Hội Nông dân tỉnh

Ngày 30/9 - 01/10/2019, Hội Nông dân tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra giám sát phản biện xã hội. Tham dự lớp tập huấn có các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Hội Nông dân cấp tỉnh và cấp huyện. Cán bộ công chức Hội Nông dân tỉnh, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Nông dân các huyện, thành phố. Các đại biểu được tiếp thu 2 chuyên đề: Kỹ năng nắm bắt và phản ánh dư luận xã hội; Hướng dẫn quy trình giám sát và quy trình phản biện xã hội đối với Hội Nông dân các cấp. Một số vấn đề về Ủy ban Kiểm tra Hội Nông dân các cấp và công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Hội Nông dân Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023. Các đại biểu đã trao đổi kinh nghiệm nghiệp vụ về công tác kiểm tra; giám sát phản biện xã hội. Đây là những nội dung thiết thực, bổ ích để các cấp Hội vận dụng thực hiện vào thực tế đơn vị mình.

THU HẰNG

Tin mới

Tin cũ hơn

Viết bởi Quản trị Hội Nông dân