CHUYÊN ĐỀ NĂM 2022 " HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN THẬT SỰ TIÊN PHONG, GƯƠNG MẪU, CÓ ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG TRONG SÁNG, BẢN LĨNH CHÍNH TRỊ VỮNG VÀNG, ĐỦ NĂNG LỰC ĐÁP ỨNG YÊU CẦU TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY"

     Hòa chung trong không khí thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 -19/5/2020), các cấp Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình đã triển khai các hoạt động thiết thực và ý nghĩa.

xay dung y thuc

       Ngay từ đầu năm 2020, Hội Nông dân tỉnh đã triển khai kế hoạch phát động thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tập trung tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và hội viên nông dân về Đảng, quê hương, đất nước, cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam; tổ chức các phong trào thi đua học tập, lao động, rèn luyện để xứng danh người cán bộ, đảng viên, hội viên nông dân trên các lĩnh vực công tác, học tập, lao động, sản xuất…
“Nông dân làm theo lời Bác”
        Nhằm đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và hưởng ứng phong trào thi đua, Hội Nông dân các cấp đã đẩy mạnh công tác chỉ đạo, phát động cán bộ, hội viên nông dân đăng ký thi đua, phấn đấu trở thành hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, năm 2020 toàn tỉnh đã có 71.200 hộ đăng ký danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, xuất hiện nhiều tấm gương điển hình làm theo Bác, nhiều mô hình kinh tế tập thể, mô hình điểm cho hiệu quả kinh tế cao như: mô hình trồng và chăm sóc cam Cao Phong; trồng bưởi Diễn Yên Thủy; chăn nuôi bò sinh sản, gà Lạc Thủy; chăn nuôi bò sữa xã Liên Sơn (Lương Sơn)…. Và các mô hình kinh tế nông nghiệp ứng dụng khoa học kỹ thuật theo các quy trình, tiêu chuẩn sản xuất nông nghiệp an toàn, bền vững (VietGAP), góp phần nâng cao chất lượng nông sản và sức cạnh tranh trên thị trường, xuất hiện nhiều mô hình nông dân sản xuất giỏi có thu nhập từ 2 tỷ đến 5 tỷ đồng/năm, hàng nghìn hộ nông dân có thu nhập trên 300 triệu đồng/năm. Các hộ sản xuất kinh doanh giỏi còn tạo việc làm cho bà con trong vùng, tích cực tham gia công tác xã hội như đóng góp xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa, ngày vì người nghèo, giúp đỡ gia đình nghèo cây con giống, tiền vốn, kinh nghiệm làm ăn để cùng vươn lên thoát nghèo. Ngoài ra, các cấp Hội Nông dân còn tập trung đẩy mạnh công tác dạy nghề và các dịch vụ hỗ trợ, tạo điều kiện cho nông dân phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống làm giàu chính đáng, đồng thời tiếp tục thực hiện vận động nông dân tích cực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo vệ môi trường, các cấp Hội Nông dân đã có nhiều đóng góp tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, tu sửa kênh mương, đường giao thông, 6 tháng đầu năm 2020 cán bộ, hội viên nông dân trong toàn tỉnh đã đóng góp được 106.433 ngày công lao động, hiến 88.720m2 đất, làm mới và sửa chữa 460,9km đường giao thông nội đồng; phát quang lề đường, ngõ xóm 1.478 km; nạo vét, phát dọn, tu sửa 683km kênh mương nội đồng; phát động và khởi công xây dựng được 07 nhà mái ấm nông dân, mỗi nhà trị giá từ 20-25 triệu đồng, góp phần trong phong trào thi đua “Toàn dân chung tay xây dựng nông thôn mới”, đặc biệt nhiều hộ nông dân được biểu dương là tấm gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng nông thôn mới. Thi đua chào mừng 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Hội Nông dân tỉnh tổng kết phong trào trồng “hàng cây nông dân” và biểu dương 08 tập thể điển hình trong thực hiện phong trào. Bằng nhiều giải pháp trong chỉ đạo các cấp Hội đã lồng ghép nội dung học tập gắn với những việc làm thiết thực, khơi dậy tinh thần nỗ lực phát triển kinh tế và làm giàu chính đáng; vận động hội viên nông dân xây dựng được 38 mô hình khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, 55 mô hình vườn mẫu; xây dựng cánh đồng mẫu lớn, sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị. Các cấp Hội Nông dân tăng cường tham mưu, tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền tạo điều kiện tăng trưởng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân, đến nay, tổng nguồn Quỹ các cấp Hội đang quản lý 35,595 tỷ đồng cho 1.329 hộ vay vốn đầu tư thực hiện nhiều dự án trồng trọt, chăn nuôi và các loại hình khác góp phần thực hiện có hiệu quả nguồn vốn vay Quỹ Hỗ trợ nông dân cũng như xây dựng các mô hình phát triển kinh tế. Với những cách làm trên đã góp phần khích lệ cán bộ, hội viên nông dân đổi mới tư duy, khắc phục khó khăn vươn lên làm giàu chính đáng ngay trên mảnh đất quê hương mình. Từ đây đã có nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, những tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được nhân rộng như: nông dân Nguyễn Văn Thịnh, xóm Đồng Sẽ, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn) với mô hình sản xuất kinh doanh và trồng cây ăn quả; nông dân Trần Thị Nguyệt, xóm 3, xã Tử Nê (Tân Lạc) với mô hình sản xuất kinh doanh và trồng cây ăn quả; nông dân Phạm Văn Nhâm, xóm Tiền Phong, xã Mai Hạ (Mai Châu) với mô hình sản xuất gạch không nung và trồng trọt,…
       Thông qua việc học tập và làm theo Bác, đặc biệt là triển khai học tập các chuyên đề hằng năm, một số tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có sức lan tỏa rộng lớn, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong toàn thể cán bộ, đảng viên và hội viên nông dân trên địa bàn tỉnh, đội ngũ cán bộ Hội các cấp đã nhiệt tình, trách nhiệm hơn với công việc, tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị thường xuyên, sâu rộng, góp phần quan trọng khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, tinh thần sáng tạo của cán bộ, hội viên, nông dân trong lao động, sản xuất.

 

                                           NGUYỄN THỊ HƯƠNG HẢI
                                           Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

 

 

 

.

Công văn tuyên truyền cuộc thi " Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam " năm 2022


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


Kế hoạch thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022


Kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay"


Công văn tuyên truyền cuộc thi " Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam " năm 2022


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


Kế hoạch thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022


Kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay"


Công văn tuyên truyền cuộc thi " Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam " năm 2022


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


Kế hoạch thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022


Kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay"


Công văn tuyên truyền cuộc thi " Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam " năm 2022


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


Kế hoạch thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022


Kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay"


Công văn tuyên truyền cuộc thi " Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam " năm 2022


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


Kế hoạch thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022


Kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay"


Công văn tuyên truyền cuộc thi " Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam " năm 2022


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


Kế hoạch thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022


Kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay"


Công văn tuyên truyền cuộc thi " Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam " năm 2022


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


Kế hoạch thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022


Kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay"


Công văn tuyên truyền cuộc thi " Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam " năm 2022


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


Kế hoạch thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022


Kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay".

2222222
8777465244

pho bien phap luat

11103576 thongtinthitruonggiaca 16-06-20

hoctaphcm333

Thống kê truy cập

2549963
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả:
259
214
259
803600
911
9970
2549963

Your IP: 18.207.157.152
2022-08-07 23:27
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction