Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015 - 2020

Tin ký kết hợp tác sx NN hữu cơ      Ngày 11/2/2020, Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình và Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển công nghệ Việt Nam (Vinatech) đã tổ chức Hội nghị “ký kết hợp tác sản xuất nông nghiệp hữu cơ theo chuỗi giá trị trên địa bàn tỉnh Hòa Bình” trước sự chứng kiến của Thường trực Hội Nông dân tỉnh và Ban Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển công nghệ Việt Nam.

Qua thảo luận hai bên đã đi đến thống nhất ký kết hợp tác một số nội dung trọng tâm như sau:

Hợp tác truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên, nông dân về sản xuất nông nghiệp hữu cơ bền vững; đào tạo, tập huấn hướng dẫn cho cán bộ và nông dân tham gia thực hiện quy trình kỹ thuật sản xuất nông nghiệp hữu cơ, sử dụng có hiệu quả các loại phân bón hữu cơ vi sinh trong sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp hữu cơ cho nông dân theo chuỗi giá trị; đồng thời xây dựng mô hình trình diễn, giới thiệu đặc tính các loại sản phẩm; kỹ thuật trồng, chăm sóc và thu hoạch các sản phẩm hữu cơ.

Hợp tác cung ứng phân bón thương hiệu Vinatech cho hội viên, nông dân theo phương thức thanh toán tiền ngay hoặc trả chậm tùy theo từng điều kiện thực tế.

                                                                                                                                KIM THOA

Tin Hội nghị CBCCVCNgày 20/01/2020, Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức nhằm đánh giá kết quả hoạt động cơ quan và phong trào thi đua năm 2019, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Trong năm qua, Hội Nông dân tỉnh đã chủ động tích cực trong công tác Hội và phong trào nông dân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị. Cùng với đó một số kết quả trong phong trào thi đua như: Cán bộ công chức ủng hộ các cuộc vận động, tổ chức hội thi cắm hoa nhân ngày 8/3, giải bóng chuyền…

Tại Hội nghị đã có nhiều ý kiến phát biểu, thảo luận đối với báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và hoạt động công đoàn năm 2019, Báo cáo công khai tài chính cơ quan; Quy chế chi tiêu nội bộ; Quy chế làm việc của cơ quan; trong đó tập trung đưa ra các giải pháp thực hiện tốt trong thời gian tới như nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn, xây dựng cơ quan văn minh, an toàn, thực hành tiết kiệm, xây dựng điển hình trong học tập và làm theo Bác gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Kết quả, trong năm 2019 có 01 tập thể đạt lao động xuất sắc đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen, 6 tập thể lao động tiên tiến, 19/22 cán bộ công chức đạt danh hiệu lao động tiên tiến, 4 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 4 cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở. Cơ quan đạt chuẩn văn hóa; Công đoàn cơ quan được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

                                                                                                                    THU HẰNG

1.100% cán bộ, hội viên nông dân được học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam, Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam khóa VII.

2. Tham gia cùng Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức thành công Hội thảo “Hội Nông dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi” tại tỉnh Hòa Bình.

3. Có 157/37.613 hộ gia đình nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp được Hội Nông dân tỉnh biểu dương, trao giấy chứng nhận là nông dân xuất sắc và hộ gia đình nông dân tiêu biểu tỉnh Hòa Bình năm 2019; 01 hnông dân được Trung ương Hội Nông dânViệt Nam trao danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2019”; 01 hộ nông dân đạt danh hiệu “sáng tạo nhà nông năm 2019”.

4. Vận động cán bộ, hội viên nông dân đóng góp xây dựng được 17 nhà mái ấm nông dân với tổng số tiền trên 350 triệu đồng.

5. Kiểm tra và hỗ trợ phương pháp kỹ năng quản lý hồ sơ sổ sách công tác Hội và phong trào nông dân cho 100% các huyện, thành phố và 208 cơ sở Hội; thực hiện 03 cuộc giám sát về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp; 02 cuộc giám sát thực hiện chính sách bảo hiểm y tế.

6. Hướng dẫn hỗ trợ các huyện, thành phố xây dựng được 11 mô hình khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và 143 vườn mẫu; thành lập được 14 hợp tác xã và 46 tổ hợp tác. Hội Nông dân tỉnh trực tiếp tổ chức 12 lớp đào tạo nghề và cấp chứng chỉ cho 368 nông dân.

7. Ký kết với tập đoàn Vingroup để tiêu thụ sản phẩm nông sản hàng hóa chủ lực cho nông dân.

8.Tăng trưởng 2,9 tỷ đồng Quỹ Hỗ trợ nông dân, nâng tổng số quỹ toàn tỉnh 33,345 tỷ đồng.

1. Tiếp tc tuyên truyn, trin khai c th hóa Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2018 - 2023. Tuyên truyền cán bộ, hội viên nông dân thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

2. Tham mưu ban hành Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam; tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận 61 của Ban Bí thư và Quyết định 673 của Thủ tướng Chính phủ.

3. Thực hiện giám sát việc thực hiện cơ chế hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm hàng hóa, giám sát thực hiện pháp luật về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp.

4. Tổ chức giải bóng chuyền nông dân truyền thống tỉnh Hòa Bình lần thứ XIII và kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930-14/10/2020).

5.Tổ chứchội nghị “Biểu dương nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2015-2020”; bình chọn “Nông dân Việt Nam xuất sắc” năm 2020.

6. Tiếp tục xây dựngnhân rộngmô hình “Nhà sạch, vườn đẹp, môi trường trong lành, ngõ xóm văn minh” theo hướng xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu tại các huyện, thành phố.

7. Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 04 ngày 29/7/2011 của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và hướng dẫn phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2011-2020; 10 năm thực hiện Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân giai đoạn 2011 - 2020”.

8.Đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; các hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề và hỗ trợ nông dân. Tiếp tục triển khai các hoạt động đối ngoại theo hướng thiết thực, hiệu quả.

                                                                  Ban Biên tập HND tỉnh

Ngày 18/12/2019, Hội Nông dân - Hội Khuyến học tỉnh ký kết Chương trình phối hợp công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2019 - 2023. Với mục đích tăng cường sự phối hợp giữa Hội Nông dân và Hội Khuyến học tỉnh trong việc tiếp tục thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, đào tạo nghề cho lao động nông thôn và xây dựng nông thôn mới. Phát huy vai trò của tổ chức Hội các cấp trong việc tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức và ý thức của cán bộ, hội viên, nông dân học tập thường xuyên, học tập suốt đời, cập nhật kiến thức, kỹ năng lao động nhằm nâng cao năng suất lao động, đảm bảo thu nhập ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống. Triển khai tổ chức các phong trào thi đua và các cuộc vận động nâng cao chất lượng khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập một cách sâu rộng, thiết thực và hiệu quả gắn với cuộc vận động xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh.                                                                                 

QUÁCH HỒNG NAM 

.

2222222
8777465244

pho bien phap luat

11103576 thongtinthitruonggiaca 16-06-20

hoctaphcm333

Thống kê truy cập

2285591
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả:
109
367
1594
535427
5185
10615
2285591

Your IP: 3.228.10.34
2020-08-12 07:43
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction