Hội Nông dân tỉnh

Trong 9 tháng đầu năm 2018, Hội Nông dân các cấp trong tỉnh đã có nhiều thành tích xuất sắc được các cấp, các ngành biểu dương, khen thưởng: Hội Nông dân tỉnh và Hội Nông dân huyện Lạc Thủy được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng cờ thi đua nhiệm kỳ, 01 tập thể và 06 cá nhân được tặng bằng khen có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ; 104 cá nhân được tặng kỷ niệm chương “Vì giai cấp nông dân Việt Nam”; 01 tập thể và 18 cá nhân được UBND tỉnh tặng bằng khen; 25 tập thể và 20 cá nhân được Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình tặng bằng khen; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tặng bằng khen cho 01 tập thể xuất sắc trong thực hiện chương trình phối hợp.

Lê Thị Bích Huệ - HND tỉnh

Tin mới

Tin cũ hơn

Viết bởi Quản trị Hội Nông dân