Get Adobe Flash player

Hình ảnh hoạt động

  • Photo Title 1
  • Photo Title 2
  • Photo Title 3

CTTHB

CBHB

VBPQ

mail

HNDVN

Thống kê truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter

Thông tin cần thiết

61
8
9
10

Q

uỹ hỗ trợ nông dân trong những năm vừa qua đã phát huy hiệu quả giúp hội viên xây dựng nhiều mô hình kinh tế, kinh doanh tạo việc làm, nâng cao thu nhập, giảm nghèo và làm giàu chính đáng, góp phần tăng thu nhập, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống cho nông dân nông thôn. Qua đó, giúp công tác vận động, tập hợp nông dân ngày càng sâu rộng, hiệu quả tổ chức Hội các cấp được củng cố vững mạnh, vai trò vị thế của Hội được nâng lên.

Tính đến 31/12/2017, nguồn quỹ hỗ trợ nông dân toàn tỉnh đạt 26,185 tỷ đồng, trong đó nguồn Trung ương ủy thác 12,55 tỷ đồng, nguồn ngân sách tỉnh và huyện cấp là 9,239 tỷ đồng, nguồn vận động từ cán bộ, hội viên nông dân là 4,396 tỷ đồng. Trên cơ sở nguồn vốn được bổ sung hàng năm, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh chỉ đạo các cấp Hội triển khai xây dựng dự án theo đúng quy trình, xét duyệt hộ vay đúng đối tượng, thời hạn và mức vay, hướng dẫn lập dự án để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng hướng dẫn của Ban Điều hành Quỹ HTND Trung ương đã ban hành, đảm bảo công khai, dân chủ, tạo sự thống nhất cao trong hệ thống tổ chức Hội. Hiện nguồn vốn đang giải ngân cho 1.535 hộ nông dân vay để đầu tư phát triển sản xuất, góp phần giải quyết việc làm cho trên 15.000 lao động. Để nâng cao công tác quản lý sau giải ngân, Hội tăng cường công tác kiểm tra giám sát đảm bảo nguồn vốn cho vay được sử dụng đúng mục đích và hiệu quả; kịp thời phát hiện những hạn chế, yếu kém để uốn nắn. Ngoài ra, để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay, các cấp Hội đã chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng hàng năm tổ chức trên 600 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, nghiệp vụ công tác quản lý nguồn vốn cho trên 30.500 cán bộ, hội viên nông dân.

Để nguồn vốn Quỹ HTND ngày càng phát triển, Hội Nông dân tỉnh đã tích cực tham mưu với Tỉnh ủy ban hành chương trình, kế hoạch thực hiện Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư về "Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới", Quyết định số 673 của Thủ tướng Chính phủ về việc "Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn giai đoạn 2011 - 2020", trong đó chú trọng nội dung xây dựng, phát triển Quỹ HTND, tập trung đầu tư vốn thông qua dự án để xây dựng mô hình phát triển kinh tế, giảm nghèo và lồng ghép với các hoạt động khác của Hội đạt kết quả tốt như dự án trồng cam tại xã Tây Phong, xã Nam Phong (Cao Phong); sản xuất miến dong ở Phú Minh (Kỳ Sơn); trồng cam, bưởi thị trấn Thanh Hà; chăn nuôi bò sinh sản xã Liên Hòa (Lạc Thủy); Chăn nuôi bò sữa xã Liên Sơn (Lương Sơn)… Nhiều hộ nông dân được vay vốn đã tổ chức làm ăn có hiệu quả trở thành những tấm gương điển hình làm kinh tế như hộ ông Đinh Văn Lại - xã Nam Phong, Cao Phong với mô hình trồng Cam; ông Tạ Hữu Hậu - thị trấn Hàng Trạm (Yên Thủy) với mô hình trồng bưởi… Thông qua vay nguồn quỹ hỗ trợ nông dân đã giúp thu nhập bình quân các hộ vay vốn tăng từ 25-30 triệu đồng/năm. Cùng với nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân, Hội Nông dân tỉnh đã ký chương trình phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh để thực hiện ủy thác từng phần trong quy trình cho vay vốn đối với hộ nông dân nói chung, hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác nói riêng. Hàng năm, Hội Nông dân tỉnh đã giúp hàng nghìn lượt hộ nông dân tiếp cận nguồn vốn tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, xóa đói giảm nghèo và từng bước nâng cao đời sống, đến 31/12/2017 Hội Nông dân quản lý 900 tổ vay vốn cho 31.103 hộ, dư nợ trên 1.633.045 triệu đồng; bên cạnh đó hội còn nhận ủy thác Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 771 tổ tiết kiệm và vay vốn với 28.757 hộ nông dân nghèo và các đối tượng chính sách khác đang dư nợ 728.061 triệu đồng vốn tín dụng ưu đãi từ NHCSXH theo phương thức nhận ủy thác từng phần.

Có thể khẳng định, Quỹ Hỗ trợ nông dân đã thực sự góp phần hỗ trợ, giúp đỡ hội viên nông dân giảm nghèo, xây dựng và nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế; nâng cao quy mô sản xuất hàng hóa, phát triển ngành nghề. Một số dự án đầu tư có hiệu quả đã trở thành mô hình điểm, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phát triển các hình thức kinh tế tập thể ở nông thôn, tạo việc làm, thúc đẩy việc ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất. Các hộ được vay vốn trở thành những nhân tố quan trọng đi đầu hăng hái tham gia các phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Quỹ hỗ trợ nông dân và tổ chức dịch vụ hỗ trợ vốn của Hội cũng bộc lộ một số thiếu sót, hạn chế đó là: Tốc độ tăng trưởng vốn chậm, quy mô vốn còn nhỏ, năng lực một số cán bộ Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp còn yếu trong việc chỉ đạo, quản lý và điều hành, kiểm tra giám sát hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân; các mô hình sản xuất còn nhỏ; chưa lồng ghép, phát huy tốt các chương trình dự án khác của Hội với hoạt động hỗ trợ vốn trong việc tham gia thực hiện các chương trình phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam. Trong thời gian tới, để đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng Quỹ Hỗ trợ nông dân và tổ chức các hoạt động hỗ trợ vốn cho nông dân các cấp Hội cần thực hiện tốt một số nội dung sau:

Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân, các tổ chức, cá nhân về mục đích, ý nghĩa, hoạt động và hiệu quả của Quỹ Hỗ trợ nông dân, dịch vụ hỗ trợ vốn giúp nông dân phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam.

Mở rộng và đổi mới nội dung hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân, bằng việc huy động các nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước, vận động cán bộ, hội viên nông dân, các hộ phi nông nghiệp, các doanh nghiệp, các tổ chức và cá nhân ủng hộ, cho mượn không lãi hoặc lãi suất thấp; bổ sung nguồn vốn từ kết quả hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân hàng năm.

Tập trung hỗ trợ nguồn vốn cho các tổ hợp tác, hợp tác xã, nhóm nông dân cùng sở thích, câu lạc bộ nông dân, chi, tổ, hội nghề nghiệp… nhằm mục đích xây dựng các mô hình hợp tác sản xuất, ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật, công nghệ tiên tiến vào sản xuất tạo ra các loại sản phẩm, nông sản chất lượng cao, an toàn, xây dựng thương hiệu hàng hóa và có thị trường tiêu thụ ổn định gắn với xây dựng tổ chức Hội Nông dân vững mạnh.

Nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ về công tác quản lý và kỹ năng tổ chức thực hiện cho đội ngũ cán bộ quản lý điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp nhất là nghiệp vụ tín dụng, kế toán, quản lý dự án, ứng dụng công nghệ thông tin. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, đảm bảo hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân hoạt động an toàn và hiệu quả.

                                                 NGUYỄN THỊ HƯƠNG HẢI

                                                                   Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

V

thăm trang trại gia đình anh Lương Duy Linh hội viên nông dân thôn Bảy, xã Phú Lão, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình khi vườn cây bắt đầu vào kỳ thu hoạch. Anh cho biết: năm 2005, gia đình anh chuyển từ Bắc Giang về Phú Lão (Lạc Thủy) sinh cơ lập nghiệp, lúc đó đời sống gia đình anh còn nhiều khó khăn.

Đọc thêm...

T

rong những năm qua, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi ở thị trấn Hàng Trạm có nhiều bước phát triển, tác động tích cực đến đời sống của cán bộ, hội viên, nông dân, góp phần nâng cao đời sống, vươn lên khá giầu qua việc xây dựng được nhiều mô hình kinh tế có hiệu quả. Cũng từ phong trào này có gia đình anh Tạ Hữu Hậu - hội viên chi Hội Nông dân khu 2, thị trấn Hàng Trạm đã vượt khó vươn lên và có cuộc sống ổn định từ mô hình trồng cây ăn quả.

Đọc thêm...

T

hực hiện chủ trương bê tông hóa đường giao thông nông thôn, bà con xóm Trác I xã Lạc Thịnh, huyện Yên Thủy đã tự nguyện hiến đất, góp tiền, công sức làm đường bê tông tuyến đường vào thôn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại giúp bà con nông dân phát triển kinh tế.

Đọc thêm...

T

rước đây trồng rau không phải là thế mạnh của Lạc Thủy, thực hiện định hướng của tỉnh, huyện, các cấp Hội Nông dân đã tích cực tuyên truyền, vận động hội viên nông dân chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế, cây trồng, vật nuôi theo hướng hàng hoá, hình thành và phát triển các vùng chuyên canh gắn sản xuất với chế biến sản phẩm. Hội đã vận động, tổ chức các lớp tập huấn về sản xuất rau an toàn cho nông dân mô hình sản xuất rau an toàn bước đầu đã được hình thành và phát triển khá tốt trên địa bàn huyện như nhóm trồng rau an toàn xã Đồng Tâm có 8 hộ nông dân tham gia với diện tích 1,2ha;  xã Lạc Long có 2,5ha (trong đó có 1ha trồng hành xuất khẩu) với 12 hộ nông dân tham gia; tại thị trấn Chi Nê có 2ha với 30 hộ nông dân tham gia.

Đọc thêm...

Các bài viết khác...

Điện thoại hữu ích

Văn phòng Hội
3.852.053................

Ban Tuyên huấn

3.894.936................

Ban Tổ chức - Kiểm tra

3. 894. 097.......................

Ban Kinh tế - Xã hội

3.857.507............................

Trung tâm DN và HTND

3.894.887....................

 Mã vùng Hòa Bình: 0218

 

 

 

 

 

 

 

Bản đồ hành chính tỉnh

hoabinh_map

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này thế nào?
 

Liên kết website

Video clipGet the Flash Player to see this player.