Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015 - 2020

Thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh, trong những năm qua, Hội Nông dân các cấp trong tỉnh đã có nhiều chủ trương, biện pháp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của Hội. Thực hiện công tác tuyên truyền sâu, rộng các phong trào thi đua yêu nước, các phong trào do Hội phát động, các gương “người tốt, việc tốt”, các mô hình, điển hình tiên tiến, phổ biến các tiến bộ khoa học, công nghệ; giáo dục truyền thống, đạo đức cách mạng gắn với đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cụ thể hoá phong trào thi đua “Dân vận khéo” vào hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân. Thực hiện đổi mới hình thức, nội dung tuyên truyền, vận động hội viên nông dân, nâng cao chất lượng hoạt động của các cấp, kết hợp tuyên truyền đồng bộ giữa chiều rộng và chiều sâu, thông qua sinh hoạt chi, tổ Hội, sinh hoạt Câu lạc bộ nông dân, Bản tin công tác Hội, trang website của Hội, gắn với tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, hội thi, giao lưu sân khấu hoá, mít tinh, tư vấn trực tiếp và các hoạt động xã hội. Kết quả, trong 5 năm qua các cấp Hội đã tổ chức 23.096buổi tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho 1.732.850 lượt hội viên, nông dân tham gia. Duy trì chuyên mục “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên cuốn Thông tin công tác Hội để đăng tải những nội dung có liên quan đến đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương của Bác, tấm gương điển hình “Dân vận khéo”, nêu gương những cán bộ, hội viên tiêu biểu trong hoạt động công tác Hội, trong sản xuất, kinh doanh… Qua đó đã góp phần nâng cao mọi mặt đời sống của hội viên, nông dân, ổn định phát triển xã hội nông thôn, nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, ý thức cảnh giác cách mạng, cổ vũ, khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường phấn đấu vươn lên của nông dân tạo nên sự đồng thuận trong xã hội, củng cố vững chắc niềm tin của nông dân với Đảng và Nhà nước.

Quán triệt quan điểm “Cán bộ là gốc của phong trào” các cấp Hội đã tập trung củng cố, kiện toàn tổ chức Hội các cấp từng bước đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ hiện nay, quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội có bản lĩnh chính trị, trình độ, năng lực nhiệt tình với công việc; quan tâm đến việc xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên ở cơ sở; tập trung xây dựng và phát huy vai trò lực lượng cốt cán trong việc tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương đến với hội viên nông dân. Các cấp Hội tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị rộng khắp đến các cơ sở Hội nhằm định hướng việc rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, hội viên; trong những năm qua, các cấp Hội đã trực tiếp tổ chức 21 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Hội cho 1.410 người, phối hợp tổ chức 205 lớp cho 8.770 người, đến nay 100% cán bộ Hội được đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ công tác Hội, 100% cán bộ Hội cấp tỉnh, huyện đạt tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, lý luận chính trị và 70% cán bộ Hội cơ sở đạt chuẩn theo quy định. Từ đó đã tạo sự chuyển biến trong nhận thức và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, hội viên, tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác Hội và nhiệm vụ chính trị tại địa phương, góp phần xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh các cấp Hội Nông dân trong tỉnh thực hiện công tác dân vận trong lĩnh vực kinh tế đã phát huy hiệu quả rõ rệt, vận động hội viên, nông dân thi đua phát triển kinh tế, giảm nghèo, vận động xây dựng quỹ Hội, Quỹ HTND cho hội viên nông dân có nguyện vọng đầu tư phát triển kinh tế vay vốn, thi đua sản xuất, kinh doanh, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Hằng năm, tổ chức phát động sâu rộng tới toàn thể cán bộ, hội viên, vận động nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hoá. Hướng dẫn, vận động nông dân ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, phát huy thế mạnh của từng vùng, từng địa phương để phát triển sản xuất hình thành các vùng sản xuất tập trung, chuyên canh tạo khối lượng hàng hóa lớn, đáp ứng yêu cầu thị trường, nhiều nông sản hàng hoá chất lượng cao có thương hiệu và xuất hiện nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả tiêu biểu như mô hình hợp tác xã, tổ hợp tác trồng rau hữu cơ ở Lương Sơn; dệt thổ cẩm tại huyện Tân Lạc, Mai Châu; chăn nuôi dê, chế tác đá cảnh tại huyện Lạc Thủy; nuôi cá lồng tại thành phố Hòa Bình, Đà Bắc; làm chổi chít tại huyện Kỳ Sơn; trồng cam tại huyện Cao Phong; trồng bưởi Diễn, bưởi da xanh tại huyện Yên Thủy, Tân Lạc; trồng dổi lấy hạt tại huyện Lạc Sơn… Xuất hiện nhiều cá nhân điển hình làm kinh tế giỏi, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống, tạo việc làm cho nhiều hội viên như: hộ bà Đặng Thị Thu - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong với mô hình trồng cam; ông Nguyễn Đình Lâm - xã Thành Lập, huyện Lương Sơn chăn nuôi gà, cá kết hợp trồng trọt; ông Bùi Văn An - xóm Rò, xã Phú Lai, huyện Yên Thủy với chăn nuôi, dịch vụ; ông Nguyễn Vinh Cường - xã Phú Thành, huyện Lạc Thủy với trồng cây có múi, trồng chè…

Ngoài ra, các cấp Hội tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân quyên góp xây dựng nhà “Mái ấm nông dân”, hỗ trợ cho hộ hội viên nghèo, hội viên có hoàn cảnh khó khăn, hộ bị ảnh hưởng thiên tai lũ lụt… Kết quả 5 năm qua đã xây dựng được 75 nhà mái ấm nông dân, mỗi nhà được hỗ trợ từ 20 triệu đồng trở lên, ngoài ra còn giúp nhau bằng ngày công, vật liệu... Bên cạnh đó, Hội Nông dân các cấp tuyên truyền, vận động hộ khá, giàu giúp hộ nghèo, khó khăn về cây, con giống không tính lãi trị giá hàng trăm triệu đồng, từ đó đã góp phần khích lệ, động viên cán bộ, hội viên, nông dân khắc phục khó khăn vươn lên làm giàu, sản xuất phát triển mạnh và bền vững thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đời sống vật chất và tinh thần của nông dân được cải thiện, tỷ lệ hộ hội viên nghèo giảm đáng kể; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững và ổn định. Thực hiện phong trào nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới được gắn với công tác dân vận và phong trào thi đua Dân vận khéo, 5 năm qua đã huy động được nguồn lực từ hội viên, nông dân đóng góp được 1.791.800 ngày công lao động, hiến 188,79ha đất, làm mới và duy tu bảo dưỡng trên 3.511km đường giao thông nông thôn, xây mới và cải tạo 6.294km kênh mương nội đồng, sửa chữa, làm mới hơn 3.201 cầu, cống các loại; xây mới, sửa chữa 137 công trình trường học, trạm y tế… để cùng chung tay xây dựng nông thôn mới. Các mô hình, điển hình tham gia xây dựng nông thôn mới phong phú, đa dạng, như: mô hình nhà sạch, vườn đẹp, môi trường trong lành, ngõ xóm  văn minh, con đường xanh sạch đẹp, thu gom rác thải, bảo vệ giữ gìn vệ sinh môi trường, mô hình chi Hội không có hội viên phạm tội và mắc các tệ nạn xã hội; xây dựng các tủ sách pháp luật, các CLB nông dân với pháp luật…

 

Có thể khẳng định, trong thời gian qua các cấp Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình đã tổ chức học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh gắn với công tác tuyên truyền, vận động đã và đang đem lại hiệu quả tích cực, hoạt động của Hội được đổi mới có bước phát triển, mang tính toàn diện và trở thành phong trào hành động cách mạng của nông dân có sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng, thu hút đông đảo hội viên nông dân tham gia, phát huy được vai trò trung tâm và nòng cốt của nông dân trong công cuộc xây dựng nông thôn mới góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.

NGUYỄN THỊ HƯƠNG HẢI

Phó Chủ tịch HND tỉnh

 

.

2222222
8777465244

pho bien phap luat

11103576 thongtinthitruonggiaca 16-06-20

hoctaphcm333

Thống kê truy cập

2272758
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả:
240
343
1758
523482
2967
12580
2272758

Your IP: 3.236.15.142
2020-07-09 17:55
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction