Hội Nông dân tỉnh

Ngày 20/8/2018, Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh lần thứ 2 (khóa X). Để bàn và thông qua chương trình công tác toàn khóa; phân công nhiệm vụ Ủy viên Ban Chấp hành, thảo luận Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình khóa X, nhiệm kỳ 2018 - 2023 và thực hiện lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý.

CẤN THU HẰNG - HND tỉnh

Tin mới

Tin cũ hơn

Viết bởi Quản trị Hội Nông dân