Tin tức hoạt động

- Văn Phòng: 02183. 857803

- Ban Tổ chức - Kiểm tra: 02183. 894097

- Ban Kinh tế - Xã hội: 02183. 857507

- Ban Tuyên huấn: 02183. 894936

- Quỹ Hỗ trợ nông dân: 02183. 899556

- Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân: 02183. 908268

 

 - Hội Nông dân Tp Hòa Bình. 0218 3853686

+ Chủ tịch: Trịnh Thị Hiền – 0983161587

 + Phó Chủ tịch: Nguyễn Văn Cảnh - 0973154126

 + Phó Chủ tịch: Đỗ Đức Thịnh - 0915671466

 

- Hội Nông dân huyện Đà Bắc: 02183.828089

+ Chủ tịch: Trần Thị Oanh - 0383936039

 

- Hội Nông dân huyện Yên Thủy. 02183.864362

+ Chủ tịch:  Bùi Thị Nga – 0984 371 455

+ Phó Chủ tịch: Bùi Văn Thành - 0989 346 005


- Hội Nông dân huyện Tân Lạc. 0218 3834108

+ Chủ tịch: Bùi Thế Dân – 0977 622 055

+ Phó Chủ tịch: Bùi Văn Thụ - 0987393319


- Hội Nông dân huyện Mai Châu. 0218 3867345

+ Chủ tịch: Sùng A Chênh - 0977378288

+ Phó Chủ tịch: Phạm Thế Anh - 0912217256

 

- Hội Nông dân Lạc Sơn. 0218 3861283

+ Chủ tịch: Bùi Văn Minh - 0985 899 778

+ Phó Chủ tịch: Bùi Thị Yến – 0349298868


- Hội Nông dân Cao Phong. 0218 3844338

+ Chủ tịch: Bùi Đức Biên - 0975801315

+ Phó Chủ tịch: Nguyễn Thị Thanh Hường - 0965718387

  

- Hội Nông dân Lương Sơn. 0218 3824181

+ Chủ tịch: Nguyễn Phùng Chinh - 0913 935 598

+ Phó Chủ tịch: Bùi Văn Khải - 0912 797 671

 

- Hội Nông dân Lạc Thủy. 02183.874353

+ Chủ tịch: Dương Xuân Mạnh - 0986811965

+ Phó Chủ tịch: Lê Thị Lanh - 0985 820 121

 

- Hội Nông dân Kim Bôi. 02183.871249

+ Chủ tịch: Đinh Tất Thắng - 0988359876

+ Phó Chủ tịch: Quách Tự Trọng – 0915 076713

 

 

Tin mới

Tin cũ hơn

Viết bởi Super User