Hội Nông dân tỉnh

1. Tham mưu cho Tỉnh ủy ban hành văn bản chỉ đạo như: Chỉ thị số 28-CT/TU ngày 21/4/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình, về tiếp tục thực hiện Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020”; Chỉ thị số 26-CT/TU, ngày 11/01/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình, về lãnh đạo Đại hội Hội Nông dân các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2023;

2. Ban hành Nghị quyết chuyên đề về đổi mới công tác tuyên truyền, vận động nông dân tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2014 - 2024. Biên soạn và xuất bản cuốn Lịch sử phong trào nông dân và hoạt động Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình giai đoạn 1995 - 2015.

3. Phối hợp với các cơ quan chức năng lập hồ sơ và tham gia tổ chức truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho liệt sỹ Nguyễn Văn Ngoạn, nguyên Tỉnh ủy viên, Bí thư Nông Hội đỏ tỉnh Hòa Bình.

4. Kết nạp 13.138 hội viên mới, nâng tổng số 133.645 hội viên. Hằng năm có 85% cơ sở Hội vững mạnh và 80% chi Hội đạt vững mạnh và khá.  

5. Mở được 01 lớp Trung cấp ngành Công tác xã hội, chuyên ngành Công tác Hội Nông dân cho 74 học viên là Chủ tịch, Phó Chủ tịch và cán bộ nguồn cơ sở Hội.

6. Có 120 hộ nông dân được công nhận SXKD giỏi cấp Trung ương và 1.123 hộ được công nhận cấp tỉnh; 05 nông dân được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam công nhận danh hiệu nông dân Việt Nam xuất sắc.

7. Sản phẩm Cam Cao Phong, Rau hữu cơ Lương Sơn, Nhãn Sơn Thủy được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tôn vinh sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu. Hội Nông dân làm chủ sở hữu 05 nhãn hiệu tập thể: Thổ cẩm Mai Châu; Rau hữu cơ Lương Sơn; hạt Dổi Lạc Sơn; Cam Lạc Thủy; Bưởi đỏ Tân Lạc.

8. Hội đã phối hợp với tập đoàn Vingroup hỗ trợ 400 con bê cái giống sinh sản cho 400 hộ nông dân nghèo thuộc 02 huyện Lạc Sơn và Kim Bôi.

9. Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân được xây dựng, bàn giao và đi vào hoạt động; Quỹ Hỗ trợ nông dân tăng trưởng 19,037 tỷ đồng, nâng tổng số quỹ toàn tỉnh là 28,020 tỷ đồng. Thành lập mới được 38 hợp tác xã dịch vụ nông, lâm nghiệp, 164 tổ hợp tác.

10. Chủ tịch Nước tặng Huân chương lao động hạng nhất choHội Nông dân tỉnh Hòa Bình và Hội Nông dân huyện Lạc Thủy; Thủ tướng Chính phủ tặng 01 cờ thi đua xuất sắc cho Hội Nông dân tỉnh và 06 bằng khen cho các tập thể, cá nhân; BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng 02 cờ xuất sắc và 111 Bằng khen 576 Kỷ niệm chương “Vì giai cấp nông dân”; Uỷ ban nhân dân tỉnh tặng 29 bằng khen của cho các tập thể, cá nhân; Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Nam tặng 281 Bằng khen của cho tập thể, cán bộ, hội viên toàn tỉnh.

                                                                                                   CẤN THỊ THU HẰNG

Tin mới

Tin cũ hơn

Viết bởi Quản trị Hội Nông dân