Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015 - 2020

       Huy động các nguồn vốn để hỗ trợ hội viên nông dân; tổ chức dạy nghề và phối hợp với ngành chức năng hướng dẫn nông dân áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào thực tế sản xuất; vận động hội viên tương trợ, giúp nhau về vốn, giống cây trồng, vật nuôi… là những hoạt động mà các cấp Hội Nông dân tỉnh đã và đang thực hiện nhằm giúp hội viên, nông dân phát triển kinh tế.

ảnh bài thạch

Thời gian qua, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã tập trung hướng về cơ sở; đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, tập trung vào các hoạt động tư vấn, dịch vụ, hỗ trợ, đào tạo nghề giúp nông dân có điều kiện phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập và đời sống; phong trào nông dân SXKD giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững là phong trào trọng tâm xuyên suốt của tổ chức Hội Nông dân, thông qua phong trào giúp nông dân có điều kiện phát triển sản xuất, các cấp Hội đã phối hợp với các sở, ngành, doanh nghiệp hỗ trợ nông dân tiếp cận nguồn vốn, ứng dụng KHCN, hỗ trợ vật tư nông nghiệp, kiến thức quản lý kinh tế. Theo đó, đến hết năm 2018 toàn tỉnh có 35.938 hộ nông dân đạt danh hiệu SXKD giỏi các cấp, trong đó, cấp Trung ương có 112 hộ, cấp tỉnh 2.380 hộ, cấp huyện 8.853 hộ, cấp xã 24.593 hộ. Thông qua phong trào, đã xuất hiện nhiều tấm gương nông dân điển hình trong SXKD giỏi, nhiều mô hình kinh tế hộ, kinh tế trang trại tổng hợp, HTX, tổ hợp tác liên kết trong sản xuất, chế biến tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị mang lại hiệu quả kinh tế cao, kết quả, năm 2018 có 90 hộ cho thu nhập từ 500 triệu - 1 tỷ đồng; 756 hộ đạt thu nhập từ 300 - 500 triệu đồng; 2.970 hộ đạt từ 200 - 300 triệu đồng và 32.123 hộ đạt thu nhập từ 100 - 200 triệu đồng. Qua phát động, đầu năm 2019, đã có 75.728 hộ nông dân đăng ký thi đua sản xuất kinh doanh giỏi các cấp.

Bên cạnh việc đẩy mạnh hoạt động phong trào nông dân SXKD giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, công tác đào tạo dạy nghề, tập huấn khoa học kỹ thuật, hỗ trợ vốn vay cũng là một trong những giải pháp được Hội Nông dân tỉnh quan tâm thực hiện có hiệu quả... nhằm chuyển giao kiến thức khoa học kỹ thuật, công nghệ mới trong trồng trọt và chăn nuôi cho hội viên, nông dân; hằng năm, các cấp Hội đã tổ chức được trên 65 lớp dạy nghề, tập huấn cho trên 2.560 hội viên nông dân và trên 120 cuộc hội thảo, hội nghị về khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp cho trên 125.000 lượt hội viên, nông dân. Riêng năm 2018, Hội Nông dân tỉnh đã trực tiếp tổ chức 7 lớp nghề cho 240 lao động nông thôn tham gia, đồng thời đã phối hợp với các sở, ngành, Ban Dân tộc tỉnh tổ chức trên 80 lớp bồi dưỡng kiến thức về xây dựng nông thôn mới, cải cánh hành chính, tư vấn pháp luật cho trên 3.000 nông dân tham gia. Hội Nông dân tỉnh đã phối hợp với các tổ chức Phi Chính phủ như: Tổ chức DDS Đan Mạch thực hiện Dự án Thêm cây; phối hợp với tổ chức Oxfam triển khai dự án “Thúc đẩy công khai, minh bạch và sự tham gia của người dân vào quản lý ngân sách Nhà nước”; phối hợp tổ chức Bánh mỳ cho Thế giới tài trợ thực hiện dự án “Hỗ trợ doanh nghiệp xã hội vì sự phát triển nông thôn sáng tạo và bền vững”; phối hợp với Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam thực hiện dự án “Tăng cường cơ cấu sản xuất và thị trường sản phẩm hữu cơ tại phía Bắc Việt Nam”... Các hoạt động phối hợp đã giúp cho cán bộ, hội viên nông dân nâng cao trình độ quản lý, nâng cao kiến thức kỹ năng tổ chức quản lý tài chính, kỹ năng tiếp cận thị trường, phương pháp giám sát và lập kế hoạch sản xuất; thành lập được mô hình quản lý rừng bền vững, đồng thời tham gia giám sát các chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng; tổ chức cho nông dân đi tham quan học tập mô hình trong và ngoài nước. Ngoài ra, Hội Nông dân tỉnh còn phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Công ty máy kéo và máy động lực Việt Nam hỗ trợ cho vay không lãi xuất để mua 24 máy nông nghiệp, với tổng số tiền trên 900 triệu đồng để phát triển sản xuất đạt hiệu quả kinh tế cao, giải phóng sức lao động của người nông dân.

Để hỗ trợ nguồn lực cho nông dân, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã ký kết chương trình phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh và Ngân hàng LiênViệt chi nhánh Hòa Bình tín chấp cho nông dân vay vốn phát triển sản xuất, trong năm 2018 đã nhận ủy thác 2.798,8 tỷ đồng thông qua 1.856 tổ, cho 52.222 hộ vay, đồng thời các cấp Hội đã hỗ trợ cho nông dân vay vốn từ Quỹ hỗ trợ nông dân với số tiền 29,5 tỷ đồng để đầu tư phát triển sản xuất… từ các nguồn vốn vay đã tạo điều kiện thuận lợi cho hội viên nông dân trên địa bàn tỉnh đầu tư vào phát triển sản xuất trên các lĩnh vực như trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản và mở rộng các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp, góp phần giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống, tạo điều kiện cho con em nông dân được học hành, an ninh trật tự ở nông thôn được giữ vững. Chỉ tính riêng năm 2018 các cấp Hội đã phối hợp với doanh nghiệp tín chấp cung ứng trên 2.900 tấn phân bón các loại theo phương thức trả chậm, phối hợp hỗ trợ 434kg giống rau các loại, lúa giống, ngô giống và 100 lít thuốc BVTV, 10.000 cây na giống, 1.367 cây bưởi Diễn, cung cấp trên 60 tấn thức ăn cho gia súc, gia cầm cho các hộ chăn nuôi không tính lãi. Cùng với đó, tổ chức Hội cũng đã kịp thời kết nối thông tin thị trường để nông dân chủ động sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; hỗ trợ và thúc đẩy các nhóm nông dân tham gia hội chợ thương mại, cung cấp thông tin quảng bá, giới thiệu, xây dựng thương hiệu sản phẩm nông nghiệp.

Thông qua nhiều hình thức hỗ trợ, tư vấn đã góp phần thúc đẩy ý chí, quyết tâm làm giàu của nông dân, không ngừng mở rộng sản xuất, hình thành các trang trại kinh tế theo mô hình vườn - ao - chuồng có quy mô lớn, phát triển liên kết hợp tác theo chuỗi giá trị. Đến nay, trên toàn tỉnh có 180 trang trại thu nhập bình quân trên từ 650 triệu đồng/năm; 240 gia trại có thu nhập bình quân đạt trên 500 triệu đồng/năm; 193 tổ hợp tác; 276 hợp tác xã, lợi nhuận bình quân đạt 380,8 triệu đồng/năm/HTX, góp phần tăng thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 30 triệu đồng/người/năm.

Bằng việc huy động các nguồn lực để hỗ trợ, thúc đẩy nông dân phát triển kinh tế bền vững trong thời gian qua của tổ chức Hội có thể khẳng định đây là hướng đi đúng. Các cấp Hội đã thực hiện tốt việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong việc “lấy dân làm gốc, chăm lo cho dân”. Năm 2019, là năm đầu thực hiện Nghị quyết đại hội Hội Nông dân tỉnh lần thứ X và Nghị quyết đại hội Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, Hội Nông dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh và đổi mới công tác hỗ trợ nông dân sản xuất, kinh doanh, trọng tâm là hướng dẫn, tư vấn giúp nông dân nâng cao kiến thức khoa học kỹ thuật, công nghệ mới trong sản xuất, kiến thức về kinh tế, thị trường, quản lý kinh doanh... Tăng cường huy động các nguồn lực về vốn, giống, vật tư, máy móc để hỗ trợ nông dân đầu tư các mô hình sản xuất, kinh doanh phù hợp với điều kiện của địa phương, đáp ứng yêu cầu thị trường, góp phần gia tăng giá trị sản phẩm, phát triển kinh tế bền vững, không ngừng cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của hội viên, nông dân.

                                              LÊ VĂN THẠCH

                                         Phó Chủ tịch HND tỉnh

.

2222222
8777465244

pho bien phap luat

11103576 thongtinthitruonggiaca 16-06-20

hoctaphcm333

Thống kê truy cập

2377512
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả:
228
339
1321
627804
981
14588
2377512

Your IP: 3.237.97.64
2021-03-03 11:48
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction