Hội Nông dân tỉnh

1.100% cán bộ, hội viên nông dân được học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam, Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam khóa VII.

2. Tham gia cùng Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức thành công Hội thảo “Hội Nông dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi” tại tỉnh Hòa Bình.

3. Có 157/37.613 hộ gia đình nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp được Hội Nông dân tỉnh biểu dương, trao giấy chứng nhận là nông dân xuất sắc và hộ gia đình nông dân tiêu biểu tỉnh Hòa Bình năm 2019; 01 hnông dân được Trung ương Hội Nông dânViệt Nam trao danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2019”; 01 hộ nông dân đạt danh hiệu “sáng tạo nhà nông năm 2019”.

4. Vận động cán bộ, hội viên nông dân đóng góp xây dựng được 17 nhà mái ấm nông dân với tổng số tiền trên 350 triệu đồng.

5. Kiểm tra và hỗ trợ phương pháp kỹ năng quản lý hồ sơ sổ sách công tác Hội và phong trào nông dân cho 100% các huyện, thành phố và 208 cơ sở Hội; thực hiện 03 cuộc giám sát về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp; 02 cuộc giám sát thực hiện chính sách bảo hiểm y tế.

6. Hướng dẫn hỗ trợ các huyện, thành phố xây dựng được 11 mô hình khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và 143 vườn mẫu; thành lập được 14 hợp tác xã và 46 tổ hợp tác. Hội Nông dân tỉnh trực tiếp tổ chức 12 lớp đào tạo nghề và cấp chứng chỉ cho 368 nông dân.

7. Ký kết với tập đoàn Vingroup để tiêu thụ sản phẩm nông sản hàng hóa chủ lực cho nông dân.

8.Tăng trưởng 2,9 tỷ đồng Quỹ Hỗ trợ nông dân, nâng tổng số quỹ toàn tỉnh 33,345 tỷ đồng.

Tin mới

Tin cũ hơn

Viết bởi Quản trị Hội Nông dân