Chính trị kinh tế
Sáng 13-12, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Ðình, Hà Nội, T.Ư Hội Nông dân Việt Nam tổ chức lễ bế mạc Ðại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023, sau ba ngày làm việc. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên T.Ư Ðảng: Thào Xuân Sùng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam; Ðiểu K’ré, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận T.Ư.


Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII ra mắt Đại hội. Ảnh: ĐĂNG KHOA

Ðại hội đã thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ và nhất trí cao thông qua các văn kiện quan trọng như Báo cáo của Ban Chấp hành T.Ư Hội Nông dân Việt Nam khóa VI; Ðiều lệ Hội Nông dân Việt Nam (bổ sung, sửa đổi); Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành T.Ư Hội Nông dân Việt Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2013 - 2018 và thông qua Nghị quyết Ðại hội, với 14 chỉ tiêu, năm nhiệm vụ và giải pháp cho nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Ðại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Nông dân Việt Nam khóa VII gồm 119 đồng chí; bầu Ban Thường vụ Hội Nông dân Việt Nam khóa VII gồm 21 đồng chí. Bầu lại các đồng chí: Lương Quốc Ðoàn; Phạm Tiến Nam; Ðinh Khắc Ðính giữ chức Phó Chủ tịch T.Ư Hội Nông dân Việt Nam khóa VII và bầu bổ sung hai đồng chí: Bùi Thị Thơm; Nguyễn Xuân Ðịnh vào chức vụ Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam khóa VII. Ðồng chí Thào Xuân Sùng được bầu lại làm Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam khóa VII, với 100% số phiếu tán thành.

Ðồng chí Thào Xuân Sùng sinh ngày 29-11-1958, dân tộc Mông; quê quán: xã Long Hẹ, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La; vào Ðảng ngày 12-7-1984, là Tiến sĩ Khoa học Lịch sử Ðảng; từng đảm nhiệm các cương vị công tác: Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HÐND tỉnh Sơn La; Phó Trưởng ban, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận T.Ư; Ủy viên T.Ư Ðảng các khóa X, XI, XII. Từ tháng 12 -2017 đến nay, đồng chí là Bí thư Ðảng đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành T.Ư Hội Nông dân Việt Nam khóa VI; đại biểu Quốc hội khóa XI, XII, XIII, XIV.

Phát biểu ý kiến bế mạc Ðại hội, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam khóa VII Thào Xuân Sùng khẳng định: Các văn kiện được thông qua tại Ðại hội lần này thể hiện sự kết tinh trí tuệ, ý chí, nguyện vọng, quyết tâm, nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ, hội viên, nông dân cả nước, khai thác thời cơ, thuận lợi, tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VI, góp phần thực hiện Nghị quyết Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Ðảng; các Nghị quyết, Chỉ thị, Quyết định, Kết luận của Ðảng ta để đưa nông nghiệp, nông dân, nông thôn của nước ta phát triển ngang bằng các nước trong khu vực, các nền kinh tế thành viên Hiệp định Ðối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và bạn bè trên thế giới.

Ðại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên, nông dân cả nước tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam với tinh thần "Dân chủ - Ðoàn kết - Ðổi mới - Hội nhập - Phát triển", ra sức thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết Ðại hội VII, góp phần tích cực cùng toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội mà Ðại hội Ðảng toàn quốc lần thứ XII đề ra.

★Sau khi Ðại hội thành công và bế mạc, T.Ư Hội Nông dân Việt Nam đã tổ chức họp báo thông báo kết quả Ðại hội và trả lời nhiều câu hỏi các phóng viên về các tiêu chí, nhiệm vụ, giải pháp mà Ðại hội VII đề ra.

Theo Nhân Dân

Tin mới

Tin cũ hơn

Viết bởi Quản trị Hội Nông dân