CHUYÊN ĐỀ NĂM 2022 " HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN THẬT SỰ TIÊN PHONG, GƯƠNG MẪU, CÓ ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG TRONG SÁNG, BẢN LĨNH CHÍNH TRỊ VỮNG VÀNG, ĐỦ NĂNG LỰC ĐÁP ỨNG YÊU CẦU TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY"
Ngày 25/9/2020, Hội Nông dân tỉnh tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930-14/10/2020), biểu dương điển hình tiên tiến và nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tỉnh Hoà Bình giai đoạn 2015-2020. Tới dự có các đồng chí Thào Xuân Sùng, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư đảng đoàn, Chủ tịch BCH T.Ư Hội Nông dân Việt Nam; Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, huyện, thành phố; 90 nông dân điển hình tiên tiến và sản xuất kinh doanh giỏi.
 Đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cho 2 cá nhân, tặng Bằng khen cho 1 tập thể có thành tích xuất sắc

Đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cho 2 cá nhân,

tặng Bằng khen cho 1 tập thể có thành tích xuất sắc

Những năm qua, thực hiện phong trào thi đua yêu nước, cán bộ, hội viên nông dân phát huy tinh thần yêu nước lao động cần cù, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, tích cực thi đua lao động sản xuất kinh doanh giỏi, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Bình quân mỗi năm có trên 72.000 hộ nông dân đăng ký thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, có trên 36.000 hộ đạt danh hiệu ở các cấp từ cơ sở đến Trung ương. Nhiều hộ đã mạnh dạn đầu tư nhà xưởng, chuồng trại, máy nông nghiệp phục vụ sản xuất, từ đó xuất hiện ngày càng nhiều nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi. Năm 2019, có 37.613 hộ đạt sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, hàng ngàn hộ thu nhập đạt từ 300 đến 500 triệu đồng/năm; số hộ đạt từ 500 đến trên 1 tỷ đồng/năm ngày càng tăng. Đến nay, toàn tỉnh có gần 135.000 nông dân tham gia vào tổ chức hội, chiếm trên 86,8% hộ nông nghiệp, tạo nên sức mạnh tổng hợp góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng địa phương.

Đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Cẩm Phương, Ch tch Hi Nông dân tnh

trao bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc

 

Phát biểu tại lễ biểu dương, đồng chí Thào Xuân Sùng, Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam ghi nhận và biểu dương những thành tích của Hội Nông dân các cấp tỉnh Hoà Bình. Đồng chí cho rằng thời gian tới tỉnh cần tiếp tục phát huy các tiềm năng thế mạnh về tự nhiên để phát triển các loại cây đặc sản, cây thế mạnh và phải phát triển xanh, sạch, bền vững; tiếp tục thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm nông sản. Tập trung vận động nông dân thành lập hợp tác xã, làm ăn kinh tế tập thể để phát triển lớn mạnh hơn.

Trong dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cho 2 nhân, tặng Bằng khen cho 1 tập thể có thành tích xuất sắc, tặng bằng khen cho 57 cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua; Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh tặng bằng khen cho 33 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Hoà Bình, giai đoạn 2025-2020”. BCH T.Ư Hội Nông dân Việt Nam trao tặng kỷ niệm chương “Vì giai cấp nông dân Việt Nam” cho 8 cá nhân của tỉnh Hoà Bình.

Đồng chí Thào Xuân Sùng, Chủ tịch BCH T.Ư Hi Nông dân Vit Nam

tặng kỷ niệm chương cho các cá nhân ca tnh Hòa Bình

 

Hội nghị đã phát động phong trào thi đua giai đoạn 2020 – 2025. Mục tiêu đến năm 2025, xây dựng Hội Nông dân các cấp trong tỉnh vững mạnh toàn diện, thực sự là trung tâm và nòng cốt trong phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới; không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, hội viên, nông dân; góp phần xây dựng nền nông nghiệp phát triển toàn diện và xây dựng NTM theo định hướng của tỉnh. Chỉ tiêu cụ thể: Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện làm nòng cốt tích cực thực hiện các phong trào thi đua; hàng năm, có trên 60% hộ hội viên đăng ký tham gia và có từ 40% trở lên đăng ký đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp; phấn đấu mỗi năm tăng thêm 2-2,5% hộ sản xuất kinh doanh giỏi, tỷ lệ hộ nghèo là hội viên nông dân giảm từ 2-3%/năm.

 

Lê Thùy (CTTĐT)

 

.

Thể lệ tổ chức Hội thi "Nhà nông đua tài tỉnh Hòa Bình lần thứ V năm 2022"


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


Kế hoạch thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022


Kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay"


Thể lệ tổ chức Hội thi "Nhà nông đua tài tỉnh Hòa Bình lần thứ V năm 2022"


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


Kế hoạch thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022


Kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay"


Thể lệ tổ chức Hội thi "Nhà nông đua tài tỉnh Hòa Bình lần thứ V năm 2022"


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


Kế hoạch thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022


Kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay"


Thể lệ tổ chức Hội thi "Nhà nông đua tài tỉnh Hòa Bình lần thứ V năm 2022"


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


Kế hoạch thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022


Kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay"


Thể lệ tổ chức Hội thi "Nhà nông đua tài tỉnh Hòa Bình lần thứ V năm 2022"


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


Kế hoạch thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022


Kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay"


Thể lệ tổ chức Hội thi "Nhà nông đua tài tỉnh Hòa Bình lần thứ V năm 2022"


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


Kế hoạch thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022


Kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay"


Thể lệ tổ chức Hội thi "Nhà nông đua tài tỉnh Hòa Bình lần thứ V năm 2022"


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


Kế hoạch thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022


Kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay"


Thể lệ tổ chức Hội thi "Nhà nông đua tài tỉnh Hòa Bình lần thứ V năm 2022"


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


Kế hoạch thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022


Kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay".

2222222
8777465244

pho bien phap luat

11103576 thongtinthitruonggiaca 16-06-20

hoctaphcm333

Thống kê truy cập

2542940
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả:
111
1002
3447
792551
3858
5768
2542940

Your IP: 3.215.79.204
2022-07-05 13:55
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction