Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015 - 2020

Công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội là một nội dung quan trọng trong công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng của Hội; là kênh thông tin quan trọng góp phần kịp thời trong công tác định hướng, lãnh, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị để tạo sự đồng thuận cao trong các cấp Hội và cán bộ, hội viên nông dân.

Nhận thức rõ yêu cầu đó, để kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh Hội Nông dân tỉnh đã chỉ đạo các cấp Hội bám sát tình hình hội viên nông dân, dư luận xã hội ở các địa phương, thông qua các cấp Hội, các cuộc họp, hội nghị, sinh hoạt chi, tổ Hội.Qua đó, định hướng các hoạt động tuyên truyền, định hướng dư luận; cung cấp đến các cấp Hội, cán bộ, hội viên đầy đủ thông tin về chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách mới của Nhà nước, của tỉnh, các sự kiện chính trị lớn của đất nước, của tỉnh; thông tin kết quả giải quyết các vấn đề nổi cộm, bức xúc, dư luận quan tâm, cũng như các vấn đề được báo chí phản ánh.

Công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội được tăng cường cả về số lượng và chất lượng thông qua lồng ghép với tổ chức các cuộc giám sát, kiểm tra công tác Hội và phong trào nông dân. Nội dung nắm bắt được Hội Nông dân cấp tỉnh, cấp huyện bám sát sự chỉ đạo của cấp ủy và những vấn đề dư luận cán bộ, hội viên, nông dân quan tâm như: vấn đề dân tộc, tôn giáo; vấn đề chăm sóc sức khỏe nhân dân; cải cách hành chính công; tình hình phòng chống tham nhũng, lãng phí; về phát triển kinh tế - xã hội...Thông qua việc nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội của Hội Nông dân đã giúp cấp ủy, chính quyền có thêm các thông tin cần thiết trong hoạch định các chủ trương, chính sách về phát triển kinh tế - xã hội, củngcố quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số mặt hạn chế, đó là: thông tin dư luận xã hội còn hạn chế về tính đa dạng, toàn diện; việc nắm tình hình tư tưởng của cán bộ, hội viên nông dân còn có lúc chưa sâu sát, kịp thời.

Trước yêu cầu, nhiệm vụ mới, để góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền của Hội cần tập trung thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

Một là,tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng đối với công tác nắm tình hình và định hướng dư luận xã hội. Các cấp Hội Nông dân cần phải sử dụng kết quả nắm tình hình dư luận xã hội để tham mưu thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước tại địa phương, đơn vị.

Hai là,nâng cao trách nhiệm của các cấp Hội và sự phối hợp giữa các ban, ngành có liên quan trong công tác dư luận xã hội. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác nắm bắt dư luận xã hội. Thực hiện tốt công tác đối thoại trực tiếp với nông dân nhằm giải quyết những vấn đề bức xúc của nông dân; tham mưu giải quyết kịp thời những vấn đề tư tưởng, dư luận xã hội nảy sinh ngay trong từng chủ trương, chính sách ngay từ cơ sở, không để tâm trạng lo lắng, bức xúc kéo dài dẫn đến trở thành điểm nóng khó giải quyết.

Ba là,đổi mới nội dung, phương thức nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nắm bắt dư luận xã hội.Duy trì việc tổ chức giao ban định kỳ hằng tháng, sơ kết 6 tháng, tổng kết năm gắn với công tác dư luận xã hội. Tăng cường công tác thông tin định hướng tư tưởng trong cán bộ, hội viên nông dân thông qua các hình thức tuyên truyền của Hội, trang thông tin điện tử của Hội Nông dân tỉnh và thông qua các Bản tin định kỳ phục vụ sinh hoạt chi hội và phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo.

                                                                        QUÁCH HỒNG NAM

                                                                       Ban Tuyên huấn

.

2222222
8777465244

pho bien phap luat

11103576 thongtinthitruonggiaca 16-06-20

hoctaphcm333

Thống kê truy cập

2377527
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả:
243
339
1336
627804
996
14588
2377527

Your IP: 3.237.97.64
2021-03-03 12:20
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction