Tin tức hoạt động

 - Văn Phòng: 02183. 857803

- Ban Tổ chức - Kiểm tra: 02183. 894097

- Ban Kinh tế - Xã hội: 02183. 857507

- Ban Tuyên huấn: 02183. 894936

- Quỹ Hỗ trợ nông dân: 02183. 899556

- Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân: 02183. 908268

 

Hội Nông dân Tp Hòa Bình. 0218 3853686

+ Chủ tịch: Trịnh Thị Hiền – 0983161587

+ Phó Chủ tịch: Đỗ Đức Thịnh - 0915671466


- Hội Nông dân huyện Đà Bắc - 02183. 828089

+ Chủ tịch: Trần Thị Oanh - 0383936039

+ Phó Chủ tịch: Đinh Văn Sứng - 0347868793

 

- Hội Nông dân huyện Yên Thủy. 0218 3864362

+ Chủ tịch:  Bùi Thị Nga – 0984 371 455

+ Phó Chủ tịch: Bùi Văn Thành - 0989 346 005


- Hội Nông dân huyện Tân Lạc. 0218 3834108

+ Chủ tịch: Bùi Thế Dân – 0977 622 055

+ Phó Chủ tịch: Bùi Văn Thụ - 0987393319


- Hội Nông dân huyện Mai Châu. 0218 3867345

+ Chủ tịch: Sùng A Chênh - 0977378288

+ Phó chủ tịch: Phạm Thế Anh - 0912217256

 

- Hội Nông dân Lạc Sơn. 0218 3861283

+ Chủ tịch: Đinh Văn Toán - 0989 331 603

+ Phó chủ tịch: Bùi Thị Yến – 0349298868


- Hội Nông dân Cao Phong. 0218 3844338

+ Chủ tịch: Bùi Đức Biên - 0975801315

+ Phó chủ tịch: Nguyễn Thị Thanh Hường - 0965718387

 

- Hội Nông dân Kỳ Sơn. 0218 3824175

+ Chủ tịch: Nguyễn Văn Cảnh – 0973 154 126

+ Phó Chủ tịch: Phí Văn Bằng – 0915 648 167

 

- Hội Nông dân Lương Sơn. 0218 3824181

+ Chủ tịch: Phùng Thị Lan – 0987 212 314

+ Phó Chủ tịch: Bùi Văn Khải - 0912 797 671

 

- Hội Nông dân Lạc Thủy. 0218 3874353

+ Chủ tịch: Dương Xuân Mạnh - 0986811965

+ Phó Chủ tịch: Lê Thị Lanh - 0985 820 121

 

- Hội Nông dân Kim Bôi. 0218 3871249

 + Chủ tịch: Đinh Tất Thắng - 0988359876

+ Phó Chủ tịch: Quách Tự Trọng – 0915 076713

 

 

Tin mới

Tin cũ hơn

Viết bởi Super User