MỪNG ĐẢNG - MỪNG XUÂN NHÂM DẦN 2022!

Đầu xuân khoảnh khắc giao thời

Đông qua xuân đến đất trời sáng tươi

Tiết đông lạnh lẽo sương rơi

Xuân về rực rỡ đào mai thắm cành

Én chao lượn tít trời xanh

Gà đồi tao tác dạo quanh bìa rừng

Chim đa đa ríu rít mừng

Cánh tung xòe múa hát cùng bạn xa

Họa mi nhảy nhót bên hoa

Vui xuân rực rỡ chim ca núi rừng

Xuân về hội mở tưng bừng

Xóm thôn náo nức chiêng cồng hòa ca.

 Bùi Thế Nụi - Phường Thống Nhất – TP Hòa Bình

        Sự ra đời của Quốc hội và cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên của đất nước gắn liền với những bước ngoặt lịch sử vĩ đại của dân tộc ta. Sau khi nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời, cùng với việc bảo vệ nền độc lập, tự do cho dân tộc, một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là củng cố và tăng cường chính quyền.

AnhBacHodibophieu

Bác Hồ bỏ phiếu bầu cử tại Hà Nội năm 1960. Ảnh: T.L

Ngày 3/9/1945, trong phiên họp đầu tiên của Chính phủ lâm thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu 6 vấn đề cấp bách nhất cần giải quyết, một trong 6 vấn đề đó là phải tổ chức Tổng tuyển cử để bầu ra Quốc hội chính thức và cử ra Chính phủ của dân, đồng thời thành lập Ủy ban dự thảo Hiến pháp.

Ngày 8/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Sắc lệnh số 14-SL về cuộc Tổng tuyển cử. Sắc lệnh ghi rõ: "Chiếu theo Nghị quyết của Quốc dân Đại hội ngày 16, 17/8/1945 tại khu giải phóng, ấn định rằng nước Việt Nam sẽ theo chính thể dân chủ cộng hòa và chính phủ nhân dân toàn quốc sẽ do một Quốc dân đại hội bầu theo lối phổ thông đầu phiếu cử lên”. Để xúc tiến công việc chuẩn bị cho cuộc Tổng tuyển cử, ngày 29/9/1945, Chính phủ lâm thời ban hành Sắc lệnh số 51-SL, ngày 17/10/1945 quy định thể lệ cuộc Tổng tuyển cử.

Về ý nghĩa cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, Người nói: "Tổng tuyển cử là một dịp cho toàn thể quốc dân tự do lựa chọn những người có tài, có đức để gánh vác công việc của nước nhà”; "Tổng tuyển cử tức là tự do, bình đẳng; tức là dân chủ, đoàn kết”; "Do tổng tuyển cử mà toàn dân bầu ra Quốc hội. Quốc hội sẽ cử ra Chính phủ. Chính phủ đó thật là Chính phủ của toàn dân”. Những đối tượng được ra ứng cử đại biểu Quốc hội, theo Người là "Những người muốn lo việc nước”; và "Hễ là công dân đều có quyền đi bầu cử. Không chia gái trai, giàu nghèo, tôn giáo, nòi giống, giai cấp, đảng phái”.

Cuộc Tổng tuyển cử Quốc hội khóa đầu tiên ở nước ta diễn ra trong điều kiện thù trong, giặc ngoài, tình hình KT-XH hết sức khó khăn. Do vậy, cuộc Tổng tuyển cử lần này không chỉ là một cuộc vận động chính trị thông thường, mà thực chất là cuộc đấu tranh chính trị vô cùng gay go, phức tạp và không kém phần quyết liệt. Đặc biệt trong quá trình đấu tranh thương lượng và nhân nhượng, chúng ta đã thừa nhận 70 ghế đại diện của Việt Nam Quốc dân đảng (Việt quốc), Việt cách trong Quốc hội mà không thông qua bầu cử cũng như việc có đại diện của họ tham gia Chính phủ lâm thời. Đây là sách lược hết sức mềm dẻo và khôn khéo của Mặt trận Việt Minh và Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm cô lập bọn phản động và hạn chế sự chống phá điên cuồng của chúng. Trong diễn văn khai mạc kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa I nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa, Người nhấn mạnh: "Các đại biểu trong Quốc hội này không phải đại diện cho một đảng phái nào mà là đại biểu cho toàn thể quốc dân Việt Nam. Đó là một sự đoàn kết tỏ ra rằng lực lượng của toàn dân Việt Nam đã kết lại thành một khối...”. Bởi theo Người: "Quốc hội là tiêu biểu ý chí thống nhất của dân tộc ta, một ý chí sắt đá không gì lay chuyển nổi”, "Quốc hội đoàn kết nhất trí, toàn dân đoàn kết nhất trí thì khó khăn nào chúng ta cũng khắc phục được và thắng lợi nhất định về tay ta”.

Để cuộc bầu cử Quốc hội đầu tiên diễn ra thắng lợi, ngày 5/1/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi quốc dân đi bỏ phiếu, trong đó có đoạn "...Ngày mai là một ngày vui sướng của đồng bào ta, vì ngày mai là ngày Tổng tuyển cử, vì ngày mai là một ngày đầu tiên trong lịch sử Việt Nam mà nhân dân ta bắt đầu hưởng dụng quyền dân chủ của mình...”. Để mọi cử tri thực thi nhiệm vụ thiêng liêng của mình, trên Báo Cứu quốc số đặc biệt ra ngày 6/1/1946 có đăng bút tích của Người: "Khuyên đồng bào nam nữ 18 tuổi trở lên hôm nay tất cả đều đi bỏ phiếu để bầu những đại biểu xứng đáng vào Quốc hội khóa đầu tiên của nước ta”.

Với sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, cuộc bầu cử Quốc hội đầu tiên diễn ra đúng như kế hoạch và thu được thắng lợi, chỉ một bộ phận ở phía Nam tiến hành vào ngày 23/12/1945 (do không kịp nhận lệnh hoãn), còn hầu hết đều tiến hành ngày 6/1/1946. Tất cả 71 tỉnh, thành phố có 89% tổng số cử tri đi bỏ phiếu. Cả nước bầu được 333 đại biểu. Tại thủ đô Hà Nội có 91,95% cử tri của 74 khu nội thành và 118 làng ngoại thành đi bỏ phiếu; kết quả 6 trong 74 ứng cử viên trúng cử đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Hồ Chí Minh trúng cử với số phiếu cao nhất (98,4%).

Phát biểu tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa I, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: "Khóa Quốc hội này là khóa Quốc hội phát triển dân chủ với nhân dân, chuyên chính với kẻ thù của nhân dân. Khóa Quốc hội này là khóa Quốc hội đoàn kết...”. Người mong rằng Quốc hội phải cố gắng để làm tròn trách nhiệm của mình trước nhân dân. Và để làm được điều đó: "… Quốc hội phải có những đại biểu thật xứng đáng, những đại biểu một lòng một dạ phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân và phục vụ chủ nghĩa xã hội”. Trong quá trình đó một mặt phải phát huy vai trò đại diện của đại biểu Quốc hội nhưng mặt khác người dân phải phát huy quyền của mình. Người khẳng định: "Lựa chọn những đại biểu như vậy là quyền lợi và nghĩa vụ của người cử tri...” và "Nhân dân có quyền bãi miễn đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND nếu những đại biểu ấy tỏ ra không xứng đáng với sự tín nhiệm của nhân dân”.

75 năm đã qua, ngày 6/1/1946 đã đi vào lịch sử của dân tộc ta, Quốc hội Việt Nam đến nay đã tiến hành 14 cuộc bầu cử và Chủ nhật ngày 23/5/2021 tới đây, Quốc hội tiến hành cuộc bầu cử thứ 15 để bầu Quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Kế thừa và phát huy giá trị lịch sử của cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên, các cuộc bầu cử Quốc hội tiếp theo luôn thể hiện quyết tâm và ý chí độc lập tự do, giữ vững chủ quyền dân tộc của Nhân dân ta, tự mình sáng suốt lựa chọn người đại diện chân chính của mình vào Quốc hội, tự mình quyết định tham gia vào việc xây dựng Nhà nước của dân, do dân và vì dân.

HOÀNG LAN

Hội Nông dân tỉnh

(Theo Báo Hoà Bình)

Ai về Thịnh Minh quê tôi

Nay đã đổi mới khác xưa nhiều rồi

Con sông bên lở, bên bồi

Bãi ngô xanh ngát một màu yêu thương

Đường nhựa rải khắp quê hương

Cháu con cắp sách đến trường tung tăng

Nhờ có Đảng mang điện sáng về

Có đường, có điện, có đài truyền thanh

Có IPM về với xã nhà

TPM về với thôn ta

IPM mang kỹ thuật về

Dạy cho thôn xóm chuyển màu ngô đông

Hai mùa lúa đã gặt xong

Làm đất ta lại đặt luôn ngô bầu

Ngô đông hợp đất tốt tươi

Ngô lên xanh tốt, tốt tươi bời bời

Ngô đông đã được mùa rồi

Ngô đông không phụ lòng người bón chăm

Tăng đàn gia súc lên nhanh

Ơn Đảng dẫn đường chỉ lối làm ăn

Dân giàu, no ấm quyết tâm

Thịnh Minh ta quyết đứng lên hàng đầu

Ơn hai vụ lúa, ơn mùa vụ đông

Dân ta làm nên tất cả

Có sức người đất dạ hóa ngô đông.

 

VŨ QUANG TRUNG

Phó Chủ tịch HND xã Thịnh Minh, TP Hoà Bình

Những năm qua, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tham gia các phong trào thể dục - thể thao gắn với thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua của Hội. Qua đó, góp phần tăng cường sức khoẻ, xây dựng lối sống lành mạnh, cải thiện đời sống văn hoá, tinh thần cho nông dân.

 

Anh bt1

Cùng với sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương phong trào TDTT trên địa bàn tỉnh phát triển mạnh mẽ, với hình thức đa dạng. Thể dục thể thao trong quần chúng được giữ vững, không ngừng phát triển, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, động viên nông dân thi đua sản xuất, đóng góp tích cực vào sự phát triển của các địa phương. Các phong trào thể dục, thể thao của hội viên nông dân gắn liền với các hoạt động văn hóa, vui chơi lành mạnh, khơi dậy bản sắc văn hóa dân tộc, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của nông dân. Nhận thức và trách nhiệm của các cấp Hội, cán bộ, hội viên nông dân về vị trí, vai trò thể dục, thể thao ngày càng nâng cao; phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” ngày càng phát triển và phát huy hiệu quả. Tùy từng độ tuổi và sở thích, mỗi hội viên nông dân có thể lựa chọn cho mình môn thể thao phù hợp, như: bóng chuyền, bóng đá, cầu lông, các môn thể thao truyền thống Bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy, tung còn… Thông qua việc phục dựng, tổ chức một số lễ hội cổ truyền như Lễ hội Khai hạ Mường Bi, Lễ hội cầu mùa Mường Vang, Lễ hội Gầu Tào, Lễ hội xên bản, xên Mường... nhiều môn thể thao dân tộc được đưa vào thi đấu vừa bảo tồn giá trị truyền thống văn hóa, vừa thúc đẩy sự phát triển các môn thể thao dân tộc thu hút đông đảo người dân và nông dân địa phương tham gia.

Anh bt 2

Phong trào bóng chuyền đã phát triển sôi nổi, rộng khắp và mang lại những tác dụng tích cực. Khi chiều xuống, hội viên nông dân từ người lớn tuổi đến thanh niên, ai nấy đều tranh thủ sắp xếp công việc để chơi thể thao. Các trận đấu diễn ra sôi nổi từ chiều đến tối, Anh Nguyễn Duy Hậu, hội viên nông dân xóm suối Yên, xã Cư Yên, huyện Lương Sơn cho biết, “Anh thường xuyên tập luyện TDTT để có sức khỏe sau việc đồng án. Đồng thời, tích cực tham gia các giải bóng chuyền do Hội Nông dân tỉnh, huyện tổ chức. Đi bộ vào mỗi buổi sáng là thói quen hàng ngày. Ngoài ra, tôi thường cùng các anh em trong xóm đánh bóng chuyền, đá bóng vào buổi chiều để nâng cao sức khỏe”. Qua đó, giao lưu, học tập kinh nghiệm với các anh em nơi khác”.

Hưởng ứng phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” gắn với phong trào “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa”, hàng năm, các cấp Hội phối hợp với ngành văn hóa - thể thao và du lịch tổ chức nhiều hoạt động TDTT phục vụ nhiệm vụ chính trị, các sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh và địa phương, mừng Đảng, mừng Xuân và các ngày lễ lớn của dân tộc. Việc tham gia tập luyện thể dục thể thao đã trở thành nhu cầu, thói quen của đông đảo người dân. Các phong trào rèn luyện sức khỏe như: đi bộ, chạy, đạp xe, thể dục dưỡng sinh, bóng đá, bóng chuyền, bóng chuyền hơi, cầu lông, bóng bàn... phát triển khá mạnh ở các địa phương. Trong đó, giải Bóng chuyền Nông dân truyền thống tỉnh Hoà Bình, do Hội Nông dân tỉnh chủ trì tổ chức 02 năm/lần đã thúc đẩy phong trào luyện tập các môn thể thao nói chung và môn Bóng chuyền trong cán bộ, hội viên nông dân nói riêng trên địa bàn tỉnh; góp phần thiết thực phục vụ học tập, công tác, lao động sản xuất và nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân các dân tộc tỉnh nhà. Đặc biệt, năm 2020, Giải Bóng chuyền Nông dân truyền thống tỉnh Hòa Bình lần thứ XIII, được tổ chức với ý nghĩa đẩy mạnh việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 08-NQ/TW và Chương trình hành động 12-CTr/TU, ngày 24/10/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 08- NQ/TW; Nghị quyết số 18-NQ/TU, ngày 30/10/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển thể thao thành tích cao tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030; chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Đại hội thi đua yêu nước tỉnh lần thứ V, Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930-14/10/2020).

Anh bt3

Song song với đó các cấp Hội phát động phong trào “Nhà sạch vườn đẹp môi trường trong lành ngõ xóm văn minh” gắn với xây dựng khu dân cư nông thôn mới, kết quả xây dựng được 38 khu dân cư nông thôn mới, 55 vườn mẫu; xây dựng 137 mô hình “hàng cây nông dân”; hỗ trợ xây dựng 122 nhà "Mái ấm nông dân" cho hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn với số tiền trị giá 3.050 triệu đồng. Đến nay, hầu hết các xã trên địa bàn tỉnh đều có sân thể thao, các công trình thể thao phục vụ nhu cầu tập luyện của nhân dân, Hội Nông dân các huyện, thành phố cũng đã thành lập và duy trì 700 câu lạc bộ thể dục thể thao cơ sở, trong đó có 64 câu lạc bộ luyện tập môn đẩy gậy, 60 câu lạc bộ luyện tập bắn nỏ... Việc quan tâm và phát triển các môn thể thao dân tộc trong nông dân đã góp phần gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp của các bộ môn thể thao dân tộc; đồng thời nâng cao sức khỏe, làm phong phú đời sống tinh thần cho nông dân, góp phần thúc đẩy phát triển phong trào thể thao quần chúng trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, các cấp Hội tổ chức nhiều hoạt động giao lưu thể thao giữa các cơ quan, đơn vị, các tổ chức đoàn thể, trường học nhờ đó, phong trào TDTT của tỉnh ngày càng khởi sắc, số lượng hội viên nông dân tham gia tập luyện TDTT thường xuyên tăng lên từng năm, tạo môi trường sinh hoạt lành mạnh trong nông dân nông thôn. Để khích lệ phong trào TDTT trong các cấp Hội Nông dân và nâng tầm các giải đấu dành cho nông dân, Hội Nông dân các huyện, thành phố còn tổ chức các giải TDTT cho nông dân, nhằm khuyến khích, động viên, khen thưởng những tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp phát triển phong trào TDTT ở địa bàn. Từ các phong trào TDTT trong các cấp Hội, những gương mặt là hội viên nông dân có tố chất được phát hiện, lựa chọn vào đội hình tiêu biểu của xã, huyện và tham gia thi đấu các giải do tỉnh tổ chức. Qua đó, nhằm duy trì, phát triển phong trào TDTT trong cán bộ, hội viên nông dân, góp phần nâng cao sức khỏe, trí tuệ để phục vụ học tập, lao động sản xuất. Anh Bùi Trọng Nghĩa, hội viên nông dân xóm Vó Trên, xã Nhân Nghĩa, huyện Lạc Sơn cho biết: “Thành tích không phải là điều quan trọng mà trên hết là có sân chơi giải trí, thư giãn sau những giờ phút lao động mệt nhọc ngoài đồng ruộng, đồng thời có điều kiện giao lưu, thắt chặt tình làng nghĩa xóm; trao đổi nhiều kinh nghiệm trong thể thao cũng như chăn nuôi, trồng trọt, sản xuất, nuôi dạy con cái…”.

Thời gian tới, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh tiếp tục phát triển đa dạng các hình thức tổ chức phong trào TDTT ở cơ sở. Tiếp tục tham gia nâng cao chất lượng thể dục, thể thao quần chúng. Đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn và vận động hội viên nông dân tham gia thực hiện phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; tăng cường rèn luyện thể dục, thể thao để phòng bệnh và chữa bệnh. Tiếp tục thực hiện lồng ghép với phong trào “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Phối hợp duy trì và phát triển các trò chơi dân gian, các môn thể thao dân tộc, góp phần xây dựng lối sống lành mạnh từng thôn, xóm, khu phố. Tiếp tục phát động các phong trào thể dục thể thao trong hệ thống Hội từ tỉnh đến cơ sở gắn với thực hiện phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, xây dựng các mô hình kinh tế hiệu quả góp phần nâng cao thu nhập cho hội viên nông dân.

                   HOÀNG LAN

               Hội Nông dân tỉnh

Đồi Thung của người Mường, bốn mùa bồng bềnh trong mây do ở độ cao hàng nghìn mét so với mực nước biển. Trước đây, là vùng rẻo cao bị lãng quên bởi "bốn không": không đường, không điện, không chợ, không trạm y tế. Thế nhưng, bây giờ Đồi Thung đang từng bước đổi thay, hoà nhập. Kinh tế phát triển cũng là điều kiện để xây dựng đời sống văn hoá, bảo tồn bản sắc.

anh vung cao Quy Hoa

Xóm Đồi Thung, xã Quý Hòa là một trong những xóm vùng cao của huyện Lạc Sơn cách trung tâm UBND xã Quý Hòa 12 km, địa danh được hình thành năm 1906. Xóm có đỉnh Cót Ca cao 1.107m so với mực nước biển, khí hậu mát mẻ quanh năm. Dân số xóm Đồi Thung có 193 hộ và 919 nhân khẩu, chủ yếu là người dân tộc Mường. Người Mường ở đây có 02 nguồn chính là Họ Bạch có xuất xứ từ xóm Vó, xã Nhân Nghĩa di cư lên đây năm 1906. Còn lại là Họ Bùi đã sinh sống ở đây từ rất lâu đời. Nghề nghiệp chủ yếu là trồng trọt, chăn nuôi, nghề rừng. Trong những năm gần đây khi có chủ trương của Đảng, Nhà nước về chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, cải tạo vườn tạp. Đặc biệt là đât nông nghiệp, lâm nghiệp được giao cho hộ nông dân tự chủ sản xuất thì xóm Đồi Thung đã chuyển mình mạnh mẽ. Các loại cây có giá trị kinh tế cao hơn đã được nông dân đưa vào trồng như: Cam, Bưởi, Quýt bản địa vv… Đồi Thung gần như quanh năm bao phủ sương mù với khí hậu mát mẻ trong lành và được ví như một SaPa thứ hai. Ven những quả đồi là những mái nhà sàn cổ truyền, ruộng bậc thang xanh mướt và vô số những tảng đá lớn nằm bên dòng suối trong xanh, hiền hòa uốn khúc. Với vẻ đẹp hoang sơ và kỳ thú Đồi Thung đã đón nhiều du khách đến khảo sát, thăm quan và đa số đều nhận xét nơi đây là mảnh đất giàu tiềm năng phát triển du lịch, quảng bá văn hóa cộng đồng. Nơi đây có vị trí địa lý thuận lợi, bao bọc xung quanh là những cảnh quan đẹp như: Thác Mặt trời hùng vĩ hoang sơ và lãng mạn, Hồ Khả quanh năm nước xanh biếc một màu đã từng là điểm quay phim điện ảnh “Khi đàn chim trở về” và giốc gió quanh năm gió thổi không ngừng.

Mùa xuân thường gắn với tuổi trẻ, mùa vạn vật đâm chồi nảy lộc, và xuân vẫn nằm ngay trong tim của những người “...xót nỗi ta không còn trẻ mãi”! Là mùa đâm chồi nảy lộc của thiên nhiên, mùa xuân cũng thuộc về những con người nơi đây đang hàng ngày cần cù lao động chịu thương, chịu khó với cái việc mà người ta hay gọi “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” nhưng họ vẫn lạc quan vui tươi tự tin vào cuộc sống, vào sắc xuân hương sắc của ngày mai tươi sáng.

Dẫu có những người đang độ thanh xuân đã hy sinh vì nghĩa lớn và cuộc đời như cây xanh bị đốn giữa mùa xuân, song nhựa sống của họ vẫn nuôi dưỡng cho đất cằn thêm màu mỡ. Từ mùa thu tới đầu xuân năm nay, nhiều vùng ở nước ta vẫn đang bị thiệt hại nặng nề sau bão lũ, sạt lở. Với tình cảm tương thân tương ái cả nước hướng về Miền Trung thân yêu ruột thịt cán bộ và nhân dân nơi đây vận động quyên góp ủng hộ giúp đỡ đồng bào Miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ lịch sử trong những ngày tháng 10/2020.

Tình gia đình, làng xóm trải qua bao thế hệ đã nuôi dưỡng những người con từ lúc sinh ra cùng lớn lên trong những túp lều tranh, vách nứa và những ngôi nhà sàn vững trãi nuôi dưỡng tre trở họ từ khi còn nhỏ đến khi về già.

Cùng với phát triển kinh tế, nông dân xóm Đồi Thung cũng tích cực giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Cùng với người Mường ở nhiều nơi trong huyện, trong tỉnh rất nhiều phong tục cổ xưa vẫn còn được lưu truyền đến ngày nay:

Tục Ăn Cơm Mới: Thông thường trong một năm người Mường trồng 02 Vụ lúa, vụ Chiêm và vụ Mùa. Sau khi thu hoạch (Hái) lúa về nhà trước dây thường để lúa ở trên Gác cho khô, còn bây giờ có máy tuốt thì họ không để thóc trên gác nữa mà thường đóng vào tải, hoặc thùng để dự trữ. Người Mường nơi đây chọn ngày đẹp (ngày Âm lịch), thường phải hỏi các cụ cao tuổi, có uy tín để Ăn Cơm Mới. Đầu tiên là phơi thóc nếp (lọ móc) thật khô sau đó đi sát ra gạo (trước đây là dùng Cối Xay để xay ra gạo). Sau khi chọn được ngày đẹp gia đình người Mường quyết định ngày Ăn Cơm Mới. Đầu tiên, cho gạo nếp vào chậu ngâm (thời gian tùy vào chất lượng gạo), sau đó gạo nếp được vo sạch rồi cho vào Chõ (cuốp) để đồ trên Ninh Đồng.

Về thực phẩm, người dân nơi đây thường chọn Gà bản địa, Vịt Cổ Xanh, Cá nuôi ở ao gia đình. Nhà khá giả hơn có thể thịt lợn. Gà, Vịt, Thịt Lợn được luộc lên rồi chặt thành miếng rồi cho vào lá chuối (lá chuối rửa sạch, hơ qua lửa để có mùi thơm tự nhiên) rồi xếp thịt Gà, Vịt, Lợn theo từng góc riêng. Cá được chế biến theo 2 cách cơ bản. Cá to thì cắt thành miếng sát muối, da vị ướp khoảng 30 phút sau đó đem nướng đến chín rồi cho vào mâm cỗ. Cá nhỏ hơn được làm sạch cá rồi ướp muối, da vị khoảng 30 phút sau đó lấy lá chuối gói cá lại rồi cho và Chõ để đồ (thường món này được làm từ chiều hôm trước, để qua đêm ăn mới ngon). Sau khi làm chín, các món này được xếp vào mâm cỗ lót lá chuối theo thứ tự: Thịt Lợn xếp dưới cùng, rồi lòng lợn, rồi thịt Gà, thịt Vịt và Cá xếp xung quanh mâm cỗ. Nước chấm thường là dùng nước mắm Phú Quốc thơm ngon.

Cơm nếp (cơm Mooc) sau khi đồ chín được cho vào Thúng Chang, dùng quạt Mo Cau quạt để cơm được khô không bị ướt do nước trong Chõ Đồ. Người quạt cơm thường là con gái hoặc con dâu trong gia đình. Tự thế người ngồi quạt cơm cũng có quy định, ngồi quạt cơm không được quay lưng lên cửa sổ (cửa Vóng).

Sau khi chuẩn bị xong, xôi (cơm Mooc), thịt được bày vào mâm lót lá chuối, trang trí đẹp, bắt mắt, thơm ngon. Mâm cỗ được bày ra gian trái, hoặc gian giữa nhà sàn được chải chiếu hoa. Người chủ nhà (thường là Ông, Bố) cao tuổi và quyền lực nhất trong nhà thắp hương, khấn vái báo cáo tổ tiên. Phần cuối của tục ăn cơm mới là sau khi cúng tổ tiên xong là cả gia đình quây quần bên mâm cơm, cùng rót ra những chén rượu nồng thưởng thức các món ăn… đậm chất dân tộc.

Điểm qua một nghi lễ Ăn Cơm Mới của người Mường Đồi Thung - giữa mùa xuân để chúng ta nhớ về tổ tiên, những thế người đi trước đã để lại cho hậu duệ một tập tục quí giá - tục Ăn Cơm Mới.

Mỗi khi tết đến xuân về, dẫu có nơi trời vẫn lạnh nhưng khi về Đồi Thung chúng ta vẫn cảm thấy ấm áp. Mùa Xuân - Mùa của Hoa Đào, Hoa Mơ Trắng, Hoa Mai Vàng nở rộ và hơi ấm tỏa ra từ mái nhà - nơi gia đình sum họp, hạnh phúc. Một mùa xuân mới trên quê hương Đồi Thung, Quý Hòa mảnh đất giàu tiềm năng, trong đó có Du lịch. Chúng ta tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, và sự vươn lên mạnh mẽ của người Nông dân nơi đây. Chắc chắn Đồi Thung sẽ còn phát triển. Chúng ta chờ Đồi Thung - Miền đất của Mùa Xuân và Hạnh phúc!

                                                                                   BÙI VĂN MINH

                                                                                 Chủ tịch HND huyện Lạc Sơn

 

 

.

Thể lệ tổ chức Hội thi "Nhà nông đua tài tỉnh Hòa Bình lần thứ V năm 2022"


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


KẾ HOẠCH Tổ chức thực hiện "Tết trồng cây", hưởng ứng chương trình trồng 1 tỷ cây xanh do Thủ tướng Chính phủ phát động và phong trào trồng "Hàng cây nông dân" gắn với xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022


KẾ HOẠCH số 276-KH/HNDT ngày 18/10/2021 về Thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Thể lệ tổ chức Hội thi "Nhà nông đua tài tỉnh Hòa Bình lần thứ V năm 2022"


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


KẾ HOẠCH Tổ chức thực hiện "Tết trồng cây", hưởng ứng chương trình trồng 1 tỷ cây xanh do Thủ tướng Chính phủ phát động và phong trào trồng "Hàng cây nông dân" gắn với xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022


KẾ HOẠCH số 276-KH/HNDT ngày 18/10/2021 về Thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Thể lệ tổ chức Hội thi "Nhà nông đua tài tỉnh Hòa Bình lần thứ V năm 2022"


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


KẾ HOẠCH Tổ chức thực hiện "Tết trồng cây", hưởng ứng chương trình trồng 1 tỷ cây xanh do Thủ tướng Chính phủ phát động và phong trào trồng "Hàng cây nông dân" gắn với xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022


KẾ HOẠCH số 276-KH/HNDT ngày 18/10/2021 về Thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Thể lệ tổ chức Hội thi "Nhà nông đua tài tỉnh Hòa Bình lần thứ V năm 2022"


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


KẾ HOẠCH Tổ chức thực hiện "Tết trồng cây", hưởng ứng chương trình trồng 1 tỷ cây xanh do Thủ tướng Chính phủ phát động và phong trào trồng "Hàng cây nông dân" gắn với xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022


KẾ HOẠCH số 276-KH/HNDT ngày 18/10/2021 về Thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Thể lệ tổ chức Hội thi "Nhà nông đua tài tỉnh Hòa Bình lần thứ V năm 2022"


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


KẾ HOẠCH Tổ chức thực hiện "Tết trồng cây", hưởng ứng chương trình trồng 1 tỷ cây xanh do Thủ tướng Chính phủ phát động và phong trào trồng "Hàng cây nông dân" gắn với xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022


KẾ HOẠCH số 276-KH/HNDT ngày 18/10/2021 về Thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Thể lệ tổ chức Hội thi "Nhà nông đua tài tỉnh Hòa Bình lần thứ V năm 2022"


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


KẾ HOẠCH Tổ chức thực hiện "Tết trồng cây", hưởng ứng chương trình trồng 1 tỷ cây xanh do Thủ tướng Chính phủ phát động và phong trào trồng "Hàng cây nông dân" gắn với xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022


KẾ HOẠCH số 276-KH/HNDT ngày 18/10/2021 về Thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Thể lệ tổ chức Hội thi "Nhà nông đua tài tỉnh Hòa Bình lần thứ V năm 2022"


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


KẾ HOẠCH Tổ chức thực hiện "Tết trồng cây", hưởng ứng chương trình trồng 1 tỷ cây xanh do Thủ tướng Chính phủ phát động và phong trào trồng "Hàng cây nông dân" gắn với xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022


KẾ HOẠCH số 276-KH/HNDT ngày 18/10/2021 về Thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Thể lệ tổ chức Hội thi "Nhà nông đua tài tỉnh Hòa Bình lần thứ V năm 2022"


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


KẾ HOẠCH Tổ chức thực hiện "Tết trồng cây", hưởng ứng chương trình trồng 1 tỷ cây xanh do Thủ tướng Chính phủ phát động và phong trào trồng "Hàng cây nông dân" gắn với xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022


KẾ HOẠCH số 276-KH/HNDT ngày 18/10/2021 về Thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

2222222
8777465244

pho bien phap luat

11103576 thongtinthitruonggiaca 16-06-20

hoctaphcm333

Thống kê truy cập

2517250
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả:
87
187
447
769796
5111
6192
2517250

Your IP: 52.203.18.65
2022-01-25 03:35
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction