Tin tức hoạt động
Vừa qua, tại huyện Mai Châu, Hội Nông dân tỉnh đã phối hợp với Trung tâm hành động vì sự phát triển cộng đồng tổ chức hội thi ảnh và hội thảo chia sẻ hoạt động của các nhóm cộng đồng. Các hoạt động có sự tham gia của 8 xã vùng Dự án gồm Cao Răm, Hợp Hòa, Cư Yên, Nhuận Trạch (Lương Sơn), Tòng Đậu, Nà Mèo, Chiềng Châu, Nà Phòn (Mai Châu).
 

Đến thời điểm này, Dự án thúc đẩy công khai, minh bạch và sự tham gia của người dân vào quản lý NSNN do Hội Nông dân tỉnh thực hiện, tổ chức OXFAM tài trợ đã hoàn thành mục tiêu giai đoạn 1 (2015 - 2018). Qua đó, dành ưu tiên cho các hoạt động: thành lập 8 nhóm cộng đồng; tập huấn nâng cao năng lực cho các thành viên nhóm; xây dựng quy chế hoạt động để quản lý các nhóm; truyền thông thúc đẩy công khai, minh bạch và sự tham gia của người dân vào quản lý NSNN. Dự án đã góp phần quan trọng thúc đẩy, tác động đến nhận thức và hành vi của người dân tại địa phương thông qua hoạt động giám sát, phát hiện những khó khăn, hạn chế, bất cập ở cơ sở và tham gia ý kiến để điều chỉnh, thay đổi.

Tại hội thảo, thành viên các nhóm cộng đồng đã chia sẻ kinh nghiệm, những khó khăn, thuận lợi trong quá trình hoạt động. Đặc biệt là tham luận về những cách làm hay, những phát hiện mang lại lợi ích xã hội qua việc giám sát của nhóm.

Hội thảo chia sẻ hoạt động giám sát tại huyện Mai Châu

Trước đó, hội thi ảnh của 8 nhóm cộng đồng thuộc Dự án thúc đẩy công khai, minh bạch và sự tham gia của người dân vào quản lý NSNN đã sôi nổi diễn ra với hình thức sân khấu hóa. Bằng hình ảnh sinh động, lối thuyết trình tự tin, cuốn hút, đại diện các nhóm cộng đồng đã đem đến hội thi những nội dung, thông điệp bổ ích như: giới thiệu về nhóm cộng đồng và hoạt động của nhóm cộng đồng trong việc tham gia Dự án thúc đẩy, chia sẻ các hoạt động liên quan đến công khai, minh bạch trong giám sát đầu tư công, chính sách dành cho cán bộ hưu trí, người khuyết tật, cấp thẻ BHYT, vấn đề thu - chi của các nhà trường tại địa phương...

Thành viên nhóm cộng đồng xã Nhuận Trạch (Lương Sơn) tự tin chia sẻ với Hội thi ảnh những kết quả đạt được của quá trình giám sát.

Bùi Minh

Nguồn: http://www.baohoabinh.com.vn/

Tin mới

Tin cũ hơn

Viết bởi Quản trị Hội Nông dân