MỪNG ĐẢNG - MỪNG XUÂN NHÂM DẦN 2022!

 Những năm gần đây, bà con xã Quy Hậu (Tân Lạc) tập trung chuyển đổi cơ cấu kinh tế với những hướng đi phù hợp tiềm năng, thế mạnh của xã. Điều này đã và đang góp phần tích cực vào công cuộc xóa đói, giảm nghèo bền vững của xã.

Đồng chí Bùi Thị Hiệp, Chủ tịch Hội Nông dân (HND) xã cho biết: HND xã Quy Hậu có 12 chi hội, 674 hội viên. Trong những năm gần đây, HND xã tập trung vào 3 phong trào gồm: Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; Nông dân tham gia xây dựng NTM và phong trào Nông dân tham gia đảm bảo an ninh, quốc phòng ở địa phương. Trong đó, trọng tâm là phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi đạt được nhiều kết quả thiết thực. Nhờ sự chủ động của hội viên và nguồn vốn vay ưu đãi từ quỹ hỗ trợ nông dân, ở các chi hội đã xây dựng được các mô hình kinh tế phù hợp với thế mạnh của từng xóm.

Ở xóm Đai, để tận dụng nguồn thức ăn từ trồng ngô, mía cũng như bãi chăn thả, nhiều năm trở lại đây, xóm phát triển mạnh mô hình nuôi trâu vỗ béo. Hiện nay, có trên 70% hộ trong xóm phát triển mô hình này. Mô hình đã đem lại nguồn thu nhập ổn định cho nhiều hộ trong xóm, tiêu biểu như các hộ: Bùi Văn Toàn (12 con), Bùi Văn Tuyên (8 con), Đinh Văn Bình và Hà Văn Bi đều duy trì nuôi 7 con; nhiều hộ khác duy trì nuôi từ 3 - 5 con.

dao
Trồng bí đỏ là hướng đi mới đầy hứa hẹn, giúp hội viên HND xã Quy Hậu (Tân Lạc) chuyển đổi cơ cấu kinh tế. Trong ảnh: Vườn bí đỏ hơn 2 ha của gia đình anh Quách Văn Hòa (ngoài cùng bên trái), xóm Bày.
 
"Nuôi trâu theo hình thức bán chăn thả rất phù hợp với tiềm năng của xóm Đai nên hầu như hộ nào cũng nuôi vài con. Nhờ nuôi trâu mà đời sống của bà con từng ngày được cải thiện. Ngoài ra, chúng tôi cũng phát triển một số loại cây trồng khác, đặc biệt là cây có múi. Việc phát triển chăn nuôi tạo ra nguồn phân bón cho cây trồng”, ông Hà Văn Bi, xóm Đai cho biết.
 
Không chỉ xóm Đai có mô hình nuôi trâu vỗ béo, ở xóm Bậy cũng đang phát triển mô hình này. Xóm đẩy mạnh cải tạo vườn tạp chuyển sang trồng cây có múi. Riêng ở xóm Cộng 2, bà con đang phát triển mạnh mô hình nuôi bò lai; các xóm vùng thượng khác, nhiều năm nay bà con duy trì trồng mía trắng ép nước với hiệu quả kinh tế khá. Nhờ đó thu nhập của hội viên không ngừng được nâng cao, năm 2016 đạt 22 triệu đồng/người, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều còn 12%.
 
Đồng chí Chủ tịch HND xã đưa chúng tôi đến thăm quan vườn bí đỏ rộng 2 ha của gia đình anh Quách Văn Hòa, xóm Bày. Đây một mô hình mới, rất phù hợp với điều kiện tự nhiên ở các xóm có bưa bãi bằng như xóm Bày. Anh Hòa cho biết: "Trước đây gia đình trồng keo, sau chuyển sang trồng mía, cho thu nhập khoảng 300 triệu đồng/năm. Nhận thấy cây bí đỏ phù hợp nên gia đình chuyển sang trồng bí. Nhìn chung, cây bí phát triển khá tốt, sai quả. Với năng suất đạt khoảng 15 tấn/ha, giá bán 10.000 đồng/kg thì hiệu quả kinh tế đem lại khá cao. Những vụ tới, gia đình tiếp tục tập trung trồng bí đỏ”. Ngoài gia đình anh Hòa còn có một số hội viên khác cũng đang đầu tư trồng bí, điển hình như gia đình ông Bùi Văn Dồn, xóm Trớ trồng 1 ha.
 
"Trong thời gian tới, Hội sẽ tập trung vào mô hình cải tạo vườn tạp, khuyến khích hội viên phát triển các mô hình mới phù hợp, có giá trị kinh tế cao hơn. Đồng thời, triển khai các mô hình về bảo vệ môi trường, dân vận khéo, nông dân tích cực tham gia xây dựng NTM, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh ở các chi hội”, đồng chí Bùi Thị Hiệp, Chủ tịch HND xã Quy Hậu cho biết.
Theo baohoabinh.com.vn

.

Thể lệ tổ chức Hội thi "Nhà nông đua tài tỉnh Hòa Bình lần thứ V năm 2022"


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


KẾ HOẠCH Tổ chức thực hiện "Tết trồng cây", hưởng ứng chương trình trồng 1 tỷ cây xanh do Thủ tướng Chính phủ phát động và phong trào trồng "Hàng cây nông dân" gắn với xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022


KẾ HOẠCH số 276-KH/HNDT ngày 18/10/2021 về Thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Thể lệ tổ chức Hội thi "Nhà nông đua tài tỉnh Hòa Bình lần thứ V năm 2022"


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


KẾ HOẠCH Tổ chức thực hiện "Tết trồng cây", hưởng ứng chương trình trồng 1 tỷ cây xanh do Thủ tướng Chính phủ phát động và phong trào trồng "Hàng cây nông dân" gắn với xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022


KẾ HOẠCH số 276-KH/HNDT ngày 18/10/2021 về Thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Thể lệ tổ chức Hội thi "Nhà nông đua tài tỉnh Hòa Bình lần thứ V năm 2022"


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


KẾ HOẠCH Tổ chức thực hiện "Tết trồng cây", hưởng ứng chương trình trồng 1 tỷ cây xanh do Thủ tướng Chính phủ phát động và phong trào trồng "Hàng cây nông dân" gắn với xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022


KẾ HOẠCH số 276-KH/HNDT ngày 18/10/2021 về Thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Thể lệ tổ chức Hội thi "Nhà nông đua tài tỉnh Hòa Bình lần thứ V năm 2022"


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


KẾ HOẠCH Tổ chức thực hiện "Tết trồng cây", hưởng ứng chương trình trồng 1 tỷ cây xanh do Thủ tướng Chính phủ phát động và phong trào trồng "Hàng cây nông dân" gắn với xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022


KẾ HOẠCH số 276-KH/HNDT ngày 18/10/2021 về Thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Thể lệ tổ chức Hội thi "Nhà nông đua tài tỉnh Hòa Bình lần thứ V năm 2022"


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


KẾ HOẠCH Tổ chức thực hiện "Tết trồng cây", hưởng ứng chương trình trồng 1 tỷ cây xanh do Thủ tướng Chính phủ phát động và phong trào trồng "Hàng cây nông dân" gắn với xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022


KẾ HOẠCH số 276-KH/HNDT ngày 18/10/2021 về Thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Thể lệ tổ chức Hội thi "Nhà nông đua tài tỉnh Hòa Bình lần thứ V năm 2022"


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


KẾ HOẠCH Tổ chức thực hiện "Tết trồng cây", hưởng ứng chương trình trồng 1 tỷ cây xanh do Thủ tướng Chính phủ phát động và phong trào trồng "Hàng cây nông dân" gắn với xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022


KẾ HOẠCH số 276-KH/HNDT ngày 18/10/2021 về Thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Thể lệ tổ chức Hội thi "Nhà nông đua tài tỉnh Hòa Bình lần thứ V năm 2022"


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


KẾ HOẠCH Tổ chức thực hiện "Tết trồng cây", hưởng ứng chương trình trồng 1 tỷ cây xanh do Thủ tướng Chính phủ phát động và phong trào trồng "Hàng cây nông dân" gắn với xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022


KẾ HOẠCH số 276-KH/HNDT ngày 18/10/2021 về Thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Thể lệ tổ chức Hội thi "Nhà nông đua tài tỉnh Hòa Bình lần thứ V năm 2022"


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


KẾ HOẠCH Tổ chức thực hiện "Tết trồng cây", hưởng ứng chương trình trồng 1 tỷ cây xanh do Thủ tướng Chính phủ phát động và phong trào trồng "Hàng cây nông dân" gắn với xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022


KẾ HOẠCH số 276-KH/HNDT ngày 18/10/2021 về Thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

2222222
8777465244

pho bien phap luat

11103576 thongtinthitruonggiaca 16-06-20

hoctaphcm333

Thống kê truy cập

2517247
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả:
84
187
444
769796
5108
6192
2517247

Your IP: 52.203.18.65
2022-01-25 03:33
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction