Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Bỏ phiếu

Chỉ tiêu:

1. 100% hội viên, nông dân được tuyên truyền phổ biến và học tập các Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết của Hội.

2. Đến cuối nhiệm kỳ kết nạp hội viên mới đạt từ 4.000 hội viên trở lên. Hằng năm 100% các huyện, thành Hội, 85% cơ sở Hội, 75% chi, tổ Hội đạt từ loại khá trở lên, không có chi, tổ Hội yếu kém. 100% chi Hội có quỹ, phấn đấu bình quân đạt trên 80.000đ/hội viên/năm.

3. Tăng trưởng quỹ hỗ trợ nông dân bình quân 10%/năm trở lên. 100% các cấp Hội sử dụng có hiệu quả quỹ hỗ trợ nông dân.

4. 100% huyện, thành phố và cơ sở Hội tổ chức phát động phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; hằng năm có 45% - 50% hộ hội viên đăng ký so với hộ nông dân và có từ 50% số hộ đăng ký trở lên đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp.

5. 100% Hội Nông dân cấp xã xây dựng được 1 mô hình kinh tế hợp tác (tổ hợp tác, hợp tác xã) hoạt động có hiệu quả.

6. 100% Hội Nông dân các cấp tổ chức được hoạt động dịch vụ, tư vấn, đào tạo nghề hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất nông nghiệp nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.

7. Tỷ lệ hộ nghèo là hội viên nông dân giảm từ 3%/năm trở lên. Hằng năm vận động cán bộ, hội viên xây dựng từ 15 nhà mái ấm nông dân trở lên; phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ đạt 75 nhà mái ấm nông dân.

8. 100% Hội Nông dân cấp xã xây dựng ít nhất 01 mô hình “Nhà sạch - Vườn đẹp - Môi trường trong lành - Ngõ xóm văn minh”, trong đó số mô hình được nhân rộng tăng 30% trở lên.

9. 100% Hội Nông dân các cấp tổ chức đối thoại giữa chính quyền với nông dân. 100% hội viên nông dân được tiếp cận kiến thức về kỹ năng, thông tin, thị trường, khoa học, kỹ thuật công nghệ trong sản xuất nông nghiệp.

10. Phấn đấu trên 80% hội viên tham gia bảo hiểm y tế.

11. Có 100% hộ hội viên nông dân sản xuất, kinh doanh nông sản đăng ký, cam kết đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu:

Tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng; chỉ đạo phổ biến, tuyên truyền sâu rộng chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trọng tâm là những nội dung liên quan đến nông nghiệp, nông dân và nông thôn; gắn công tác tuyên truyền với việc thực hiện có hiệu quả việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao năng lực, chất lượng cán bộ, hội viên nông dân; tập trung củng cố, xây dựng tổ chức Hội Nông dân các cấp vững mạnh; đa dạng hóa các hình thức tập hợp nông dân vào tổ chức Hội, nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt hoạt động hướng về cơ sở.

Phát động và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua; trọng tâm là phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, tham gia phát triển kinh tế, tái cơ cấu nông nghiệp, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất; liên kết chặt chẽ trong sản xuất nhằm hình thành sản phẩm theo chuỗi giá trị.

Tăng cường các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân như: hướng dẫn lập dự án, tín chấp vay vốn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, hợp đồng mua bán phân bón trả chậm, thuốc bảo vệ thực vật, các hoạt động xúc tiến thương mại, tìm đầu ra ổn định cho nông sản, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ mới vào sản xuất nông sản thực phẩm hàng hoá, bảo đảm các tiêu chuẩn về số lượng, chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, làm tăng sức cạnh tranh và giá trị sản phẩm, làm cầu nối để tăng cường liên kết giữa nhà nông, Nhà nước, nhà doanh nghiệp, nhà khoa học, nhà tư vấn...

Chủ động tham gia phản biện xã hội, giám sát việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên địa bàn nông thôn và tham gia xây dựng Đảng, chính quyền.

Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, nông dân hiểu và thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới, nêu cao tinh thần cảnh giác trước những hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch và “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ để giữ vững ổn định chính trị xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

Mở rộng và phát triển quan hệ hữu nghị, công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế.

CẤN THỊ THU HẰNG

                                                                                                                   Chánh Văn phòng HND tỉnh

.

2222222
8777465244

pho bien phap luat

11103576 thongtinthitruonggiaca 16-06-20

hoctaphcm333

Thống kê truy cập

1884264
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả:
168
268
703
136481
4172
7558
1884264

Your IP: 54.237.249.90
2019-07-16 10:51
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction