CHUYÊN ĐỀ NĂM 2022 " HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN THẬT SỰ TIÊN PHONG, GƯƠNG MẪU, CÓ ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG TRONG SÁNG, BẢN LĨNH CHÍNH TRỊ VỮNG VÀNG, ĐỦ NĂNG LỰC ĐÁP ỨNG YÊU CẦU TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY"

Cán bộ, hội viên nông dân tỉnh Hoà Bình đã nỗ lực thực hiện "mục tiêu kép" vừa phòng chống Covid-19, vừa khắc phục khó khăn, duy trì lao động sản xuất, phát triển kinh tế

          Mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức tác động trực tiếp đến tình hình sản xuất, đời sống của nông dân, tuy nhiên năm 2021 Hội Nông dân tỉnh Hoà Bình đã gặt hái những thành tích đáng tự hào, thực hiện đạt và vượt 12/12 chỉ tiêu thi đua Trung ương Hội Nông dân Việt Nam giao, trong đó có 09 chỉ tiêu đạt vượt mức. Trong công tác tuyên truyền, các cấp Hội đã có sự đổi mới sáng tạo, tuyên truyền bằng nhiều hình thức trực tuyến, trực quan, mô hình, việc làm cụ thể, kịp thời ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, hoạt động công tác Hội, tuyên truyền sâu rộng đến nông dân các chủ trương của Đảng, chính sách Pháp luật nhà nước, các sự kiện trọng đại của đất nước, kết quả đã tổ chức được 3.792 buổi cho 265.850 lượt hội viên tham gia; các hội viên Hội Nông dân đã tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức về chính trị - văn hoá - xã hội, khoa học kỹ thuật, tạo niềm tin của cán bộ, hội viên nông dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước trong công cuộc xây dựng và đổi mới Đất nước. 

          Hội Nông dân tỉnh tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 06/8/2021 về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Nông dân các cấp trong xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tham gia hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm góp phần xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025”. Công tác xây dựng, củng cố tổ chức Hội được chú trọng, toàn tỉnh kết nạp mới được 1.450 hội viên, nâng tổng số hội viên hiện nay là 130.718 hội viên, số cơ sở Hội trên địa bàn tỉnh là 150 cơ sở, 1.429 chi Hội, 2.260 tổ Hội.

          Hưởng ứng Lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, của Trung ương Hội và của tỉnh cán bộ, hội viên, nông dân trong tỉnh đã tích cực tham gia ủng hộ Quỹ phòng chống Covid-19, ủng hộ nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và các tỉnh phía Nam phòng chống dịch Covid-19 được 948.450.000 đồng (trong đó tiền mặt là 142.450.000 và 46 tấn hàng hoá, nhu yếu phẩm cần thiết trị giá 806 triệu đồng.

          Các cấp Hội Nông dân trong tỉnh tiếp tục xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, động viên, hướng dẫn hội viên, nông dân thi đua phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng NTM, trong đó trọng tâm là nâng cao chất lượng và hiệu quả phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, thông qua đó lan tỏa tinh thần đoàn kết, đã giúp hàng nghìn nông dân nghèo, nông dân có hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế ổn định cuộc sống. Thông qua hoạt động của phong trào đã có 36.000 hộ đạt hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp; thành lập mới 09 hợp tác xã, 79 tổ hợp tác, 169 chi hội, tổ hội nghề nghiệp; vận động 105.450  hộ hội viên nông dân sản xuất, kinh doanh  nông sản và đăng ký cam kết đảm bảo vệ sinh thực phẩm. Qua đó đã xuất hiện nhiều hộ nông dân tiêu biểu trong sản xuất kinh doanh giỏi như: Mô hình trang trại chăn nuôi bò sữa của hộ Nguyễn Thị Thúy Ngân, xã Phú Nghĩa (huyện Lạc Thủy) thu nhập bình quân đạt 1,1 tỷ/năm; mô hình chăn nuôi gà kết hợp hồ nuôi ốc nhồi tại HTX Hải Đăng, xã An Bình (huyện Lạc Thủy) với doanh thu bình quân 4 tỷ đồng/năm; mô hình Chăn nuôi gà, chăn nuôi trâu bò sinh sản kết hợp trồng cây ăn quả, trồng rừng SX của hộ Đinh Công Sử, xã Cao Sơn (huyện Lương Sơn) thu nhập bình quân trên 1,5 tỷ/năm; mô hình trồng cây ăn quả kết hợp trồng rừng sản xuất của hộ Nguyễn Quốc Thú, xã Mông Hóa (thành phố Hòa Bình) doanh thu bình quân trên 2,1 tỷ/năm; mô hình trồng cây thanh long ruột đỏ của hộ Bùi Văn Tường, xã Sào Báy (huyện Kim Bôi) doanh thu bình quân trên 900 triệu/năm…Và các mô hình kinh tế nông nghiệp ứng dụng khoa học kỹ thuật theo các quy trình, tiêu chuẩn sản xuất nông nghiệp an toàn, bền vững (VietGAP), góp phần nâng cao chất lượng nông sản và sức cạnh tranh trên thị trường, xuất hiện nhiều mô hình nông dân sản xuất giỏi có thu nhập từ 2 tỷ đến 5 tỷ đồng/năm, hàng nghìn hộ nông dân có thu nhập trên 300 triệu đồng/năm.

          Chỉ đạo các cấp Hội tổ chức phát động phong trào trồng “Hàng cây nông dân”, kết quả thực hiện trồng được 50 hàng cây nông dân có gắn biển của Hội; vận động hội viên nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới đóng góp được 1,754 tỷ đồng, 20.363 ngày công lao động, hiến 31.960 m2 đất, làm mới và sửa chữa 288 km đường giao thông nội đồng, kênh mương đã được kiên cố hóa sửa chữa 70.107 km, số cầu cống đã làm mới và sửa chữa 45 cầu cống, xây dựng 92 mô hình về bảo vệ môi trường. Trong năm Hội Nông dân các cấp đã kịp thời động viên, giúp đỡ các gia đình hội viên gặp hoàn cảnh khó khăn, hộ hội viên nghèo bằng các hình thức phù hợp như xây dựng bàn giao 19 nhà “Mái ấm nông dân” trong đó Tập thể cán bộ công chức cơ quan Hội Nông dân tỉnh ủng hộ xây dựng 01 nhà, Hội Nông dân 10 huyện, thành phố xây dựng được 18 nhà.

          Hội Nông dân tỉnh ký kết chương trình phối hợp hỗ trợ tiêu thụ nông sản giữa Hội Nông dân, Liên đoàn lao động tỉnh, Đoàn thanh niên tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh giai đoạn 2021 – 2025. Ký kết hợp tác chương trình tiêu thụ sản phẩm cho Hợp tác xã, hộ sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2021 – 2025 giữa Hội Nông dân, Liên minh Hợp tác xã và chi nhánh bưu chính Viettel Hoà Bình; Quy chế phối hợp giữa Hội Nông dân tỉnh với Trường Chính trị tỉnh Hòa Bình về phối hợp bồi dưỡng cán bộ Hội Nông dân cơ sở. Ký kết chương trình hợp tác với viện ứng dụng Công nghệ và phát triển nông nghiệp Việt Nam và thực hiện các Chương trình phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Khoa học Công nghệ, Ban Dân tộc, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Công thương, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp. Các cấp Hội xây dựng mô hình Hội Nông dân tham gia tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân gắn với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và tham gia giám sát phản biện xã hội.

          Hoạt động tư vấn, hỗ trợ nông dân được tăng cường, phát huy tốt vai trò của Hội trong việc tổ chức, dẫn dắt, cổ vũ, đồng hành, gắn bó cùng hội viên phát triển kinh tế xã hội. Tăng trưởng nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân là 2.911 triệu đồng, nâng tổng số nguồn vốn QHTND là 39.042 tỷ đồng, thực hiện giải ngân mới 74 dự án với tổng số tiền là  13,5 tỷ đồng cho  480 hộ vay và đặc biệt các dự án vay vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân không có nợ quá hạn. Các cấp Hội tín chấp 3.536,431 tỷ đồng nguồn ủy thác các ngân hàng cho hội viên nông dân vay phát triển sản xuất. Hỗ trợ xây dựng 04 cửa hàng giới thiệu, trưng bày và tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP của tỉnh tại huyện Lương Sơn, Kim Bôi, Mai Châu và thành phố Hòa Bình; hỗ trợ 200.000 tem truy xuất nguồn gốc có lô gô của Hội Nông dân. Phối hợp tổ chức 84 lớp đào tạo nghề cho 2.033 hội viên nông dân; tổ chức 375 lớp tập huấn chuyển giao KHKT cho 18.532 hội viên, nông dân; cung ứng 1.889 tấn phân bón trả chậm và 445 tấn thức ăn chăn nuôi, 68,5 tấn ngô, lúa,... giống các loại.

          Có thể nói, Công tác Hội và phong trào nông dân tỉnh Hoà Bình năm 2021, đã mang lại những kết quả tích cực, giúp đời sống vật chất và tinh thần của nông dân ngày càng được nâng lên, diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc. Với những kết quả đã đạt được, cùng với những nhiệm vụ đã đề ra, hy vọng rằng, với tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, cán bộ, hội viên Hội Nông dân tỉnh Hoà Bình sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân theo Nghị quyết đã đề ra./.

                                                                                                           BAN BIÊN TẬP

 

 

.

Công văn tuyên truyền cuộc thi " Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam " năm 2022


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


Kế hoạch thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022


Kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay"


Công văn tuyên truyền cuộc thi " Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam " năm 2022


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


Kế hoạch thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022


Kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay"


Công văn tuyên truyền cuộc thi " Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam " năm 2022


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


Kế hoạch thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022


Kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay"


Công văn tuyên truyền cuộc thi " Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam " năm 2022


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


Kế hoạch thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022


Kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay"


Công văn tuyên truyền cuộc thi " Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam " năm 2022


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


Kế hoạch thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022


Kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay"


Công văn tuyên truyền cuộc thi " Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam " năm 2022


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


Kế hoạch thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022


Kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay"


Công văn tuyên truyền cuộc thi " Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam " năm 2022


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


Kế hoạch thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022


Kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay"


Công văn tuyên truyền cuộc thi " Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam " năm 2022


Hướng dẫn Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022


Kế hoạch thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022


Kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay".

2222222
8777465244

pho bien phap luat

11103576 thongtinthitruonggiaca 16-06-20

hoctaphcm333

Thống kê truy cập

2549935
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả:
231
214
231
803600
883
9970
2549935

Your IP: 18.207.157.152
2022-08-07 22:43
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction