CHUYÊN ĐỀ NĂM 2022 " HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN THẬT SỰ TIÊN PHONG, GƯƠNG MẪU, CÓ ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG TRONG SÁNG, BẢN LĨNH CHÍNH TRỊ VỮNG VÀNG, ĐỦ NĂNG LỰC ĐÁP ỨNG YÊU CẦU TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY"

   Thời gian qua, các cấp Hội Nông dân (HND) trong tỉnh tích cực phối hợp Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH), phát huy tốt vai trò uỷ thác với các nguồn vốn vay, làm cầu nối giúp hội viên (HV) phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo và làm giàu chính đáng.

cc1

Từ nguồn vốn vay ưu đãi, hội viên nông dân xã Phú Thành (Lạc Thuỷ) có thêm nguồn lực để phát triển chăn nuôi bò, từng bước nâng cao thu nhập và làm giàu chính đáng.

   Với 680 HV, sinh hoạt tại 6 chi hội, từ năm 2021 đến nay, HND xã Phú Lai (Yên Thuỷ) quản lý 8 tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) của NHCSXH, dư nợ ủy thác đạt trên 1 tỷ đồng, cho khoảng 385 hộ HV vay. Để giúp các hộ vay vốn sử dụng có hiệu quả, HND xã luôn quan tâm phối hợp các ngành tổ chức tập huấn, chuyển giao tiến bộ KHKT cho hàng trăm lượt hộ HV; phối hợp các doanh nghiệp thực hiện tốt việc tư vấn, hỗ trợ nông dân tiếp cận thông tin, kiến thức cần thiết trong sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm, thúc đẩy liên kết hợp tác... Từ đó đã có nhiều HV phát triển kinh tế và thoát nghèo, tiêu biểu như HV Nguyễn Văn Hà, xóm Tân Vượng, xã Phú Lai. Ông Hà cho biết: 3 năm trước gia đình tôi nằm trong danh sách hộ nghèo của xã. Được HND xã tạo điều kiện cho vay vốn ưu đãi 50 triệu đồng của NHCSXH, đồng thời được tham gia các lớp tập huấn về kỹ thuật chăn nuôi, gia đình mạnh dạn đầu tư chuồng trại, trồng thêm cỏ ngô, chăn nuôi bò sinh sản. Những tưởng mãi sống trong cảnh nghèo bền vững, nhưng nhờ sự đồng hành của các cấp HND, năm 2021 gia đình tôi đã thoát nghèo.

   Không chỉ gia đình ông Hà mà nhiều hộ HV trên địa bàn xã Phú Lai đã phát triển kinh tế, thoát nghèo và vươn lên làm giàu chính đáng từ nguồn vốn ưu đãi của NHCSXH. Năm 2021, toàn xã có gần 400 hộ đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho nông dân.

   Đồng chí Nguyễn Thị Hương Hải, Phó Chủ tịch HND tỉnh cho biết: Xác định việc nhận ủy thác là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm hỗ trợ HV phát triển kinh tế, Hội luôn bám sát các văn bản chỉ đạo của cấp trên để thực hiện tốt nhiệm vụ ủy thác vốn. Chú trọng tuyên truyền các chủ trương, chính sách mới của Ðảng và Nhà nước về tín dụng chính sách đến HV; tranh thủ sự ủng hộ, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với hoạt động ủy thác cho vay và kiểm tra, giám sát, đảm bảo nguồn vốn được nông dân sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả.

   Để nguồn vốn tín dụng ưu đãi phát huy được hiệu quả, Hội tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp. Thường xuyên củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ vay vốn; thực hiện nghiêm túc, minh bạch công tác bình xét cho vay, đảm bảo vốn vay đến đúng đối tượng, các hộ sử dụng vốn vay đúng mục đích. Đặc biệt quan tâm giúp đỡ các hộ HV nghèo, cận nghèo vay vốn phát triển kinh tế… Cùng với đó, Hội chủ động phân công cán bộ kịp thời hướng dẫn việc sử dụng vốn vay của các hộ bảo đảm đúng mục đích; tăng cường kiểm tra, giám sát, thu hồi nợ đúng quy định. Quan tâm phối hợp các ngành tổ chức lớp tập huấn, chuyển giao tiến bộ KHKT cho hàng nghìn lượt HV, nông dân.

   Tính đến tháng 2/2022, các cấp Hội nhận ủy thác trên 900 triệu đồng vốn NHCSXH, thông qua 673 tổ TK&VV, với trên 25.000 hộ HV vay. Nhờ có nguồn vốn vay ưu đãi, nhiều HV đã phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, nhiều hộ thoát nghèo, vươn lên làm giàu bằng các mô hình trang trại tổng hợp hoặc các mô hình kinh doanh khác. Năm 2021, toàn tỉnh có 71.000 hộ đăng ký danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, trong đó có 35.000 hộ đạt danh hiệu (đạt 106% chỉ tiêu giao).

Theo báo điện tử http://www.baohoabinh.com.vn/

 

 

.

Thể lệ tổ chức Hội thi "Nhà nông đua tài tỉnh Hòa Bình lần thứ V năm 2022"


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


Kế hoạch thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022


Kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay"


Thể lệ tổ chức Hội thi "Nhà nông đua tài tỉnh Hòa Bình lần thứ V năm 2022"


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


Kế hoạch thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022


Kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay"


Thể lệ tổ chức Hội thi "Nhà nông đua tài tỉnh Hòa Bình lần thứ V năm 2022"


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


Kế hoạch thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022


Kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay"


Thể lệ tổ chức Hội thi "Nhà nông đua tài tỉnh Hòa Bình lần thứ V năm 2022"


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


Kế hoạch thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022


Kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay"


Thể lệ tổ chức Hội thi "Nhà nông đua tài tỉnh Hòa Bình lần thứ V năm 2022"


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


Kế hoạch thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022


Kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay"


Thể lệ tổ chức Hội thi "Nhà nông đua tài tỉnh Hòa Bình lần thứ V năm 2022"


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


Kế hoạch thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022


Kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay"


Thể lệ tổ chức Hội thi "Nhà nông đua tài tỉnh Hòa Bình lần thứ V năm 2022"


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


Kế hoạch thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022


Kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay"


Thể lệ tổ chức Hội thi "Nhà nông đua tài tỉnh Hòa Bình lần thứ V năm 2022"


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


Kế hoạch thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022


Kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay".

2222222
8777465244

pho bien phap luat

11103576 thongtinthitruonggiaca 16-06-20

hoctaphcm333

Thống kê truy cập

2542982
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả:
153
1002
3489
792551
3900
5768
2542982

Your IP: 3.215.79.204
2022-07-05 14:33
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction