Tin tức hoạt động

 Xã Đông Bắc (Kim Bôi) vừa được huyện lựa chọn tiến hành Đại hội điểm Hội Nông dân xã cấp xã lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2018 – 2023.

kb

Hội viên nông dân xã Đông Bắc phấn khởi biểu diễn văn nghệ chào mừng Đại hội điểm

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ VII, Hội Nông dân xã đã đoàn kết, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân đã đề ra. Trong nhiệm kỳ kết nạp được 85 hội viên, vượt trên 50% so với Nghị quyết, nâng tổng số hội viên toàn xã lên 775 hội viên, đạt 90% so với hội làm nông nghiệp, duy trì hoạt động 7/7 chi Hội, 16 tổ Hội. Hầu hết cán bộ Hội cơ sở, cán bộ chi Hội đã được tham dự các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác… Từ phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi do Hội phát động, mỗi năm có hơn 230 hộ đạt danh hiệu, tương đương 50% số hộ đăng ký, 120 hộ từ nghèo khó đã vươn lên thoát nghèo, tỷ lệ hộ nghèo giảm 5%/năm. Hội viên nông dân đã hiến 50.000m2, trên 5 tỷ đồng và hơn 20.000 ngày công cho xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn mới. Hiện 7/7 thôn có đường ô tô đến các điểm dân cư, 100% số hộ sử dụng điện, 100% thôn có nhà văn hóa khang trang, 100% hộ được dùng nước sạch và nước hợp vệ sinh. 72,5% hộ hội viên nông dân đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và khối đại đoàn kết toàn dân, Hội có 76 hội viên là đảng viên, 15 cán bộ, hội viên tham gia HĐND cấp cơ sở.

Đại hội đề ra các chỉ tiêu chủ yếu của công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2018 – 2023: Phát triển hội viên đạt từ 95% trở lên so với hộ nông nghiệp; 100% cán bộ cơ sở, cán bộ chi, tổ Hội được cử đi đào tạo, bồi dưỡng và tập huấn nghiệp vụ; 100% chi, tổ Hội có qũy hoạt động thường xuyên; hàng năm có từ 50% hộ hội viên đăng ký, 40% trở lên số hộ đăng ký đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp; hàng năm có 100% chi Hội, 80% tổ Hội đạt tiêu chuẩn từ khá trở lên, không có chi, tổ Hội yếu kém; phấn đấu xây dựng mỗi năm 1 mô hình mẫu về phát triển kinh tế.

Đại hội đã bầu Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội Nông dân xã nhiệm kỳ 2018 – 2023 và ra mắt Ban chấp hành khóa VIII gồm đồng chí.

Theo baohoabinh.com.vn

 

Tin mới

Tin cũ hơn

Viết bởi Super User