CHUYÊN ĐỀ NĂM 2022 " HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN THẬT SỰ TIÊN PHONG, GƯƠNG MẪU, CÓ ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG TRONG SÁNG, BẢN LĨNH CHÍNH TRỊ VỮNG VÀNG, ĐỦ NĂNG LỰC ĐÁP ỨNG YÊU CẦU TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY"

Dự án “Thúc đẩy công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình và sự tham gia của người dân trong quản lý ngân sách Nhà nước” được thực hiện từ tháng 3/2015 tại hai huyện Lương Sơn, Mai Châu đến năm 2019 được nhân rộng tại huyện Lạc Thủy và Lạc Sơn. Qua 4 năm triển khai thực hiện thông qua các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức, các khóa tập huấn về kỹ năng, phương pháp, thành lập các nhóm cộng đồng, tổ chức các cuộc đối thoại, giám sát công trình đầu tư công, chính sách hỗ trợ người nghèo, các hoạt động nhằm khuyến nghị chính quyền các cấp tạo điều kiện cho các tổ chức, cộng đồng tham gia một cách thiết thực vào quy trình xây dựng ngân sách Nhà nước, thực hiện các sáng kiến về giám sát… dự án đã đạt được những kết quả như một số chính sách liên quan đến công khai thông tin đã được cải thiện; chính quyền địa phương đã mở rộng hơn các cơ chế cho sự tham gia giám sát của cộng đồng và các thành viên nhóm cộng đồng đã trở thành nhân tố tích cực trong thúc đẩy người dân tham gia giám sát ngân sách. Về việc hỗ trợ người dân tham gia chính sách, tính đến tháng 12/2019, đã có 16 nhóm cộng đồng được thành lập tại Hoà Bình. Các nhóm đã được xây dựng năng lực về kỹ năng giám sát, phân tích ngân sách, kỹ năng giám sát công trình đầu tư công thông qua nhiều hoạt động khác nhau như các hoạt động truyền thông, tập huấn và chia sẻ kinh nghiệm,… qua đó đã giúp cho người dân nâng cao nhận thức về hoạt động thu, chi, phân bổ ngân sách, có thêm kiến thức, kỹ năng cần thiết để tham gia tích cực hơn trong các hoạt động giám sát cộng đồng, góp phần cải thiện tính minh bạch công khai trong quản lý ngân sách Nhà nước tại địa phương, cũng như tác động tới việc thực hiện có hiệu quả các chương trình xóa đói giảm nghèo và phát triển tại cơ sở. Về việc hỗ trợ chính quyền mở rộng không gian cho người dân tham gia ra quyết định và giám sát thực thi ngân sách, đã xây dựng những cơ chế như: Bộ công cụ chấm điểm lựa chọn các công trình đầu tư công, công cụ kiểm toán xã hội để đánh giá chất lượng dự án đầu tư công, tham vấn chính sách, cơ chế tham vấn cộng đồng trong quản lý ngân sách phát triển xã. Bên cạnh đó, cơ hội để người dân góp ý và Ủy ban Nhân dân các cấp giải trình cũng đã được mở rộng thông qua các đối thoại chính sách. Đến nay, tổng số 12 sáng kiến liên quan tới đánh giá các công trình đầu tư công, các đối thoại chính sách, phân tích chính sách đã được thực hiện. Tuy nhiên, thực tế hiện nay người dân có rất ít cách tiếp cận thông tin ngân sách hàng năm, báo cáo tài chính và các tài liệu khác, đặc biệt một số ít bộ phận người dân chưa hiểu rõ về những quyền và nghĩa vụ của mình khi tham gia vào quản lý ngân sách Nhà nước tại địa phương; chính quyền các cấp thấy rõ vai trò, trách nhiệm trong việc cần công khai minh bạch và cần có sự tham gia của người dân vào quản lý NSNN góp phần cho phát triển một xã hội văn minh và công bằng. Để góp phần gia tăng tính minh bạch về ngân sách, trách nhiệm giải trình và sự tham gia của người dân vào hoạt động thu chi ngân sách tại địa phương và mô hình người dân giám sát ngân sách sẽ tiếp tục được lan tỏa và nhân rộng, trong thời gian tới Hội Nông dân tỉnh tiếp tục thực hiện một số nội dung: Tăng cường các hoạt động truyền thông nhằm nâng cao nhận thức về công khai minh bạch thông qua các hoạt động triển lãm, hội thi, sân khấu hóa, tọa đàm. Tiếp tục hỗ trợ quá trình lan tỏa, nhân rộng mô hình nhóm cộng đồng thông qua các sáng kiến, chia sẻ kinh nghiệm giám sát ngân sách giữa nhóm cũ và nhóm mới, chia sẻ trong các buổi họp thường kỳ của chi, tổ Hội, các phương tiện thông tin đại chúng, tạo diễn đàn cho tất cả người dân quan tâm tiếp cận, chia sẻ kinh nghiệm và giải đáp các thắc mắc liên quan đến giám sát ngân sách. Xác định kế hoạch triển khai hoạt động có sự kết hợp của các hoạt động khác trong công tác Hội để thúc đẩy hoạt động giám sát của người dân. Tổ chức các cuộc đối thoại các nội dung về quản lý & công khai minh bạch ngân sách từ các cuộc tiếp xúc cử tri; đa dạng và đổi mới cách thức giám sát công khai để tạo điều kiện, huy động người dân giám sát NSNN.

Ban Quản lý dự án HND tỉnh

 

N

hằm mục đích góp phần tăng tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và sự tham gia của người dân, đặc biệt là người nghèo, người dân tộc thiểu số, phụ nữ trong việc tham gia xây dựng, thực hiện và giám sát ngân sách Nhà nước. Dự án “Thúc đẩy công khai minh bạch và sự tham gia của người dân vào quản lý ngân sách nhà nước”, dưới sự hỗ trợ nguồn lực của Liên minh Châu Âu thông qua Tổ chức Oxfam tại Việt Nam, tại Hòa Bình được thực hiện từ tháng 3/2015 tại huyện Lương Sơn và Mai Châu, đến năm 2019 được nhân rộng tại huyện Lạc Thủy và Lạc Sơn.

Khi dự án mới thực hiện, câu hỏi lớn nhất là làm cách nào để người dân có thể tham gia vào quản lý ngân sách Nhà nước nói riêng và quản lý Nhà nước nói chung? Chính vì vậy, Hội Nông dân đã xác định tăng cường tiếng nói người dân trong việc công khai minh bạch vào quản lý ngân sách cần có sự lan tỏa từ chính người nông dân và các cấp Hội Nông dân đóng vai trò kết nối, hướng dẫn, hỗ trợ người dân nâng cao nhận thức về hoạt động thu, chi, phân bổ ngân sách cho người nghèo, người dân tộc thiểu số và phụ nữ ở địa phương; thành lập và nâng cao năng lực cho lãnh đạo, tổ, nhóm nông dân (nhóm nòng cốt) trong việc tham gia vào quản lý ngân sách nhà nước, đồng thời tổ chức các hoạt động nhằm khuyến nghị chính quyền các cấp tạo điều kiện cho các tổ chức, cộng đồng tham gia một cách thiết thực vào quy trình xây dựng ngân sách Nhà nước và giám sát ngân sách, tổ chức các cuộc đối thoại/hội thảo chia sẻ về các chủ để NSNN, giám sát công trình đầu tư công, chính sách hỗ trợ người nghèo,…. Thông qua các hoạt động này, đã giúp cho người dân có thêm kiến thức, kỹ năng cần thiết để tham gia tích cực hơn trong các hoạt động giám sát cộng đồng, góp phần cải thiện tính minh bạch công khai trong quản lý ngân sách Nhà nước tại địa phương, từ đó góp phần tác động tới việc thực hiện có hiệu quả các chương trình xóa đói giảm nghèo và phát triển ở địa phương. Bên cạnh các hoạt động về tăng cường nâng cao năng lực thúc đẩy trách nhiệm giải trình, Hội Nông dân tỉnh phối hợp thực hiện các hoạt động hỗ trợ cho đại diện các cơ quan dân cử, thực hành và nâng cao vai trò giám sát tại địa phương. Đặc biệt người dân có cơ hội tham gia đối thoại, hội thảo chia sẻ với cơ quan chính quyền về việc quản lý, sử dụng ngân sách công nói chung và các vấn đề khác liên quan trực tiếp đến cuộc sống của họ như vấn đề chính sách bảo hiểm y tế, chính sách hỗ trợ vốn cho người nghèo, các công trình xây dựng nông thôn mới. Các cuộc đối thoại này đã được thực hiện với sự tham gia và giải trình tích cực từ phía chính quyền và các ban, ngành liên quan tại địa phương, cụ thể như khảo sát các khoản thu chi ở các trường học trên địa bàn xã Nhuận Trạch hay Đối thoại về xây dựng sân vận động xã Hợp Hòa huyện Lương Sơn; sáng kiến giám sát công trình đường và mương thủy lợi tại xã Nà Phòn, Tòng Đậu huyện Mai Châu; các chính sách về người nghèo ở xã Hợp Hòa, huyện Lương Sơn và xã Tòng Đậu huyện Mai Châu… Gần 5 năm triển khai, dự án “Thúc đẩy công khai minh bạch và sự tham gia của người dân vào quản lý ngân sách Nhà nước” đã tạo ra sự thay đổi từ nhận thức đến hành động ở cả người dân và chính quyền tại địa phương. Đã có hơn 10.000 người dân đã được tiếp cận thông tin về ngân sách qua các hình thức khác nhau như các cuộc thi, các buổi sinh hoạt tìm hiểu về ngân sách, tham gia giám sát và đối thoại về các chủ đề xây dựng công trình công, chính sách y tế, chính sách hỗ trợ người nghèo. Tư duy và kỹ năng của người dân tại các địa bàn thực hiện dự án cơ bản đã thay đổi theo hướng tích cực hơn trong các vấn đề liên quan đến ngân sách. Đến nay, đã có 08 nhóm cộng đồng (mỗi nhóm có từ 12 - 15 thành viên) thường xuyên thực hiện các hoạt động giám sát các vấn đề về NSNN tại địa phương. Kết quả hoạt động của nhóm cộng đồng đã được chính quyền ủng hộ và tiếp tục được nhân rộng đồng thời khẳng định cần có sự tham gia của người dân vào QL NSNN để việc sử dụng NSNN được hiệu quả hơn.

Dự án “Thúc đẩy công khai minh bạch và sự tham gia của người dân vào quản lý ngân sách nhà nước” đã góp phần nâng cao vai trò giám sát của đại biểu HĐND các cấp, các hoạt động giám sát hiệu quả hơn nhờ tham vấn với người dân. Trách nhiệm giải trình của chính quyền địa phương từ cấp tỉnh đến cơ sở trong vấn đề thu chi ngân sách đã được cải thiện, mở rộng cơ hội cho người dân tham gia vào ngân sách. Đặc biệt là đóng góp vào quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn ngân sách phát triển xã tại địa phương và các vấn đề an sinh xã hội khác như chính sách giảm nghèo, hỗ trợ chính quyền tham vấn và lấy ý kiến người dân trước khi ban hành các chính sách được hiệu quả hơn. Những kết quả mà dự án đã thực hiện đạt được trong thời gian qua sẽ còn được phát triển trong tương lai. Vai trò của người dân tham gia vào quản lý ngân sách Nhà nước sẽ được mở rộng hơn không chỉ ở các xã của dự án mà sẽ được phát triển trên toàn tỉnh Hòa Bình góp phần cho phát triển một xã hội văn minh và công bằng.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN

Ngày 27/11/2018, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Trung tâm hành động vì sự phát triển cộng đồng (ACDC) tổ chức hội thảo đối thoại chính sách về việc chi trả dịch vụ môi trường rừng tại xã Chiềng Châu, huyện Mai Châu thuộc Dự án “Thúc đẩy công khai, minh bạch và sự tham gia của người dân vào quản lí ngân sách nhà nước”. Tham dự hội thảo có đại diện đại biểu các ban, ngành của huyện, xã và người dân địa phương. Thông qua hội thảo đối thoại, người dân đã được chính quyền và các ban, ngành liên quan trả lời và giải đáp những câu hỏi, những thắc mắc liên quan đến vấn đề chi trả dịch vụ môi trường rừng tại địa phương. Đồng thời chính quyền địa phương đã lắng nghe, ghi nhận và cam kết thực hiện các kiến nghị, đề xuất của người dân, đưa ra những biện pháp nhằm đảm bảo tính công khai, minh bạch và chi trả cho người dân theo đúng với diện tích rừng thực tế.

                                   HOÀNG HƯNG - HND tỉnh

Vừa qua, Hội Nông dân tỉnh tổ chức lớp tập huấn về “Kỹ năng giám sát ngân sách nhà nước” cho 30 thành viên các nhóm cộng đồng tại huyện Lương Sơn thuộc dự án “Thúc đẩy công khai, minh bạch và sự tham gia của người dân vào quản lí ngân sách nhà nước”. Các học viên đã được truyền tải và tiếp thu những kiến thức về ngân sách nhà nước, quyền và sự tham gia của người dân trong quản lý ngân sách nhà nước và kỹ năng giám sát đối với các dự án đầu tư cộng đồng; thực hành phương pháp tổ chức đối thoại chính sách... Sau khóa tập huấn, mỗi thành viên sẽ trở thành một tuyên truyền viên, vận động và hướng dẫn cho người dân tham gia giám sát, quản lý hiệu quả ngân sách nhà nước và các công trình đầu tư công tại địa phương.

 

                                       Hoàng Hưng - Văn phòng dự án

 

 

Bài anh Hưng

Đ/c Nguyễn Thị Hương Hải – Phó Chủ tịch HND tỉnh phát biểu tại Hội nghị triển khai nhân rộng mô hình nhóm cộng đồng về công khai minh bạch ngân sách tại xã Yên Bồng – huyện Lạc Thủy

.

Thể lệ tổ chức Hội thi "Nhà nông đua tài tỉnh Hòa Bình lần thứ V năm 2022"


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


Kế hoạch thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022


Kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay"


Thể lệ tổ chức Hội thi "Nhà nông đua tài tỉnh Hòa Bình lần thứ V năm 2022"


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


Kế hoạch thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022


Kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay"


Thể lệ tổ chức Hội thi "Nhà nông đua tài tỉnh Hòa Bình lần thứ V năm 2022"


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


Kế hoạch thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022


Kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay"


Thể lệ tổ chức Hội thi "Nhà nông đua tài tỉnh Hòa Bình lần thứ V năm 2022"


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


Kế hoạch thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022


Kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay"


Thể lệ tổ chức Hội thi "Nhà nông đua tài tỉnh Hòa Bình lần thứ V năm 2022"


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


Kế hoạch thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022


Kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay"


Thể lệ tổ chức Hội thi "Nhà nông đua tài tỉnh Hòa Bình lần thứ V năm 2022"


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


Kế hoạch thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022


Kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay"


Thể lệ tổ chức Hội thi "Nhà nông đua tài tỉnh Hòa Bình lần thứ V năm 2022"


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


Kế hoạch thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022


Kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay"


Thể lệ tổ chức Hội thi "Nhà nông đua tài tỉnh Hòa Bình lần thứ V năm 2022"


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


Kế hoạch thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022


Kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay".

2222222
8777465244

pho bien phap luat

11103576 thongtinthitruonggiaca 16-06-20

hoctaphcm333

Thống kê truy cập

2542900
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả:
71
1002
3407
792551
3818
5768
2542900

Your IP: 3.215.79.204
2022-07-05 13:01
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction