Hội Nông dân tỉnh

Trong 02 ngày 30/9 và 01/10, tại Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân tỉnh, Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai 03 Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII cho 55 đại biểu là các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh khóa X, Chủ tịch, Phó Chủ tịch và cán bộ Hội Nông dân các huyện, thành phố; cán bộ công chức, viên chức cơ quan Hội Nông dân tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Phương, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh trực tiếp quán triệt nội dung Nghị quyết “về tăng cường công tác phát triển, quản lý và nâng cao chất lượng hội viên Hội Nông dân Việt Nam” và Nghị quyết “về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới”; đồng chí Lê Văn Thạch, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh quán triệt nội dung Nghị quyết “về đẩy mạnh xây dựng chi Hội nông dân nghề nghiệp, tổ Hội nông dân nghề nghiệp”. Thông qua đó, các đại biểu nắm được nội dung cơ bản, cốt lõi của 03 Nghị quyết của Ban Chấp hành T.Ư Hội NDVN (khóa VII) và thảo luận tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động, tính sáng tạo và quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của 03 Nghị quyết.

QUÁCH HỒNG NAM

Phó Ban tuyên huấn HND tỉnh

Tin mới

Tin cũ hơn

Viết bởi Quản trị Hội Nông dân