Văn hóa, Xã hội, Thể thao

H

ội Nông dân với vai trò là tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp nông dân, tập hợp, vận động hội viên, nông dân thực hiện các phong trào nông dân thi đua yêu nước gắn với phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội. Trong 5 năm qua, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã tích cực chỉ đạo thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và phong trào “Nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới”.

LTT 2522

Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, được các cấp Hội triển khai sâu rộng tới cán bộ, hội viên nông dân thực hiện. Thông qua các hình thức tuyên truyền như hội nghị, tọa đàm, sinh hoạt Hội, hội thi sân khấu hóa, Bản tin công tác Hội, trang thông tin điện tử Hội Nông dân tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và hệ thống truyền thanh ở cơ sở... qua đó giúp hội viên nông dân nắm rõ các nội dung của phong trào và các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nâng cao ý thức xây dựng gia đình văn hoá, khu dân cư, thực hiện tốt quy ước, hương ước thôn làng, nếp sống văn minh từ đó đã thu hút đông đảo hội viên nông dân hưởng ứng, các cấp Hội đã phối hợp tổ chức các lớp tập huấn KHKT trong trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, dạy nghề, hỗ trợ cây - con giống, vốn, phân bón… động viên nông dân thi đua lao động sản xuất, nâng cao thu nhập.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, việc phát động xây dựng “Gia đình văn hóa”, tham gia xây dựng “Làng bản, phố, khu dân cư văn hoá” được cán bộ, hội viên nông dân đồng tình hưởng ứng và tự giác thực hiện, từ việc đăng ký đến công tác bình xét danh hiệu được tiến hành công khai, dân chủ, bình đẳng, tạo nên môi trường văn hóa lành mạnh. Bình quân hằng năm có 95.300 hộ nông dân đăng ký gia đình văn hóa, có gần 80% hộ đạt so với hộ đăng ký, 65% làng, bản, phố, khu dân cư đạt danh hiệu văn hoá... Các phong trào văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao ở khu dân cư; các môn thể thao dân tộc, trò chơi dân gian phát triển mạnh mẽ, được tổ chức trong các dịp lễ, tết, các ngày kỷ niệm... thu hút đông đảo cán bộ, hội viên tham gia. Thông qua các hoạt động trên đã nâng cao đời sống tinh thần của nông dân, hăng say lao động sản xuất giúp nhau xóa đói giảm nghèo, tăng cường xây dựng đời sống mới ở khu dân cư, góp phần khôi phục và giữ gìn nét văn hoá bản sắc dân tộc. Đến nay, tại các cơ sở Hội có trên 200 đội văn nghệ, 108 đội bóng chuyền, bóng đá, đẩy gậy, kéo co, 237 câu lạc bộ và 80 nhóm nông dân lồng ghép.

Hội Nông dân các cấp đã gắn việc tuyên truyền, vận động nông dân xây dựng đời sống khu dân cư với xây dựng nông thôn mới, tạo thành phong trào thi đua sôi nổi, được sự đồng thuận tham gia tích cực của cán bộ, hội viên nông dân, phát huy tinh thần đoàn kết, đồng lòng để tham gia xây dựng nông thôn mới. Cụ thể như: Cán bộ, hội viên nông dân đã tích cực góp ngày công hiến đất để xây dựng giao thông nông thôn, góp tiền xây dựng nhà văn hóa, khu thể thao, các công trình phụ trợ khác, làm cho giao thông và các điểm sinh hoạt, giao lưu của nông dân ở nông thôn được thông suốt, nông thôn ngày càng được đổi mới. Trong 5 năm qua, cán bộ, hội viên nông dân đóng góp ngày công, tiền, vật liệu, hiến đất quy đổi trên 1.719,6 tỷ đồng (trong đó hiến 188,79ha đất, huy động được 1.791.800 ngày công lao động, tham gia làm mới và duy tu bảo dưỡng trên 3.511km đường giao thông nông thôn; xây mới và cải tạo 6.294km kênh mương nội đồng; sửa chữa, làm mới hơn 3.201 cầu, cống các loại; xây mới, sửa chữa 137 công trình trường học, trạm y tế), xây dựng 210 mô hình bảo vệ môi trường ở nông thôn, 13 mô hình chi Hội Nông dân tự quản bảo vệ môi trường tại 13 xã điểm về xây dựng nông thôn mới… Riêng năm 2018, Hội Nông dân tỉnh đã chỉ đạo triển khai xây dựng mô hình “Nhà sạch, vườn đẹp, môi trường trong lành, ngõ xóm văn minh” gắn với xây dựng khu nông thôn kiểu mẫu và vườn mẫu tới các cấp Hội, kết quả xây dựng 11 mô hình điểm tại 11 huyện, thành phố.

Bằng những chủ trương và việc làm cụ thể, thiết thực của các cấp Hội và cán bộ, hội viên trong 5 năm qua cho thấy phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và phong trào “Nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới” là sự chuyển biến tích cực về ý thức cộng đồng trong xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư và xây dựng nông thôn mới, đã tạo động lực cho cán bộ, hội viên nông dân phấn khởi thi đua lao động sản xuất, góp phần tích cực vào kết quả xây dựng nông thôn mới của tỉnh, nâng tổng số xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới là 63 xã, chiếm 32,9% trên tổng số xã toàn tỉnh.

Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới các cấp Hội Nông dân trong tỉnh tiếp tục tăng cường tổ chức, triển khai thực hiện tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tổ chức hướng dẫn cán bộ, hội viên nông dân thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và phong trào “Nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới” nhằm thực hiện thành công các mục tiêu, kế hoạch của Hội đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

                                    Quách Hồng Nam - HND tỉnh

Tin mới

Tin cũ hơn

Viết bởi Quản trị Hội Nông dân