Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015 - 2020.

         Xác định quan điểm chỉ đạo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là công việc thường xuyên, trách nhiệm của cán bộ, hội viên. Đảng đoàn, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã chỉ đạo các cấp Hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị rộng khắp đến các cơ sở Hội nhằm định hướng việc rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, hội viên. Nhờ đó, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thực sự trở thành sinh hoạt chính trị thường xuyên, sâu rộng, góp phần quan trọng khơi dậy ý chí tự cường và tinh thần sáng tạo trong lao động sản xuất của cán bộ, hội viên nông dân.

         Các cấp Hội Nông dântrong tỉnh chủ động sửa đổi lề lối, tác phong làm việc khoa học, sát với cơ sở, kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nông dân, gắn việc học tập và làm theo Bác với thực hiện các phong trào thi đua như: Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; Nông dân tham gia xây dựng Nông thôn mới; Nông dân tham gia bảo vệ quốc phòng - an ninh…

         Thực hiện lời dạy của Bác “Nói đi đôi với làm”, Hội Nông dân các cấp trong tỉnh đã vận động hội viên chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, cơ cấu ngành nghề, hỗ trợ về vốn và kinh nghiệm sản xuất cho hội viên, triển khai nhiều hoạt động tư vấn, dịch vụ, hỗ trợ nông dân như: Đẩy mạnh “liên kết 4 nhà” trong sản xuất nông nghiệp và tiêu thụ sản phẩm nông sản cho nông dân; phối hợp với các ngành chức năng tổ chức tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nông dân giúp nâng cao trình độ canh tác, tăng năng suất, sản lượng, giá trị kinh tế của cây trồng, vật nuôi; thực hiện tốt việc xây dựng và quản lý quỹ hỗ trợ nông dân, tạo nguồn vốn giúp nông dân sản xuất - kinh doanh; vận động hội viên nông dân giúp đỡ hội viên nghèo, thông qua việc tự giúp nhau bằng ngày công, tiền vốn, kinh nghiệm làm ăn, vật liệu, cây, con giống; vận động cán bộ, hội viên nông dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới (đóng góp vật liệu, ngày công, tham gia hiến đất làm đường giao thông nông thôn...).

         Bằng những việc làm thiết thực, qua đó đã góp phần khích lệ mỗi nông dân có ý thức và quyết tâm vượt khó, vươn lên làm giàu chính đáng trên chính mảnh đất quê hương mình, qua đó đã xuất hiện nhiều tấm gương nông dân điển hình sản xuất, kinh doanh giỏi ở khắp các địa phương. Nhiều mô hình giỏi, cách làm hay được nhân rộng như: Mô hình nuôi cá lồng ở huyện Mai Châu, thành phố Hòa Bình; trồng rau hữu cơ ở huyện Lương Sơn; trồng cây có múi ở các huyện: Cao Phong, Tân Lạc, Lạc Thủy; mô hình “chi Hội Nông dân an toàn không có người phạm tội” ở các huyện: Lương Sơn, Yên Thủy; mô hình “Đồng thuận giữa chính quyền và người dân trong quản lý và sử dụng đất giai đoạn 2016 - 2020”.

         Các cấp Hội đã triển khai rộng các phong trào thi đua điển hình tiên tiến gắn với 3 phong trào lớn của Hội cùng với thực hiện nhiệm vụ bảo vệ quyền và lợi ích cho nông dân như tư vấn hỗ trợ nông dân; giám sát, phản biện xã hội... Qua đó đã lôi cuốn, khích lệ cán bộ, hội viên, nông dân tham gia góp phần tạo động lực thúc đẩy kinh tế, xã hội phát triển, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế. Từ các phong trào đã đem lại nhiều kết quả tích cực; đến nay trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện nhiều mô hình nông dân sản xuất giỏi, hàng chục hộ có thu nhập từ 2 tỷ đến 5 tỷ đồng/năm, hàng nghìn hộ nông dân có thu nhập trên 300 triệu đồng/năm. Trong nhiệm kỳ vừa qua, có 120 hộ nông dân được công nhận SXKD cấp Trung ương và 05 nông dân được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam công nhận danh hiệu nông dân Việt Nam xuất sắc. Bên cạnh việc làm giàu, các hộ sản xuất - kinh doanh giỏi còn tạo việc làm cho bà con trong vùng, tích cực tham gia công tác xã hội như đóng góp xây dựng quỹ đền ơn - đáp nghĩa, ngày vì người nghèo, giúp đỡ gia đình nghèo cây, con giống, tiền vốn, kinh nghiệm làm ăn để cùng vươn lên thoát nghèo.

         Hội đã tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền các cấp quan tâm chỉ đạo phát triển Quỹ Hỗ trợ nông dân. Năm 2013, nguồn quỹ là 8,983  tỷ đồng, đến tháng 6/2018, tổng nguồn quỹ toàn tỉnh là 28,020 tỷ đồng; trong 5 năm nguồn quỹ đã tăng trường 19,037 tỷ đồng, trong đó: (nguồn trung ương là 10,377 tỷ đồng, nguồn ngân địa phương và vận động hội viên nông dân đóng góp là 8,066 tỷ đồng). Các cấp Hội Nông dân tỉnh nhận ủy thác của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh hỗ trợ vốn cho nông dân vay để phát triển sản xuất, kinh doanh. Đến nay, số tiền tín chấp đã lên trên 2.400 tỷ đồng cho 60.840 hộ vay. Phong trào cải tạo, chỉnh trang nhà ở, cổng ngõ, xóm xanh - sạch - đẹp, xây dựng nhiều mô hình về bảo vệ môi trường ở nông thôn, mô hình chi Hội Nông dân tự quản bảo vệ môi trường tại các xã điểm về xây dựng nông thôn mới... Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tới, Hội Nông dân các cấp cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung:

         Một là, gắn kết chặt chẽ việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng. Tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời, có hiệu quả những bức xúc, nổi cộm ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

         Hai là, xác định rõ những nội dung đột phá nhằm làm chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các cấp Hội. 

         Ba là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; gương “người tốt, việc tốt”; tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác. Chủ động phát hiện, xây dựng và lựa chọn những điển hình thực sự tiêu biểu, toàn diện hoặc trên từng lĩnh vực nhằm tuyên truyền, phổ biến kinh nghiệm, phương pháp, cách làm hay để nêu gương và nhân rộng trong toàn tỉnh theo nội dung Kế hoạch số 84-KH/TU, ngày 28/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2017 - 2020.

         Bốn là, thực hiện việc gương mẫu đi đầu trong cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp hội, tạo niềm tin trong cán bộ, hội viên và nhân dân, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội. Thực hiện đầy đủ nội quy, quy chế, xây dựng cơ quan văn hóa; đề cao trách nhiệm của cán bộ, hội viên trong thực hiện nhiệm vụ của các Hội.

         Với kết quả và kinh nghiệm đã có, với quyết tâm cao của cán bộ, hội viên trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chắc chắn Hội Nông dân tỉnh ta sẽ ngày càng phát triển vững mạnh và có đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

NGUYỄN VĂN TOÀN

Ủy viên Ban Thường vụ

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

 

.

2222222
8777465244

pho bien phap luat

11103576 thongtinthitruonggiaca 16-06-20

hoctaphcm333

Thống kê truy cập

1896529
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả:
584
431
2116
145771
8182
8255
1896529

Your IP: 35.173.48.224
2019-08-22 12:46
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction