Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015 - 2020

D

ự án “Thúc đẩy công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình và sự tham gia của người dân trong quản lý ngân sách Nhà nước” được thực hiện từ tháng 3/2015 tại hai huyện Lương Sơn, Mai Châu đến năm 2019 được nhân rộng tại huyện Lạc Thủy và Lạc Sơn. Qua 4 năm triển khai thực hiện thông qua các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức, các khóa tập huấn về kỹ năng, phương pháp, thành lập các nhóm cộng đồng, tổ chức các cuộc đối thoại, giám sát công trình đầu tư công, chính sách hỗ trợ người nghèo, các hoạt động nhằm khuyến nghị chính quyền các cấp tạo điều kiện cho các tổ chức, cộng đồng tham gia một cách thiết thực vào quy trình xây dựng ngân sách Nhà nước, thực hiện các sáng kiến về giám sát… dự án đã đạt được những kết quả như một số chính sách liên quan đến công khai thông tin đã được cải thiện; chính quyền địa phương đã mở rộng hơn các cơ chế cho sự tham gia giám sát của cộng đồng và các thành viên nhóm cộng đồng đã trở thành nhân tố tích cực trong thúc đẩy người dân tham gia giám sát ngân sách.

Về việc hỗ trợ người dân tham gia chính sách, tính đến tháng 12/2019, đã có 16 nhóm cộng đồng được thành lập tại Hoà Bình. Các nhóm đã được xây dựng năng lực về kỹ năng giám sát, phân tích ngân sách, kỹ năng giám sát công trình đầu tư công thông qua nhiều hoạt động khác nhau như các hoạt động truyền thông, tập huấn và chia sẻ kinh nghiệm,… qua đó đã giúp cho người dân nâng cao nhận thức về hoạt động thu, chi, phân bổ ngân sách, có thêm kiến thức, kỹ năng cần thiết để tham gia tích cực hơn trong các hoạt động giám sát cộng đồng, góp phần cải thiện tính minh bạch công khai trong quản lý ngân sách Nhà nước tại địa phương, cũng như tác động tới việc thực hiện có hiệu quả các chương trình xóa đói giảm nghèo và phát triển tại cơ sở.

Về việc hỗ trợ chính quyền mở rộng không gian cho người dân tham gia ra quyết định và giám sát thực thi ngân sách, đã xây dựng những cơ chế như: Bộ công cụ chấm điểm lựa chọn các công trình đầu tư công, công cụ kiểm toán xã hội để đánh giá chất lượng dự án đầu tư công, tham vấn chính sách, cơ chế tham vấn cộng đồng trong quản lý ngân sách phát triển xã. Bên cạnh đó, cơ hội để người dân góp ý và Ủy ban Nhân dân các cấp giải trình cũng đã được mở rộng thông qua các đối thoại chính sách. Đến nay, tổng số 12 sáng kiến liên quan tới đánh giá các công trình đầu tư công, các đối thoại chính sách, phân tích chính sách đã được thực hiện.

Tuy nhiên, thực tế hiện nay người dân có rất ít cách tiếp cận thông tin ngân sách hàng năm, báo cáo tài chính và các tài liệu khác, đặc biệt một số ít bộ phận người dân chưa hiểu rõ về những quyền và nghĩa vụ của mình khi tham gia vào quản lý ngân sách Nhà nước tại địa phương; chính quyền các cấp thấy rõ vai trò, trách nhiệm trong việc cần công khai minh bạch và cần có sự tham gia của người dân vào quản lý NSNN góp phần cho phát triển một xã hội văn minh và công bằng.

Để góp phần gia tăng tính minh bạch về ngân sách, trách nhiệm giải trình và sự tham gia của người dân vào hoạt động thu chi ngân sách tại địa phương và mô hình người dân giám sát ngân sách sẽ tiếp tục được lan tỏa và nhân rộng, trong thời gian tới Hội Nông dân tỉnh tiếp tục thực hiện một số nội dung: Tăng cường các hoạt động truyền thông nhằm nâng cao nhận thức về công khai minh bạch thông qua các hoạt động triển lãm, hội thi, sân khấu hóa, tọa đàm. Tiếp tục hỗ trợ quá trình lan tỏa, nhân rộng mô hình nhóm cộng đồng thông qua các sáng kiến, chia sẻ kinh nghiệm giám sát ngân sách giữa nhóm cũ và nhóm mới, chia sẻ trong các buổi họp thường kỳ của chi, tổ Hội, các phương tiện thông tin đại chúng, tạo diễn đàn cho tất cả người dân quan tâm tiếp cận, chia sẻ kinh nghiệm và giải đáp các thắc mắc liên quan đến giám sát ngân sách. Xác định kế hoạch triển khai hoạt động có sự kết hợp của các hoạt động khác trong công tác Hội để thúc đẩy hoạt động giám sát của người dân. Tổ chức các cuộc đối thoại các nội dung về quản lý & công khai minh bạch ngân sách từ các cuộc tiếp xúc cử tri; đa dạng và đổi mới cách thức giám sát công khai để tạo điều kiện, huy động người dân giám sát NSNN.

                                                                                          Ban quản lý dự án HND tỉnh

Trong 02 ngày 30/9 và 01/10, tại Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân tỉnh, Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai 03 Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII cho 55 đại biểu là các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh khóa X, Chủ tịch, Phó Chủ tịch và cán bộ Hội Nông dân các huyện, thành phố; cán bộ công chức, viên chức cơ quan Hội Nông dân tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Phương, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh trực tiếp quán triệt nội dung Nghị quyết “về tăng cường công tác phát triển, quản lý và nâng cao chất lượng hội viên Hội Nông dân Việt Nam” và Nghị quyết “về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới”; đồng chí Lê Văn Thạch, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh quán triệt nội dung Nghị quyết “về đẩy mạnh xây dựng chi Hội nông dân nghề nghiệp, tổ Hội nông dân nghề nghiệp”. Thông qua đó, các đại biểu nắm được nội dung cơ bản, cốt lõi của 03 Nghị quyết của Ban Chấp hành T.Ư Hội NDVN (khóa VII) và thảo luận tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động, tính sáng tạo và quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của 03 Nghị quyết.

QUÁCH HỒNG NAM

Phó Ban tuyên huấn HND tỉnh

Để làm tốt công tác dạy nghề, Trung tâm đã chủ động điều tra, khảo sát đánh giá thực trạng tình hình lao động nông thôn và nhu cầu cầu của nông dân căn cứ vào đó để Trung tâm tổ chức các lớp nghề phù hợp với từng đối tượng và địa bàn cụ thể; Tính từ đầu năm 2019, Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ Nông dân tỉnh đã phối hợp với các ngành chức năng tổ chức 15 lớp dạy nghề cho gần 600 lượt học viên là hội viên và con em nông dân các huyện Lạc Sơn, Kim Bôi, Mai Châu, Kỳ Sơn, Cao Phong, Lạc Thủy và Đà Bắc. Các lớp nghề được nông dân quan tâm tham gia như: mây tre đan, trồng rau, nuôi ong, chăn nuôi thủy sản nước ngọt, nuôi gia cầm, trồng cây có múi và nghề may công nghiệp.

Ngoài ra, Trung tâm đã liên kết chặt chẽ với các công ty, doanh nghiệp đào tạo cho nông dân theo đơn đặt hàng, vừa dạy nghề vừa nhận lao động và bao tiêu sản phẩm giúp người lao động có việc làm sau khi hoàn thành khóa học, các nghệ phụ là cơ hội giúp nông dân tận dụng thời gian nông nhàn để tăng nhu nhập, ổn định đời sống.

     VŨ MẠNH HÙNG

Phó GĐ trung tâm DN & HTND

 

Tháng 9/2019, HND tỉnh phối hợp với Ban Xã hội - Dân số, Gia đình Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức 02 lớp tập huấn nâng cao kiến thức nhằm thay đổi hành vi vệ sinh nông thôn cho 200 cán bộ hội viên nông huyện Cao Phong và Lương Sơn và 03 hội nghị tuyên truyền về sản xuất - kinh doanh đảm bảo an toàn thực phẩm và 01 hội nghị tọa đàm đối thoại chính sách an toàn thực phẩm cho 940 cán bộ, hội viên nông dân huyện Cao Phong và Lương Sơn, Yên Thủy, Lạc Sơn, Kim Bôi và thành phố Hòa Bình.

Thông qua hội nghị tuyên truyền cán bộ, hội viên nông dân được nâng cao kiến thức về Luật An toàn thực phẩm, những yêu cầu bảo đảm an toàn thực phẩm trong chuỗi sản xuất, kinh doanh; quy trình sản xuất nông sản thực phẩm an toàn theo tiêu chuẩn VietGap. Các đại biểu đã được trao đổi, thảo luận những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện; những vấn đề về chất lượng vật tư nông nghiệp, cây, con giống và tiêu thụ sản phẩm nông sản an toàn; các vấn đề liên quan đến chính sách, pháp luật về sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng vệ sinh an toàn nông sản thực phẩm… ý kiến của cán bộ, hội nông dân đã được đại diện các sở, ngành như: Y tế, Công thương, Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm thủy sản giải đáp, hướng dẫn thực hiện.

LÊ BÍCH HUỆ

 

Ngày 30/9 - 01/10/2019, Hội Nông dân tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra giám sát phản biện xã hội. Tham dự lớp tập huấn có các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Hội Nông dân cấp tỉnh và cấp huyện. Cán bộ công chức Hội Nông dân tỉnh, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Nông dân các huyện, thành phố. Các đại biểu được tiếp thu 2 chuyên đề: Kỹ năng nắm bắt và phản ánh dư luận xã hội; Hướng dẫn quy trình giám sát và quy trình phản biện xã hội đối với Hội Nông dân các cấp. Một số vấn đề về Ủy ban Kiểm tra Hội Nông dân các cấp và công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Hội Nông dân Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023. Các đại biểu đã trao đổi kinh nghiệm nghiệp vụ về công tác kiểm tra; giám sát phản biện xã hội. Đây là những nội dung thiết thực, bổ ích để các cấp Hội vận dụng thực hiện vào thực tế đơn vị mình.

THU HẰNG

.

2222222
8777465244

pho bien phap luat

11103576 thongtinthitruonggiaca 16-06-20

hoctaphcm333

Thống kê truy cập

2065745
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả:
164
1310
8385
302496
26340
40312
2065745

Your IP: 18.232.51.247
2020-01-24 02:36
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction