Chính trị kinh tế
Phát biểu tại đại hội, đồng chí Thào Xuân Sùng - Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN đánh giá cao kết quả công tác Hội và phong trào ND mà Hội ND tỉnh Bắc Giang đạt được trong nhiệm kỳ 2013-2018. Về nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới 2018-2023, Chủ tịch Thào Xuân Sùng yêu cầu Hội ND các cấp tập trung thực hiện 6 nội dung quan trọng :
 
Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch BCH TƯ Hội NDVN Thào Xuân Sùng

Thứ nhất: Tập trung phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, vận động ND chuyển mạnh sản xuất nông nghiệp sang sản xuất nông nghiệp theo vùng chuyên canh cao và theo chuỗi giá trị, hoàn thiện thể chế, chính sách để liên kết 6 nhà (nhà nông, nhà nước, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp, nhà  băng, nhà phân phối) thành công…
 

Thứ hai: Trên cơ sở tiềm năng lợi thế của tỉnh, tập trung nghiên cứu đổi mới công tác chỉ đạo bảo đảm thiết thực hơn và hiệu quả hơn nhằm đa dạng hóa và nâng cao chất lượng phong trào ND thi đua SXKDG, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; động viên, khuyến khích và tạo điều kiện để những ND sản xuất, kinh doanh giỏi làm nòng cốt xây dựng các mô hình kinh tế tập thể…
 

Thứ ba: Chủ động tham mưu cho cấp ủy, tổ chức đảng, phối hợp với UBND, các đoàn thể, tổ chức trong việc chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện có hiệu quả các quyết định, nghị định của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.
 

Thứ tư: Tăng cường công tác giám sát, phản biện xã hội; vận động ND tham gia xây dựng và chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 BCH T.Ư Đảng (khóa XII); chủ động tổ chức các cuộc đối thoại giữa Bí thư cấp ủy và Chủ tịch UBND các cấp với ND, nghe ND nói và nói cho ND hiểu, tổ chức cổ vũ động viên và tạo niềm tin cho ND.
 

Thứ năm: Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Hội theo hướng kết hợp chặt chẽ việc tuyên truyền, vận động hội viên, ND với tăng cường các hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề, hỗ trợ ND để xây dựng, củng cố tổ chức Hội ND thực sự trong sạch, vững mạnh, nhằm xây dựng hình mẫu người cán bộ, hội viên, ND trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.
 

Thứ sáu: Tham mưu cho các cấp ủy, tổ chức Đảng để lựa chọn và bố trí những cán bộ có bản lĩnh chính trị, có năng lực công tác nông vận, có phẩm chất đạo đức, biết yêu thương ND, tôn trọng ND, biết nghe ND nói, biết nói ND hiểu, biết làm cho ND tin để làm tốt công tác tuyên truyền, vận động ND...

  
Nguồn: Dân Việt

Tin mới

Tin cũ hơn

Viết bởi Quản trị Hội Nông dân