CHUYÊN ĐỀ NĂM 2022 " HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN THẬT SỰ TIÊN PHONG, GƯƠNG MẪU, CÓ ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG TRONG SÁNG, BẢN LĨNH CHÍNH TRỊ VỮNG VÀNG, ĐỦ NĂNG LỰC ĐÁP ỨNG YÊU CẦU TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY"

Dự án “Thúc đẩy công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình và sự tham gia của người dân trong quản lý ngân sách nhà nước” do Liên minh Châu Âu và và Tổ chức Oxfam tài trợ thực hiện tại hai huyện Lương Sơn, Mai Châu từ năm 2017. Qua 2 năm thực hiện, Hội Nông dân tỉnh đã hướng dẫn hỗ trợ thành lập được 8 nhóm cộng đồng tại các xã Nhuận Trạch, Hợp Hòa, Cao Răm, Cư Yên (huyện Lương Sơn), xã Chiềng Châu, Tòng Đậu, Nà Phòn, Nà Mèo (huyện Mai Châu) với khoảng gần 100 thành viên tham gia. Với các hoạt động của các nhóm cộng đồng như: Tham gia giám sát các công trình đầu tư công tại địa phương; tham gia thực hiện các cuộc khảo sát liên quan đến các chính sách hỗ trợ người nghèo, người khuyết tật, bảo hiểm y tế, chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng...; tổ chức các cuộc đối thoại giữa chính quyền và người dân về các vấn đề mà người dân quan tâm liên quan đến ngân sách nhà nước. Thông qua các hoạt động giám sát, khảo sát và tổ chức đối thoại chính sách, các nhóm cộng đồng đã có những khuyến nghị, đề xuất với chính quyền địa phương và các ban ngành liên quan nhằm sử dụng hiệu quả, công khai, minh bạch ngân sách nhà nước. Thực tế là những đề xuất, kiến nghị của các nhóm cộng đồng đã được chính quyền và các bên liên quan ghi nhận và có những điều chỉnh phù hợp. Cụ thể, nhóm cộng đồng xã Tòng Đậu (huyện Mai Châu) trong quá trình giám sát xây dựng kênh mương nội đồng của xã đã phát hiện và có nhưng đề xuất để thay đổi thiết kế phù hợp hơn với thực tế, kết quả là đã tiết kiệm được nguyên vật liệu và kéo dài thêm được gần 100m mương so với thiết kế ban đầu; qua đợt khảo sát về các chính sách dành cho người khuyết tật tại xã Nhuận Trạch (huyện Lương Sơn), nhóm khảo sát đã phát hiện nhiều trường hợp đủ điều kiện được hưởng các chế độ đối với người khuyết tật nhưng chưa được công nhận, nhóm cộng đồng xã Nhuận Trạch đã hướng dẫn cho người dân thực hiện các thủ tục và gửi tới các bên liên quan, kết quả đã có 7 người khuyết tật được công nhận bổ sung vào danh sách và hưởng các chính sách theo quy định...

Trong thời gian qua, các nhóm cộng đồng đã hoạt động tích cực và tạo ra những thay đổi nhất định theo hướng tăng cường trách nhiệm giải trình, quản lý tốt hơn vốn ngân sách và nâng cao chất lượng các công trình đầu tư công. Hiệu quả từ các hoạt động của nhóm cộng đồng tại 2 huyện dự án (Mai Châu và Lương Sơn) đã được các huyện ngoài dự án biết đến và mong muốn học tập mô hình này, cụ thể: Hội Nông dân huyện Lạc Thủy đã đề xuất với Ban quản lý dự án Hội Nông dân tỉnh nhân rộng mô hình nhóm cộng đồng tại xã Yên Bồng. Tháng 11 năm 2018, được sự hỗ trợ của dự án, Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức các hoạt động thành lập nhóm cộng đồng công khai minh bạch ngân sách tại xã Yên Bồng, đồng thời tiến hành tập huấn cho nhóm những kiến thức, kỹ năng liên quan đến giám sát ngân sách nhà nước. Nhóm cộng đồng xã Yên Bồng đã thảo luận và lập kế hoạch giám sát các công trình đầu tư công trên địa bàn xã và dự kiến thực hiện các sáng kiến giám sát liên quan đến ngân sách nhà nước.

Bài anh Hưng

Đ/c Nguyễn Thị Hương Hải – Phó Chủ tịch HND tỉnh phát biểu tại Hội nghị triển khai nhân rộng mô hình nhóm cộng đồng về công khai minh bạch ngân sách tại xã Yên Bồng – huyện Lạc Thủy

Người dân xã Yên Bồng mong muốn nhóm cộng đồng sẽ là cầu nối giữa người dân và chính quyền, nhằm giúp cho chính quyền, nhằm giúp cho chính quyền thực hiện tốt hơn việc công khai minh bạch trong quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn ngân sách nhà nước tại địa phương. Đồng thời hy vọng nhóm cộng đồng xã Yên Bồng sẽ là một mô hình tốt về thúc đẩy công khai minh bạch và huy động sự tham gia của người dân vào quản lý ngân sách nhà nước để các xã khác trong huyện học tập và nhân rộng.

Hoàng Hưng – VP Dự án

.

Thể lệ tổ chức Hội thi "Nhà nông đua tài tỉnh Hòa Bình lần thứ V năm 2022"


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


Kế hoạch thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022


Kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay"


Thể lệ tổ chức Hội thi "Nhà nông đua tài tỉnh Hòa Bình lần thứ V năm 2022"


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


Kế hoạch thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022


Kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay"


Thể lệ tổ chức Hội thi "Nhà nông đua tài tỉnh Hòa Bình lần thứ V năm 2022"


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


Kế hoạch thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022


Kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay"


Thể lệ tổ chức Hội thi "Nhà nông đua tài tỉnh Hòa Bình lần thứ V năm 2022"


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


Kế hoạch thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022


Kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay"


Thể lệ tổ chức Hội thi "Nhà nông đua tài tỉnh Hòa Bình lần thứ V năm 2022"


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


Kế hoạch thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022


Kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay"


Thể lệ tổ chức Hội thi "Nhà nông đua tài tỉnh Hòa Bình lần thứ V năm 2022"


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


Kế hoạch thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022


Kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay"


Thể lệ tổ chức Hội thi "Nhà nông đua tài tỉnh Hòa Bình lần thứ V năm 2022"


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


Kế hoạch thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022


Kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay"


Thể lệ tổ chức Hội thi "Nhà nông đua tài tỉnh Hòa Bình lần thứ V năm 2022"


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


Kế hoạch thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022


Kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay".

2222222
8777465244

pho bien phap luat

11103576 thongtinthitruonggiaca 16-06-20

hoctaphcm333

Thống kê truy cập

2542924
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả:
95
1002
3431
792551
3842
5768
2542924

Your IP: 3.215.79.204
2022-07-05 13:40
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction