thủ các nguồn lực, tạo điều kiện cho nông dân nâng cao trình độ canh tác, duy trì và thành lập mới các tổ nhóm nông dân, các tổ hợp tác, làm nền tảng tiến tới thành lập các hợp tác xã.

Đây cũng là định hướng để tập trung các nguồn lực đầu tư về vốn, ứng dụng tiến bộ KHKT, giúp nông dân sản xuất có hiệu quả, làm nòng cốt cho phong trào phát triển kinh tế ở nông thôn.

Hàng năm, các cấp Hội xây dựng các tiêu chí thi đua sát với thực tế, khen thưởng kịp thời, đúng thành tích, tạo động lực thúc đẩy các tập thể, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Năm 2019, Hội Nông dân huyện được UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc cho đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua và đề nghị tặng Bằng khen của Trung ương HND Việt Nam cho 01 tập thể và 01 cá nhân; HND tỉnhtặng Bằng khen cho 02 tập thể và 01 cá nhân. Hội Nông dân huyện tặng giấy khen cho 30 tập thể và 50 cá nhân. Hội Nông dân huyện Cao Phong được Ủy ban nhân huyện Cao Phong khen tặng có thành tích xuất sắc trong Phong trào xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020. 

                                                                              BÙI ĐỨC BIÊN

                                                                              Chủ tịch Hội Nông dân huyện Cao Phong

P

hong trào Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững là một phong trào lớn do Hội Nông dân Việt Nam phát động từ năm 1989; đến nay đã phát triển trở thành phong trào quần chúng sâu rộng trong cả nước nói chung và tỉnh Hòa Bình nói riêng, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên và nông dân tham gia, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở nông thôn, xóa đói, giảm nghèo, tăng thêm hộ nông dân khá, giàu, tạo thêm công ăn việc làm và cải thiện đời sống cho hàng triệu hộ nông dân.

Trong những năm qua, phong trào đạt được nhiều kết quả, tạo động lực khích lệ nông dân hăng hái thi đua lao động sản xuất, vươn lên làm giàu; tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương; mạnh dạn đầu tư, áp dụng kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất, tạo ra giá trị hàng hóa, lợi nhuận cao.

Để duy trì và thực hiện tốt phong trào, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh luôn quan tâm đặt thành mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm hằng năm để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện; thường xuyên tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, hỗ trợ hội viên, nông dân thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách trong nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới như: “dồn điền, đổi thửa”, hợp tác liên kết giữa nông dân với doanh nghiệp, nông dân liên kết xây dựng hợp tác xã, tổ hợp tác, sản xuất và tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị; hợp tác xây dựng tạo vùng sản xuất tập trung, góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Hằng năm, tổ chức 431 lớp, tập huấn, hướng dẫn chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới cho trên 25.000 lượt hội viên nông dân; dạy nghề theo nhu cầu, xây dựng các mô hình trình diễn; phát động xây dựng Quỹ Hỗ trợ nông dân cũng được các cấp Hội chú trọng, tính đến nay, tổng nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân do Hội quản lý là 31,534 tỷ đồng, đây cũng là nguồn vốn quan trọng giúp xây dựng hàng ngàn mô hình sản xuất để tuyên truyền cho nông dân thực hiện; tín chấp cho nông dân vay vốn mua vật tư, máy nông nghiệp, giới thiệu tiêu thụ sản phẩm; hướng dẫn phát triển 244 THT, HTX; phối hợp với các sở, ngành, địa phương thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội ở nông thôn. Bởi vậy, đã thu hút được đông đảo các hộ nông dân tham gia phong trào và ngày càng có nhiều nông dân đạt danh hiệu hộ sản xuất, kinh doanh giỏi; kết quả bình quân hằng năm có trên 73 nghìnhộ đăng ký danh hiệu nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi và kết quả bình xét đều có trên 35 ngàn hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi các cấp.

Trong các hộ tiêu biểu có nhiều mô hình có quy mô sản xuất lớn, thu hút hàng chục lao động có việc làm thường xuyên, nhiều hộ có thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm. Kết quả thống kê trong năm 2018, có 90 hộ cho thu nhập từ 500 triệu đến trên 1 tỷ đồng; 756 hộ đạt thu nhập từ 300-500 triệu đồng; 2.970 hộ đạt từ 200-300 triệu đồng và 32.123 hộ đạt thu nhập từ 100-200 triệu đồng. Tiêu biểu như ông Trần Văn Minh xã Liên Sơn (Lương Sơn) mô hình sản xuất, kinh doanh các sản phẩm nông nghiệp và dịch vụ; ông Bùi Văn An xóm Rò xã Phú Lai (Yên Thủy) mô hình chăn nuôi, dịch vụ; Bà Nguyễn Thị Thu, khu 2 (Cao Phong) mô hình trồng cam...

Phong trào đã phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái, cùng nhau làm giàu và giúp hộ nghèo vươn lên, tạo nhiều việc làm ở nông thôn; góp phần giảm nghèo, bảo đảm an ninh, trật tự xã hội ở nông thôn, xây dựng nông thôn mới. Năm 2017 phối hợp với tập đoàn Vingroup hỗ trợ 400 con bê cái giống sinh sản cho 400 hộ nghèo và cận nghèo (tại 02 huyện Kim Bôi và Lạc Sơn); hỗ trợ xây dựng được 26 nhà mái ấm nông dân, mỗi nhà trị giá từ 20 triệu đồng/nhà; phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc hỗ trợ xây dựng và bàn giao 863 nhà đại đoàn kết cho hộ hội viên nông dân nghèo; hỗ trợ các gia đình hộ hội viên nông dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mưa lũ với tổng số tiền 1,2 tỷ đồng, giúp đỡ hộ hội viên nghèo, hộ hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hộ già yếu neo đơn và hộ chính sách; ủng hộ đóng góp quỹ “Hạt thóc vàng” với tổng số tiền 34,5 triệu đồng.

Trong Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, ngay từ khi bắt đầu triển khai các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã tích cực tham gia, chủ động hướng dẫn, tuyên truyền rộng rãi để hội viên, nông dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, nội dung Chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với việc triển khai thực hiện phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, các cấp hội đã vận động nông dân phát huy nội lực, tu sửa các công trình, đường giao thông, đóng góp công sức, tiền của để xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; xây dựng tạo cảnh quan môi trường đặc biệt là trong việc xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu. Bình quân hàng năm hội viên nông dân đã tham gia đóng góp hàng nghìn ngày công lao động, làm mới và sửa chữa đường giao thông nông thôn; hiến đất làm đường... Đặc biệt là triển khai xây dựng điểm 11 mô hình “khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu” tại 11 huyện thành phố. Từ phong trào, hội viên, nông dân đã tích cực thực hiện xây dựng nông thôn mới theo quy hoạch, phát huy nội lực qua đó đã góp phần đưa 63/191 xã đạt chuẩn NTM (bằng 33% tổng số xã), thành phố Hòa Bình được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, bình quân các xã trong tỉnh đạt 13,8 tiêu chí/xã, không có xã đạt dưới 9 tiêu chí.

Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững của Hội đã góp phần xây dựng và phát triển các mô hình làm ăn có hiệu quả, cải thiện nâng cao đời sống hộ nông dân, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Trong thời gian tới, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng hoạt động của các chi, tổ Hội cơ sở; đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện hiệu quả phong trào Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; tích cực tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, góp ph

     Bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân là nhiệm vụ được Hội Nông dân các cấp quan tâm thực hiện. Thực tế công tác Hội có vững mạnh hay không, phần nhiều phụ thuộc vào những cán bộ đang công tác tại địa phương đó. Cán bộ mạnh, tích cực với phong trào, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ sẽ góp phần định hướng cho nông dân thực hiện tốt các phong trào, chủ trương lớn cho tổ chức hội.
Bài chị Hằng

.

2222222
8777465244

pho bien phap luat

11103576 thongtinthitruonggiaca 16-06-20

hoctaphcm333

Thống kê truy cập

2375756
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả:
80
403
2500
622013
13813
11102
2375756

Your IP: 54.236.58.220
2021-02-27 03:46
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction