Chính trị kinh tế

Năm 2018 với nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh. Các cấp Hội Nông dân ra sức thi đua lập thành tích chào mừng thành công Đại hội đại biểu Hội Nông dân các cấp tỉnh Hòa Bình; Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII (nhiệm kỳ 2018 – 2023).

Mặc dù chịu tác động của biến đổi khí hậu đã ảnh hưởng tới đời sống, sản xuất của nông dân nhưng với sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ, hội viên nông dân, sự đoàn kết thống nhất trong hệ thống Hội, đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, bám sát chỉ đạo định hướng của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, của tỉnh, chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp tổ chức đồng bộ các giải pháp; vận dụng sáng tạo cách làm hay, nhân rộng các điển hình tiên tiến; từ đó các chỉ tiêu được giao đạt và vượt kế hoạch đề ra. Trong đó công tác tuyên truyền vận động nông dân và xây dựng tổ chức Hội ngày càng nâng cao chất lượng, hiệu quả; các phong trào thi đua của Hội và dịch vụ tư vấn, hỗ trợ nông dân tiếp tục được đẩy mạnh.

Bước sang năm Kỷ Hợi – 2019, các cấp Hội tiếp tục quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng, Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân các cấp đề ra, phát huy hơn nữa truyền thống đoàn kết, chủ động sáng tạo, đổi mới nội dung và phương pháp hoạt động của Hội, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện các phong trào lớn của Hội. Tiếp tục huy động mọi nguồn lực hỗ trợ nông dân về vốn, khoa học kỹ thuật đồng thời tổ chức tốt dạy nghề cho lao động nông thôn thiết thực, phù hợp giúp nông dân phát triển sản xuất, giải quyết việc làm tăng thu nhập; qua đó tập hợp thu hút nông dân gắn bó với tổ chức Hội, tham gia xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tốt.

Nhân dịp đón xuân Kỷ Hợi 2019, Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình xin trân trọng gửi lời cảm ơn và chúc mừng năm mới tới Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể, cấp ủy, chính quyền các cấp, các tổ chức trong và ngoài tỉnh đã quan tâm chỉ đạo, phối hợp, tạo điều kiện để Hội Nông dân các cấp tổ chức tốt các hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân. Chúc toàn thể cán bộ, hội viên nông dân một năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng!

              T/M BAN CHẤP HÀNH HỘI NÔNG DÂN TỈNH HÒA BÌNH

                                                   Chủ tịch

                                       Nguyễn Thị Cẩm Phương

                          

  

Tin mới

Tin cũ hơn

Viết bởi Quản trị Hội Nông dân