Tin tức hoạt động

  Ngày 13,14/5/2020 Chi bộ Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Nhiệm kỳ qua, Chi bộ đã thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội đề ra.

Ra mắt Ban chấp khóa mới ra mắt Đại hội

Ra mắt Ban chấp hành Chi bộ Hội Nông dân tỉnh khóa mới

 

Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo kiểm điểm lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ lần thứ IX, nhiệm kỳ 2015 – 2020 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 6 chỉ tiêu chủ yếu và các nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; công tác quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 3 đồng chí và bầu đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đại hội đã kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong toàn Chi bộ, cơ quan Hội Nông dân tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Chi bộ đã đề ra.

 

                                                           ĐỨC TUẤN

                                                          Ban Tổ chức – Kiểm tra

 

 

 

 

 

Tin cũ hơn

Viết bởi Quản trị Hội Nông dân