CHUYÊN ĐỀ NĂM 2022 " HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN THẬT SỰ TIÊN PHONG, GƯƠNG MẪU, CÓ ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG TRONG SÁNG, BẢN LĨNH CHÍNH TRỊ VỮNG VÀNG, ĐỦ NĂNG LỰC ĐÁP ỨNG YÊU CẦU TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY"

   Được triển khai từ năm 2017, Chương trình cho vay bê cái giống sinh sản của Quỹ thiện tâm - Tập đoàn Vingroup đã mang lại những hiệu quả tích cực, tạo cơ hội giúp các hộ nghèo nâng cao đời sống và vươn lên thoát nghèo bền vững.

      Chương trình cho vay bê cái giống sinh sản của Quỹ thiện tâm - Tập đoàn Vingroup do Hội Nông dân tỉnh Hoà Bình chủ trì thực hiện tại huyện Kim Bôi và Lạc Sơn với hình thức “ngân hàng bò giống”. Chương trình có tổng số 400 con bò giống sinh sản đã được Hội Nông dân tỉnh bàn giao cho 400 hộ nghèo tại 20 xã thuộc huyện Kim Bôi và huyện Lạc Sơn. Sau khi hộ tiếp nhận con giống sẽ chăm sóc, nuôi dưỡng thành bò trưởng thành và cho sinh bê con. Bê con phải được nuôi đến 12 tháng tuổi thì hộ nuôi có nghĩa vụ trả lại cho Ban điều hành và Ban thực thi để chuyển giao cho hộ tiếp theo. Sau đó, chủ hộ sẽ được toàn quyền sử dụng bò mẹ để nuôi và tiếp tục nhân giống.

bbb

Hội viên nông dân được nhận bê cái giống

   Ngay sau khi Chương trình được triển khai Hội Nông dân tỉnh đã tham mưu thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh hướng dẫn thành lập Ban Điều hành cấp huyện và Ban Thực thi xã thực hiện đúng Quy chế Chương trình cho vay bê cái giống sinh sản, tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Hoà Bình; về mục đích, ý nghĩa, nội dung Chương trình tới các hộ nghèo, cận nghèo. Các hộ tham gia chương trình đã cam kết đúng theo hợp đồng với Quỹ Thiện Tâm. Bên cạnh đó Ban Điều hành và Ban Thực thi đã phối hợp với Phòng Nông nghiệp tổ chức tập huấn kiến thức, kỹ năng, kỹ thuật trong việc chăn nuôi, biện pháp phòng trị bệnh cho bò, phối giống cho bò cho các hộ tham gia Chương trình và cử cán bộ thú y thường xuyên tuyên truyền, giúp người dân tiêm phòng và thực hiện các biện pháp phòng, chống các dịch bệnh cho bê. Hội Nông dân tỉnh, huyện phối hợp với các cơ quan ngành nông nghiệp huyện Kim Bôi và Lạc Sơn tổ chức 16 lớp tập huấn cho các hộ cách chăm sóc bò qua từng giai đoạn sinh trưởng và phát triển, 32 cuộc tuyên truyền, kiểm tra giám sát, nắm tình hình. Thường xuyên kiểm tra và cập nhật thông tin báo cáo việc quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trừ dịch bệnh, các hộ tích cực trồng cỏ và nhân rộng diện tích trồng cỏ để đảm bảo nguồn thức ăn tươi cho bê. Hướng dẫn các hộ sửa chữa, vệ sinh chuồng trại sạch sẽ khô ráo, thoáng mát về mùa hè, ấm về mùa đông, bổ sung thêm thức ăn tinh để đàn bê sinh trưởng và phát triển tốt nhất.

   Bà Vũ Thị Ngọc, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Kim Bôi cho biết: Chương trình cho vay bê cái giống sinh sản cho hộ nghèo là sự hỗ trợ rất kịp thời và hiệu quả, mang lại lợi ích kinh tế thiết thực, là nền tảng để các hộ vươn lên thoát nghèo, chương trình đã tạo được niềm tin và sự hưởng ứng tích cực của người dân, tạo sức bật đối với những hộ nghèo. Đồng thời Chương trình đã giúp các hộ nghèo dần có cuộc sống ấm no, ổn định, từng bước tiến tới giảm nghèo bền vững theo đúng mục tiêu của chương trình. Chương trình không chỉ cải thiện đời sống kinh tế cho người dân mà còn phát huy được tính tương trợ trong giúp nhau phát triển kinh tế của nông dân trên địa bàn.

   Từ nguồn bê cái giống sinh sản ban đầu là 400 con bàn giao cho 02 huyện Kim Bôi và Lạc Sơn, sau 06 năm triển khai thực hiện đàn bê cái giống đã sinh trưởng được thêm 345 con bê. Số bê tăng trưởng đã được bàn giao 327 con bê thế hệ 2, 12 con thế hệ thứ 3 cho 339 hộ nghèo, cận nghèo khác trong xã, số bê còn lại còn bé chưa đủ trọng lượng để bàn giao, đến nay tổng đàn bò hiện có là 745 con. Thông qua đó tạo cơ hội giúp các hộ nghèo nâng cao đời sống và vươn lên thoát nghèo bền vững, góp phần giảm hộ nghèo tại địa phương đóng góp tích cực vào Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Tính đến ngày 30/3/2022 có 202 hộ hội viên nông dân nghèo, cận nghèo tham gia chương trình vay bê cái giống sinh sản do Hội triển khai thực hiện đã thoát nghèo và vươn lên làm giàu chính đáng.

   Thông qua Chương trình cho vay bê cái giống sinh sản của Quỹ thiện tâm - Tập đoàn Vingroup tại huyện Kim Bôi và Lạc Sơn đã giúp các hộ nghèo, cận nghèo phát huy vai trò chủ thể, ý thức tự lực vươn lên thoát nghèo, đồng thời thúc đẩy phát triển chăn nuôi gia súc ở các địa phương, tăng thu nhập cho hộ gia đình góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, thay đổi tư duy và ý thức trách nhiệm của cán bộ, hội viên, nông dân trong việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đồng thời tăng cường vai trò lãnh đạo và trách nhiệm của các cấp Hội trong việc thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

                                                                                      HÀ ANH

.

Thể lệ tổ chức Hội thi "Nhà nông đua tài tỉnh Hòa Bình lần thứ V năm 2022"


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


Kế hoạch thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022


Kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay"


Thể lệ tổ chức Hội thi "Nhà nông đua tài tỉnh Hòa Bình lần thứ V năm 2022"


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


Kế hoạch thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022


Kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay"


Thể lệ tổ chức Hội thi "Nhà nông đua tài tỉnh Hòa Bình lần thứ V năm 2022"


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


Kế hoạch thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022


Kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay"


Thể lệ tổ chức Hội thi "Nhà nông đua tài tỉnh Hòa Bình lần thứ V năm 2022"


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


Kế hoạch thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022


Kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay"


Thể lệ tổ chức Hội thi "Nhà nông đua tài tỉnh Hòa Bình lần thứ V năm 2022"


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


Kế hoạch thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022


Kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay"


Thể lệ tổ chức Hội thi "Nhà nông đua tài tỉnh Hòa Bình lần thứ V năm 2022"


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


Kế hoạch thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022


Kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay"


Thể lệ tổ chức Hội thi "Nhà nông đua tài tỉnh Hòa Bình lần thứ V năm 2022"


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


Kế hoạch thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022


Kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay"


Thể lệ tổ chức Hội thi "Nhà nông đua tài tỉnh Hòa Bình lần thứ V năm 2022"


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


Kế hoạch thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022


Kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay".

2222222
8777465244

pho bien phap luat

11103576 thongtinthitruonggiaca 16-06-20

hoctaphcm333

Thống kê truy cập

2542918
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả:
89
1002
3425
792551
3836
5768
2542918

Your IP: 3.215.79.204
2022-07-05 13:22
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction