CHUYÊN ĐỀ NĂM 2022 " HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN THẬT SỰ TIÊN PHONG, GƯƠNG MẪU, CÓ ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG TRONG SÁNG, BẢN LĨNH CHÍNH TRỊ VỮNG VÀNG, ĐỦ NĂNG LỰC ĐÁP ỨNG YÊU CẦU TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY"

   Sau khi Nghị quyết của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam được ban hành, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện 3 Nghị quyết cho các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh (khóa X), Chủ tịch, Phó Chủ tịch và cán bộ Hội Nông dân các huyện, thành phố; cán bộ công chức, viên chức cơ quan Hội Nông dân tỉnh. Đồng thời, chỉ đạo các cấp Hội căn cứ vào các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của 3 Nghị quyết đã được Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Hội (khóa VII) đề ra, xây dựng kế hoạch thực hiện sát với tình hình cụ thể của địa phương, đơn vị từng năm và cả nhiệm kỳ để tạo sự tin tưởng, thống nhất về ý trí và hành động, quyết tâm thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà 3 Nghị quyết đã đề ra.

   Đẩy mạnh xây dựng Chi Hội Nông dân nghề nghiệp, Tổ Hội Nông dân nghề nghiệp. Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh chỉ đạo và hướng dẫn xây dựng, chi tổ hội nghề nghiệp tập hợp, gắn bó những hội viên có chung lợi ích, trách nhiệm trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Kết quả, 2 năm toàn tỉnh thành lập 58 chi Hội Nông dân nghề nghiệp với 1.198 thành viên; 280 tổ Hội Nông dân nghề nghiệp với 2.549 thành viên tham gia với các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, dịch vụ. Ngay sau khi thành lập các chi, tổ Hội nghề nghiệp đã xây dựng quy chế hoạt động và bước đầu nhiều chi, tổ Hội hoạt động có hiệu quả, nổi bật là tổ Hội Nông dân nghề nghiệp nuôi bò sinh sản xã Khoan Dụ; trồng nấm sò nâu xã An Bình, huyện Lạc Thủy; lợn bản địa xã Quang Tiến, thành phố Hòa Bình; trồng bí xanh, măng tây xã Nam Thượng, huyện Kim Bôi; trồng bưởi Diễn xã Hữu Lợi; sản xuất gạch bê tông xã Ngọc Lương, huyện Yên Thủy; nuôi cá lồng xã Thung Nai, huyện Cao Phong... Nhằm nâng cao kiến thức chi Hội trưởng nghề nghiệp, tổ Hội trưởng nghề nghiệp, Hội Nông dân các huyện, thành phố phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội, bồi dưỡng về phương pháp, kỹ năng tổ chức vận động quần chúng, kỹ năng lãnh đạo, quản lý, điều hành, kỹ năng về xây dựng phương án sản xuất kinh doanh hiệu quả, kết nối thị trường. Tổ chức và phối hợp tổ chức các buổi tập huấn kỹ thuật, liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm tại chi, tổ Hội và các chi, tổ Hội cùng ngành nghề, kết hợp với tổ chức tham quan, học tập mô hình, kinh nghiệm từ những địa phương, đơn vị làm tốt, thành công.

   Tăng cường công tác phát triển, quản lý và nâng cao chất lượng hội viên Hội Nông dân Việt Nam. Hội Nông dân tỉnh xác định công tác củng cố, xây dựng tổ chức Hội được triển khai thực hiện thường xuyên, tập trung chỉ đạo xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, hoạt động đi vào nề nếp có chiều sâu, tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp làm việc, hình thức sinh hoạt để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ, đảm bảo về số lượng và chất lượng hội viên tham gia sinh hoạt Hội. Các chi Hội, tổ Hội bám sát định hướng tuyên truyền, chương trình công tác của Hội hằng quý, các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; duy trì đều các kỳ sinh hoạt theo Điều lệ Hội và lồng ghép sinh hoạt tại các buổi họp thôn, xóm thông tin chuyển tải đến hội viên kịp thời hơn, tỷ lệ hội viên tham gia sinh hoạt đạt trên 90%. Ngoài việc tập trung tuyên truyền vận động phát triển hội viên mới, các cấp Hội quan tâm chăm lo việc nâng cao chất lượng hội viên, bằng duy trì sinh hoạt Hội. Mỗi cuộc sinh hoạt tập trung vào một số việc cụ thể, thiết thực cung cấp thông tin, kiến thức; đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, như phối hợp cho vay vốn, hướng dẫn khoa học kỹ thuật, đào tạo nghề, cung ứng vật tư nhằm khuyến khích hội viên tích cực tham gia các phong trào thi đua của Hội, đặc biệt là phong trào nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Từ các hoạt động đó đã thu hút được thêm nhiều nông dân vào tổ chức Hội. Qua 2 năm, kết nạp được 2.770 hội viên, tổng số hội viên đến thời điểm hiện tại là 130.718, tỷ lệ tập hợp đạt gần 90% so với số hộ nông nghiệp. Ngoài ra, Hội Nông dân tỉnh đang triển khai phần mềm quản lý hội viên toàn tỉnh nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu đầy đủ, chính xác, sử dụng thông tin để phục vụ cho việc tra cứu, xây dựng các báo cáo, thống kê.

    Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ Hội luôn được các cấp Hội quan tâm; trong đó, tập trung nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ cơ sở Hội, rà soát, đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ để làm căn cứ xây dựng kế hoạch và đưa ra các giải pháp nâng cao chất lượng phù hợp với thực tế cơ sở và quy định tiêu chuẩn công tác cán bộ của tỉnh và Trung ương.

Các cấp Hội đổi mới phương pháp hoạt động theo hướng thiết thực và hiệu quả; từ công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ công tác Hội và lý luận cho đội ngũ cán bộ Hội từng bước đáp ứng yêu cầu về trình độ cán bộ theo quy định. Đến nay, 100% cán bộ chuyên trách cấp tỉnh, huyện đạt tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn đại học trở lên, 70% có trình độ lý luận chính trị trung cấp trở. Cơ sở Hội có trình độ từ trung cấp trở lên chiếm 100%, trình độ lý luận chính trị sơ cấp, trung cấp trên 86%. Có 100% cán bộ Hội được đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ công tác Hội. Thông qua đào tạo, tập huấn đội ngũ cán bộ các cấp Hội được nâng cao năng lực, có kỹ năng tuyên truyền, vận động, tập hợp và thu hút nông dân tham gia vào tổ chức Hội.     

   Chỉ đạo các cấp Hội chủ động tham mưu đề xuất với cấp ủy, thực hiện tốt việc củng cố kiện toàn, bầu bổ sung ủy viên Ban Chấp hành, ủy viên Ban Thường vụ các cấp, các chức danh cán bộ chủ chốt được kịp thời và theo đúng quy định Điều lệ Hội đảm bảo số lượng, chất lượng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

   Các cấp Hội cũng chú trọng xây dựng tổ chức, bộ máy, sắp xếp bộ máy giúp việc cơ quan chuyên trách Hội Nông dân cấp huyện, cấp tỉnh, thực hiện sáp nhập cơ sở Hội theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Hội Nông dân tỉnh thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, từ 06 ban, đơn vị xuống 04 ban, đơn vị gồm: Ban Xây dựng Hội, Ban Kinh tế - Xã hội, Văn phòng, Trung tâm Hỗ trợ nông dân. Thực hiện Nghị quyết số 830/NQ-UBTVQH14 ngày 17/12/2019 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Hoà Bình, hiện nay, toàn tỉnh có 10 Hội Nông dân huyện, thành phố và 151 xã, phường, thị trấn có tổ chức Hội.

   Có thể khẳng định, qua hơn 2 năm triển thực hiện 3 Nghị quyết, hoạt động của Hội đã góp phần quan trọng thực hiện có hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Những việc làm và kết quả đạt được của các cấp Hội Nông dân trong tỉnh được cấp ủy, chính quyền các cấp ghi nhận, đánh giá cao; đặc biệt, tổ chức Hội tiếp tục khẳng định là chỗ dựa vững chắc cho hội viên và nông dân.

CẤN THỊ THU HẰNG

Trưởng ban Xây dựng hội, HND tỉnh

.

Công văn tuyên truyền cuộc thi " Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam " năm 2022


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


Kế hoạch thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022


Kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay"


Công văn tuyên truyền cuộc thi " Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam " năm 2022


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


Kế hoạch thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022


Kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay"


Công văn tuyên truyền cuộc thi " Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam " năm 2022


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


Kế hoạch thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022


Kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay"


Công văn tuyên truyền cuộc thi " Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam " năm 2022


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


Kế hoạch thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022


Kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay"


Công văn tuyên truyền cuộc thi " Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam " năm 2022


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


Kế hoạch thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022


Kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay"


Công văn tuyên truyền cuộc thi " Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam " năm 2022


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


Kế hoạch thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022


Kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay"


Công văn tuyên truyền cuộc thi " Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam " năm 2022


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


Kế hoạch thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022


Kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay"


Công văn tuyên truyền cuộc thi " Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam " năm 2022


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


Kế hoạch thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022


Kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay".

2222222
8777465244

pho bien phap luat

11103576 thongtinthitruonggiaca 16-06-20

hoctaphcm333

Thống kê truy cập

2549979
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả:
275
214
275
803600
927
9970
2549979

Your IP: 18.207.157.152
2022-08-07 23:44
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction