Hội Nông dân tỉnh

Trong quý 4, Hội Nông dân tỉnh đã chỉ đạo Hội Nông dân các huyện, thành phố tổ chức 08 cuộc giao lưu sân khấu hóa truyền thông Hội Nông dân chung sức xây dựng nông thôn mới. Với 2 nội dung chính là tìm hiểu kiến thức và tiểu phẩm tuyên truyền. Các đội giao lưu đã chủ động xây dựng kịch bản, luyện tập, biểu diễn bằng những câu chuyện thực tế ở địa phương qua đó nêu lên những giải pháp thực hiện phù hợp với mỗi vùng, mỗi địa phương trong xây dựng nông thôn mới. Qua giao lưu tuyên truyền người dân hiểu rõ hơn về nội dung thực hiện phong trào “Nhà sạch - Vườn đẹp - Môi trường trong lành - Ngõ xóm văn minh” gắn với xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu giai đoạn 2018 - 2020 do Hội Nông dân triển khai thực hiện.

                                                                            Bích Ngọc - Hội Nông dân tỉnh

Tin mới

Tin cũ hơn

Viết bởi Quản trị Hội Nông dân