Hội Nông dân tỉnh

Trong các ngày 20 - 21/8 và ngày 24 - 25/9/2019, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Hội Nông dân huyện Lạc Thủy và huyện Lạc Sơn tổ chức tập huấn Kỹ năng giám sát ngân sách Nhà nước cho 70 thành viên đại diện các nhóm cộng đồng và ban giám sát đầu tư cộng đồng cấp xã thuộc dự án “Thúc đẩy công khai, minh bạch và sự tham gia của người dân vào quản lí ngân sách Nhà nước”. Các học viên đã được trao đổi và thảo luận về những kiến thức về ngân sách nhà nước, quyền và sự tham gia của người dân trong quản lý ngân sách Nhà nước và kỹ năng giám sát đối với các dự án đầu tư cộng đồng, các chính sách hỗ trợ; thực hành phương pháp tổ chức đối thoại chính sách... Sau khóa tập huấn, mỗi thành viên trở thành một tuyên truyền viên, trực tiếp giám sát và vận động hướng dẫn cho người dân tham gia giám sát, quản lý hiệu quả ngân sách Nhà nước và các công trình đầu tư công và các chính sách hỗ trợ tại địa phương.

HOÀNG HƯNG

Tin mới

Tin cũ hơn

Viết bởi Quản trị Hội Nông dân