CHUYÊN ĐỀ NĂM 2022 " HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN THẬT SỰ TIÊN PHONG, GƯƠNG MẪU, CÓ ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG TRONG SÁNG, BẢN LĨNH CHÍNH TRỊ VỮNG VÀNG, ĐỦ NĂNG LỰC ĐÁP ỨNG YÊU CẦU TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY"

   Thực hiện Nghị quyết số 04 - NQ/HNDTW, ngày 5/8/2019 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khóa VII) về "Đẩy mạnh xây dựng chi Hội nông dân nghề nghiệp, tổ Hội nông dân nghề nghiệp”; chỉ đạo của Hội Nông dân huyện và Đảng ủy, Uỷ ban nhân dân xã, ngày 08/6/2022 Hội Nông dân xã Đồng Tân huyện Mai Châu phối hợp với Chi ủy Chi bộ, chính quyền và Chi hội Nông dân xóm Tam Hòa tổ chức Lễ ra mắt Tổ hội nông dân nghề nghiệp trồng dưa gang với 06 thành viên tham gia.

ga1

Vườn dưa gang của gia đình ông Bàn Mạnh Hùng tổ trưởng tổ hội nghề nghiệp

ga2

   Trong thời gian qua Hội Nông dân xã luôn đẩy mạnh việc tuyên truyền xây dựng mô hình tổ hội nghề nghiệp gắn với đặc thù của từng lĩnh vực sản xuất, kinh doanh của từng chi hội trên địa bàn xã Đồng Tân.

ga3

Các đồng chí lãnh đạo Hội Nông dân huyện và xã Đồng Tân tại lễ ra mắt Tổ hội nông dân nghề nghiệp trồng dưa gang xóm Tam Hòa xã Đồng Tân

     Sau khi được thành lập Tổ hội sẽ thu hút tập hợp được các hội viên trồng dưa gang trên địa bàn, chủ yếu là các hộ nông dân trồng dưa thương phẩm để thúc đẩy hoạt động hiệu quả hơn đồng thời cùng nhau liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. Đồng chí Bàn Mạnh Hùng - Tổ trưởng tổ hội nghề nghiệp trồng Dưa gang cho biết “ Gia đình tôi đã có truyền thống trồng dưa nhiều đời nay, từ lâu gia đình cũng muốn được gắn kết với các hộ cùng mục đích để sản xuất. Khi Hội Nông dân xã khảo sát, hướng dẫn, vận động các hội viên nông dân tham gia thành lập Tổ hội nghề nghiệp trồng dưa tôi đăng ký tham gia tự nguyện ngay từ đầu. Tham gia Tổ hội, tôi cũng như các thành viên khác có cơ hội cùng nhau trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và tham gia tập huấn kiến thức trồng dưa. Tôi thấy Tổ hội nông dân nghề nghiệp đúng là một mô hình hay, phù hợp”.

ga4

    Thành lập Tổ hội nghề nghiệp để xây dựng mô hình liên kết theo chuỗi giá trị, tiêu thụ sản phẩm, tăng thêm thu nhập cho hội viên nông dân góp phần phát triển nông nghiệp bền vững, Hội Nông dân xã đã chỉ đạo các chi hội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, hướng dẫn thành lập các tổ hội nghề nghiệp phù hợp với điều kiện thực tiễn từng chi hội. Qua đó đã góp phần vào việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, giúp hội viên nông dân mở rộng quy mô sản xuất, đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị sản phẩm.

ga5

Đồng chí Hà Văn Việt - Thường trực Hội Nông dân huyện phát biểu chúc mừng tại Lễ ra mắt tổ hội nghề nghiệp trồng dưa gang

    Với hiệu quả bước đầu của mô hình tổ hội nông dân nghề nghiệp trên địa bàn, trong thời gian tới Hội Nông dân xã Đồng Tân sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động các hội viên của các chi hội, thành lập tổ hội nghề nghiệp trên địa bàn với số lượng đông hơn, nhiều hơn, chất lượng hiệu quả hơn để mang lại thiết thực cho hội viên nông dân, thúc đẩy liên kết, phát triển sản xuất hàng hóa tại chi hội mình. Đồng thời, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi, tổ hội ở cơ sở xóm và xây dựng tổ chức Hội Nông dân ngày càng vững mạnh góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, góp phần thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới

 Ngần Văn Thuật

Chủ tịch Hội Nông dân xã Đồng Tân - huyện Mai Châu

 

.

Thể lệ tổ chức Hội thi "Nhà nông đua tài tỉnh Hòa Bình lần thứ V năm 2022"


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


Kế hoạch thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022


Kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay"


Thể lệ tổ chức Hội thi "Nhà nông đua tài tỉnh Hòa Bình lần thứ V năm 2022"


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


Kế hoạch thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022


Kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay"


Thể lệ tổ chức Hội thi "Nhà nông đua tài tỉnh Hòa Bình lần thứ V năm 2022"


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


Kế hoạch thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022


Kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay"


Thể lệ tổ chức Hội thi "Nhà nông đua tài tỉnh Hòa Bình lần thứ V năm 2022"


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


Kế hoạch thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022


Kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay"


Thể lệ tổ chức Hội thi "Nhà nông đua tài tỉnh Hòa Bình lần thứ V năm 2022"


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


Kế hoạch thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022


Kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay"


Thể lệ tổ chức Hội thi "Nhà nông đua tài tỉnh Hòa Bình lần thứ V năm 2022"


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


Kế hoạch thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022


Kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay"


Thể lệ tổ chức Hội thi "Nhà nông đua tài tỉnh Hòa Bình lần thứ V năm 2022"


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


Kế hoạch thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022


Kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay"


Thể lệ tổ chức Hội thi "Nhà nông đua tài tỉnh Hòa Bình lần thứ V năm 2022"


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


Kế hoạch thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022


Kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay".

2222222
8777465244

pho bien phap luat

11103576 thongtinthitruonggiaca 16-06-20

hoctaphcm333

Thống kê truy cập

2542907
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả:
78
1002
3414
792551
3825
5768
2542907

Your IP: 3.215.79.204
2022-07-05 13:11
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction