Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015 - 2020

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước có nhiều chính sách quan trọng nhằm hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho nông nghiệp, nông thôn và nông dân. Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được ban hành đã tạo điều kiện cho các hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được tiếp cận nguồn tín dụng ưu đãi có vốn phục vụ sản xuất, tạo việc làm, có thu nhập, vươn lên thoát nghèo ổn định đời sống. Thực hiện thoả thuận hợp tác giữa Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam, Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình và Chi nhánh ngân hàng CSXH đã ký kết văn bản liên tịch về việc thực hiện ủy thác cho vay vốn đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, cùng với đó Hội Nông dân huyện, xã và phòng giao dịch NHCSXH đã ký kết văn bản liên tịch và Hợp đồng ủy thác để triển khai tổ chức thực hiện các nội dung ủy thác.

Ho mo hinh ong Bui Van Dien

Hộ ông Bùi Văn Diện, khu phố Tân Thành, thị trấn Hàng Trạm

mô hình sản xuất hiệu quả từ nguồn vốn được hỗ trợ

 

Hội Nông dân tỉnh xác định hoạt động ủy thác tạo vốn giúp hội viên nông dân phát triển sản xuất là một nội dung trọng tâm trong hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân, là cơ sở trong việc vận động, tuyên truyền hội viên nông dân tham gia củng cố tổ chức Hội vững mạnh và thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới. Hàng năm hoạt động ủy thác được xây dựng thành tiêu chí chấm điểm và bình xét thi đua đối với các cấp Hội. Để tổ chức thực hiện tốt việc ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác thông tin, tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, hội viên, nông dân về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với hộ nghèo và đối tượng chính sách khác với nhiều hình thức: thông qua tổ chức Hội nghị tập huấn, hội thảo, Thông tin công tác Hội, các phương tiện thông tin đại chúng, các cuộc họp hoặc sinh hoạt của tổ chức Hội… đến nay Hội Nông dân tỉnh thực hiện nhận ủy thác với 14 chương trình tín dụng hỗ trợ cho nông dân vay vốn để phát triển sản xuất, an sinh xã hội đã đạt được kết quả khả quan, đặc biệt giai đoạn 2015 - 2020 nguồn vốn tín dụng do các cấp Hội thực hiện tăng trưởng vượt bậc, chất lượng tín dụng được củng cố và nâng cao, thể hiện sự nỗ lực cố gắng của các cấp Hội Nông dân trong hoạt động ủy thác cho vay. Trong 5 năm qua các cấp Hội đã phối hợp triển khai cho hơn 40 nghìn lượt hộ hội viên vay vốn với tổng dư nợ ủy thác tính đến 31/12/2020 là 848 tỷ đồng tăng 271,061 tỷ đồng so với năm 2015, với 25.961 hộ tại 695 tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV), chất lượng tín dụng được nâng lên rõ rệt, nợ quá hạn là 658 triệu đồng chiếm 0,08% tổng dư nợ. Cùng với việc coi trọng công tác tuyên truyền, để phối hợp thực hiện chính sách uỷ thác vay vốn có hiệu quả các cấp Hội chú trọng và thường xuyên quan tâm việc thành lập, củng cố, kiện toàn các tổ TK&VV...

Xác định đây là “mắt xích”, công đoạn quan trọng trong quy trình thực hiện ủy thác và là nền tảng để nâng cao hiệu quả, chất lượng tín dụng cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Ban Thường vụ các cấp Hội đã chỉ đạo lựa chọn Ban quản lý tổ TK&VV có đủ năng lực và phẩm chất đạo đức, nhiệt tình tham gia để giới thiệu Ban quản lý tổ. Trong giai đoạn 2015 - 2020 Hội đã củng cố, kiện toàn hơn 220 tổ; tổ chức bồi dưỡng, nâng cao năng lực quản lý, hướng dẫn nghiệp vụ Ban quản lý tổ TK&VV như: huy động tiền gửi tiết kiệm thông qua tổ, tổ chức các hoạt động, công tác quản lý, kiểm tra giám sát nguồn vốn thông qua tổ TK&VV; quyền lợi và nghĩa vụ của các tổ viên, các trường hợp phát sinh trong quá trình thành lập tổ TK&VV; phương thức ủy thác cho vay thông qua các tổ chức chính trị xã hội cho trên 2.900 lượt thành viên tham gia.

Có thể nói hoạt động ủy thác đã đi vào nề nếp, có hiệu quả và hỗ trợ kịp thời vốn cho hội viên để phát triển sản xuất, tăng cả về quy mô và chất lượng. Phần lớn các hộ vay vốn do Hội Nông dân quản lý đều sử dụng vốn vay đúng mục đích, đầu tư phát triển sản xuất có hiệu quả, góp phần cải thiện cuộc sống vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng. Hoạt động ủy thác có tác động mạnh mẽ đến phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững góp phần thực hiện thắng lợi chương trình xây dựng nông thôn mới. Đời sống tinh thần của nông dân được nâng cao rõ rệt làm thay đổi bộ mặt nông thôn góp phần thiết thực vào mục tiêu giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh. Nhờ vốn tín dụng chính sách xã hội, các cấp Hội đã xây dựng được mô hình kinh tế hiệu quả, thu nhập nông dân ổn định, thông qua vay vốn các hộ nông dân được trang bị thêm kiến thức quản lý kinh tế, hạch toán kinh doanh, thực hành tiết kiệm và bảo toàn nguồn vốn. Mặt khác qua việc sinh hoạt tổ TK&VV đã xây dựng và khơi dậy lòng tương thân tương ái tình làng nghĩa xóm trong cộng đồng dân cư, các cấp Hội đã chăm lo được đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, giúp hội viên sử dụng vốn vay chuyển đổi cơ cấu kinh tế cây trồng, vật nuôi, xây dựng mô hình kinh tế trang trại đạt hiệu quả cao.

Các kết quả đạt được thể hiện vai trò trách nhiệm tích cực trong quản lý, chỉ đạo điều hành, triển khai thực hiện của các cấp Hội Nông dân trong tỉnh, thông qua các hoạt động cụ thể ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác đang là cách làm năng động, một mô hình hiệu quả mang tính nhân văn sâu sắc.

                                                                                    LÊ THỊ THU HƯƠNG

                                                                                   Chánh Văn phòng HND tỉnh

Hơn 10 năm qua, Hội Nông dân tỉnh phát động chương trình xây nhà “Mái ấm nông dân” đã có sức lan tỏa sâu rộng, thể hiện tinh thần “tương thân, tương ái” của cán bộ, hội viên nông dân trong việc chung tay giúp đỡ, hỗ trợ kinh phí xây nhà cho hội viên nông dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, giúp nhiều hộ hội viên nghèo an cư lạc nghiệp, có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống.

                      trao tang 20 trieu dong

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh trao tặng số tiền 20 triệu đồng do cán bộ, công chức, viên chức cơ quan

Hội Nông dân tỉnh đóng góp cho hội viên nông dân nghèo tại buổi bàn giao nhà “Mái ấm nông dân”

  

Chương trình xây dựng “Nhà mái ấm Nông dân” trao tặng cho hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm, chăm lo thiết thực của Hội Nông dân đối với đời sống hội viên, đặc biệt là hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn, động viên họ vươn lên trong cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất, đóng góp cho sự phát triển của địa phương.

 Hội Nông dân tỉnh phát động và giao chỉ tiêu thi đua hàng năm xây dựng nhà mái ấm nông dân đối với Hội Nông dân các huyện, thành phố từ 1 đến 2 nhà. Với chỉ đạo của Hội cấp trên, Hội Nông dân các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các cấp Hội rà soát những hộ theo tiêu chí là hội viên nông dân nghèo, không có nguồn thu nhập ổn định, thường xuyên thiếu lương thực; hội viên nông dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; đột xuất gặp rủi ro về thiên tai dịch bệnh, ưu tiên các hộ khó khăn về nhà ở để có biện pháp hỗ trợ. Ngay từ đầu năm, Ban Chấp hành Hội Nông dân các huyện, thành phố đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến ý nghĩa sâu rộng của chương trình nhà “Mái ấm nông dân” tới các cơ sở Hội. Phát huy tinh thần "lá lành đùm lá rách”, vì vậy, chương trình nhà “Mái ấm nông dân” được triển khai đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ cán bộ, hội viên. Với mức đóng góp nguồn quỹ từ 2.000 đồng/hội viên/năm trở lên. Việc lựa chọn đối tượng hỗ trợ được tiến hành công khai, khách quan từ cấp chi hội trên cơ sở bình bầu dân chủ, bám sát các tiêu chí cụ thể. Qua đó, Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện, thành phố tổ chức thẩm định, xét duyệt và hỗ trợ xây dựng nhà cho các hộ nghèo. Kết quả, hàng năm các cấp Hội Nông dân trong toàn tỉnh đã hỗ trợ, bàn giao đưa vào sử dụng 12 - 15 ngôi nhà, trung bình mỗi ngôi nhà được hỗ trợ 20 - 25 triệu với nguồn kinh phí hỗ trợ hơn 300 triệu đồng/năm từ nguồn đóng góp của cán bộ, hội viên hội nông dân, bên cạnh đó, Hội Nông dân huyện, thành phố chỉ đạo hội cơ sở có hội viên được xây dựng nhà thường xuyên đến động viên, hỗ trợ, giúp đỡ ngày công lao động. Tiêu biểu một số huyện nhiều năm xây dựng được 02 nhà mái ấm nông dân như huyện Lạc Sơn, Kim Bôi, Tân Lạc, Cao Phong, Yên Thuỷ… Nhờ có sự giúp đỡ của các cấp Hội Nông dân nhiều hộ hội viên nghèo khó không giấu nổi niềm vui, hạnh phúc khi có ngôi nhà khang trang. Từ đây, cuộc sống gia đình bớt khó khăn hơn, không còn lo sợ khi mùa mưa bão đến, để mỗi cá nhân, gia đình nỗ lực vươn lên trong lao động sản xuất từng bước thoát khỏi đói nghèo… Đặc biệt năm 2020, các cấp hội thiết thực chào mừng đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, chào mừng 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2020). Cơ quan Hội Nông dân tỉnh vận động cán bộ công chức 02 ngày lương, vận động tổ chức, cá nhân được 10 triệu, tổng số tiền là 20 triệu đồng để hỗ trợ xây dựng được 01 nhà cho hộ ông Bùi Văn Hiền, xóm Đầm, xã Bảo Hiệu, huyện Yên Thủy có hoàn cảnh khó khăn, nhiều năm qua chưa có điều kiện để làm nhà ở kiên cố. Ngôi nhà sàn bê tông có diện tích sử dụng 45m2. Tổng kinh phí xây dựng là hơn 100 triệu đồng. Ngoài số tiền hỗ trợ 20 triệu đồng từ nguồn quyên góp của cán bộ, công chức, viên chức Hội Nông dân tỉnh thì chính quyền địa phương, Hội Nông dân xã đã huy động hội viên trong Chi hội nông dân xóm giúp gia đình 85 ngày công; anh em họ hàng giúp 08 triệu đồng; gia đình có gần 30 triệu đồng còn lại gia đình anh Hiền vay mượn để hoàn thiện ngôi nhà để ổn định cuộc sống.

Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới các cấp Hội Nông dân sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tiếp tục thực hiện tốt việc vận động đóng góp xây dựng nhà “Mái ấm nông dân”; đồng thời, tranh thủ sự đóng góp, hỗ trợ của những tổ chức, đơn vị hảo tâm, các cá nhân cùng chung tay giúp đỡ thêm nhiều hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn.

Với phương châm đồng hành cùng hội viên nông dân, từ nhiều năm nay, các cấp Hội Nông dân toàn tỉnh đã thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng nhà “Mái ấm nông dân” cho hội viên nông dân nghèo có căn nhà “che mưa che nắng” để họ yên tâm lao động sản xuất. Những ngôi nhà “Mái ấm nông dân” đã được xây dựng từ chính tình yêu thương, chia sẻ của cán bộ, hội viên nông dân, cả cộng đồng. Mỗi căn nhà chứa đựng ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Qua đó, góp sức vào chương trình xóa nhà tạm bợ, dột nát cho hội viên nông dân nghèo và chương trình xây dựng nông thôn mới.

 

 

THU HẰNG

Ban Tổ chức - Kiểm tra

 

Những kết quả nổi bật năm 2020

1. Tổ chức thành công chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2020) và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025:

- Giải bóng chuyền Nông dân truyền thống tỉnh Hòa Bình lần thứ XIII;

- Biểu dương 90 nông dân là cán bộ Hội, Chi hội trưởng, hội viên nông dân sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2015 - 2020, trong đó 57 cá nhân được UBND tỉnh tặng bằng khen và 33 cá nhân được tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh;

- Khai trương Cửa hàng nông sản an toàn Sông Đà. Ký chương trình phối hợp với Hội Nông dân thành phố Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Giang, Ninh Bình về hỗ trợ quảng bá xúc tiến thương mại tiêu thụ sản phẩm cho hội viên nông dân.

2. Vận động cán bộ hội viên nông dân đóng góp xây dựng được 17 nhà mái ấm nông dân với tổng số tiền trên 350 triệu đồng, trong đó có 01 nhà do cán bộ, công chức cơ quan Hội Nông dân tỉnh đóng góp; 5 nhà Đại đoàn kết; đóng góp hỗ trợ hội viên nông dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19; ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại trong đợt mưa lũ lịch sử.

3. Có 01 nông dân được Trung ương Hội Nông dân trao tặng danh hiệu nông dân Việt Nam xuất sắc;02 nông dân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 01 cơ sở Hội và 03 cán bộ Hội được tặng Bằng khen của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tại Đại hội thi đua yêu nước lần thứ V Trung ương Hội Nông dân Việt Nam. 01 hội viên nông dân được trao Giải nhất “Cuộc thi Sáng tạo Kỹ thuật Nhà nông” toàn quốc lần thứ VIII (2019 - 2020) với giải pháp lai tạo lợn đực rừng với lợn nái MEISHAN và lai tiếp với lợn mán (bản địa).

4. Ký chương trình phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Liên minh hợp tác xã, sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Hoà Bình về thực hiện xây dựng xã hội nông thôn văn minh, hiện đại, hợp tác xã sản xuất, kinh doanh theo chuỗi giá trị và chi hội nông dân nghề nghiệp giai đoạn 2020 - 2025; Ký chương trình phối hợp hoạt động với Bộ chỉ huy quân sự tỉnh giai đoạn 2020 - 2025.

5. Phát động và xây dựng được 137 mô hình “Hàng cây nông dân”.

6. Tổ chức 05 cuộc giám sát việc thực hiện pháp luật về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp giai đoạn 2014 - 2020, giám sát việc triển khai thực hiện cơ chế hỗ trợ tiêu thụ nông sản hàng hóa trên địa bàn tỉnh.

7. Tăng trưởng nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân là 2.919 triệu đồng, nâng tổng số quỹ toàn tỉnh 36,284 tỷ đồng.

8. Tổ chức 17 lớp đào tạo nghề cho 420 hội viên nông dân; 09 lớp chuyển giao ứng dụng khoa học - công nghệ; triển khai xây dựng 04 mô hình phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị. Phối hợp với các Ngân hàng để hỗ trợ nguồn vốn cho hội viên nông dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.

 

Một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2021

 1. Tổ chức tuyên truyền và thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII gắn với Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2018 - 2023. Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

 2. Kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ X nhiệm kỳ 2018 - 2023.

 3. Tổng kết Chỉ thị số 59-CT/TW, ngày 15/12/2000 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

 4. Tổ chức hội nghị “Biểu dương nông dân xuất sắc tỉnh Hòa Bình năm 2021”. Bình chọn danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc”; sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu.

 5. Tiếp tục xây dựng và nhân rộng mô hình “Nhà sạch, vườn đẹp, môi trường trong lành, ngõ xóm văn minh” gắn với xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu tại các huyện, thành phố.

 6. Tham gia Hội chợ Triển lãm Nông nghiệp - Thương mại tại các khu vực và tổ chức tại tỉnh; thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm nông sản; triển khai các hoạt động hỗ trợ xây dựng các mô hình phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với công tác đào tạo nghề, sản xuất nông sản thực phẩm an toàn theo chuẩn VietGap; xây dựng mô hình ứng dụng khoa học công nghệ cao trong sản xuất.

 7. Sơ kết Nghị quyết số 29-NQ/HNDTW, ngày 21/01/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khóa VI) về nâng cao chất lượng Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020. Đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững.

8. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả các hoạt động hỗ trợ, tư vấn, dịch vụ, dạy nghề, tạo việc làm cho nông dân để phát triển sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Tiếp tục triển khai các hoạt động đối ngoại theo hướng thiết thực, hiệu quả. 

                                            HỘI NÔNG DÂN TỈNH HOÀ BÌNH

Xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh là nội dung được các cấp Hội Nông dân trong tỉnh luôn xác định là nhân tố hàng đầu có ý nghĩa quyết định để hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. Để góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, trước hết, các cấp Hội đã tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và hội viên nông dân. Chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, đồng thời thường xuyên nắm chắc diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và hội viên nông dân, kịp thời định hướng tư tưởng, dư luận xã hội, tạo sự thống nhất, sự đồng thuận cao của hội viên nông dân trong hệ thống Hội đối với thực hiện công tác Hội và phong trào nông dân, từ đó góp phần nhanh chóng đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII; Chỉ thị 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các cấp Hội thực hiện gắn với xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, các phong trào thi đua đã có những tác động tích cực vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, chính trị, xã hội tại địa phương.

Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh

Xác định xây dựng tổ chức Hội vững mạnh là nhiệm vụ quan trọng, then chốt, có ý nghĩa quyết định sự thắng lợi trong công tác Hội và phong trào nông dân. Vì vậy, trong 5 năm qua, công tác xây dựng tổ chức Hội vững mạnh đã được các cấp Hội tập trung chỉ đạo với phương châm hướng mạnh về cơ sở, coi việc xây dựng cơ sở Hội là nền tảng, các cấp Hội đã có nhiều đổi mới, sáng tạo, linh hoạt trong triển khai các đợt thi đua, các cuộc vận động, các hoạt động của Hội. Đổi mới nội dung và hình thức hoạt động, đa dạng hoá mô hình hoạt động và hình thức tập hợp, tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân; tích cực phát triển hội viên mới, nâng cao chất lượng hoạt động của chi, tổ hội; xây dựng và phát triển quỹ Hội, Quỹ Hỗ trợ nông dân, đó thực sự là “chất keo” gắn kết giữa hội viên nông dân với tổ chức Hội. Các cấp Hội quan tâm kiện toàn tổ chức bộ máy đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; chú trọng cải tiến, đổi mới lề lối làm việc, khắc phục tính hành chính; đội ngũ cán bộ chuyên trách Hội nêu cao tinh thần trách nhiệm, tâm huyết với nông dân, nông nghiệp, nông thôn, sâu sát thực tiễn phong trào, thường xuyên đi cơ sở, tích cực học tập, không ngừng nâng cao trình độ về mọi mặt, rèn luyện phẩm chất đạo đức, tác phong người cán bộ Hội “Theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân trong tình hình mới. Tích cực, chủ động tham mưu, đề xuất các cơ chế, chính sách đối với nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Từ hiệu quả công tác xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, chất lượng hội viên và Hội cơ sở ngày càng được nâng lên, số cơ sở Hội vững mạnh năm sau luôn cao hơn năm trước, hàng năm kết nạp mới trên 1.300 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh hiện nay là 130.734 hội viên; hệ thống tổ chức Hội được củng cố và phát triển, vai trò, vị thế của tổ chức Hội ngày càng được phát huy và nâng cao, góp phần xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”

Nổi bật là phát động tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, dồn điền, đổi thửa, tích tụ ruộng đất, xây dựng vùng sản xuất tập trung, áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công nghệ mới. Bình quân mỗi năm thu hút trên 72.000 hộ nông dân đăng ký và có hơn 36.000 hộ đạt danh hiệu hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, nhiều nông dân được vinh danh nông dân Việt Nam xuất sắc như Ông Trần Văn Minh, xóm Điếm Tổng, xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn (2018); Ông Bùi Văn Binh xóm Dứng, xã Kim Truy, huyện Kim Bôi (năm 2019); Ông Nguyễn Xuân Sang, xóm Nai, xã Thung Nai, huyện Cao Phong (năm 2020). Các hộ nông dân SXKD giỏi trong toàn tỉnh đã giúp đỡ hộ nghèo vươn lên thoát nghèo bằng nhiều hình thức giúp về vốn, giống, ngày công lao động, vật tư nông nghiệp, hướng dẫn kỹ thuật, cách làm ăn. Các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện của cán bộ, hội viên, nông dân trong tỉnh như tham gia xây dựng Quỹ “Vì người nghèo”, Quỹ “đền ơn đáp nghĩa”, chia sẻ với những khó khăn, thiệt hại do thiên tai lũ lụt, hạn hán, dịch bệnh gây ra.... các hoạt động đã mang ý nghĩa chính trị - xã hội, tính nhân văn sâu sắc, góp phần thực hiện có hiệu quả chủ trương giảm nghèo của Đảng và Nhà nước, củng cố khối đại đoàn kết, khơi dậy truyền thống yêu nước, tinh thần tương thân, tương ái của dân tộc.

Nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo vệ môi trường

Thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn” và các chủ trương của Đảng, Nhà nước về xây dựng nông thôn mới. Xác định vai trò chủ thể của nông dân các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã tích cực vận động nông dân hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, cuộc vận động “xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “nhà sạch, vườn đẹp, môi trường trong lành, ngõ xóm văn minh” gắn với xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu, trồng “Hàng cây nông dân”..., các phong trào đã lôi cuốn hàng chục nghìn hội viên, nông dân hưởng ứng, tích cực tham gia, lan tỏa rộng khắp đến mỗi người nông dân, hàng nghìn gia đình hội viên, nông dân tự nguyện hiến đất, góp tiền của gia đình để mở đường, xây dựng các công trình công cộng ở nông thôn, trong 5 năm qua nông dân đóng góp được 13,675 tỷ đồng, 362.914 ngày công, hiến 160.530m2 đất, đào đắp 65.220m3 đất đá, làm mới và duy tu bảo dưỡng 1.531km đường giao thông nông thôn, xây mới và cải tạo 4.210km kênh mương nội đồng, lắp mới 17,32km đường điện chiếu sáng… góp phần nâng tổng số xã đạt nông thôn mới là 59/131 xã. Các cấp Hội bằng việc truyền thông nâng cao nhận thức về bảo vệ tài nguyên môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu thông qua các hoạt độngtruyền thông, mít tinhhưởng ứng ngày môi trường thế giới, tuần lễ quốc gia nước sạch vệ sinh môi trường, chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn, chống rác thải nhựa... đến cán bộ, hội viên nông dân các cấp, kết quả xây dựng trên 500 mô hình bảo vệ môi trường, các tổ tự quản bảo vệ môi trường, mỗi chi hội là một tổ tự quản, dọn dẹp vệ sinh đường làng, ngõ xóm, thu gom, xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật hàng tuần.Thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” cán bộ, hội viên nông dân đã tích cực tham gia các phong trào văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao; thực hiện quy ước, hương ước ở làng bản, văn minh nơi đô thị, tham gia lễ hội truyền thống tại địa phương góp phần khôi phục và giữ gìn nét văn hoá bản sắc dân tộc.

Các cơ sở Hội duy trì hơn 200 đội văn nghệ, 108 đội bóng chuyền, bóng đá, đẩy gậy, kéo co; hàng năm có trên 80% hộ nông dân đạt danh hiệu "gia đình văn hoá", 65% làng, bản, phố, khu dân cư đạt danh hiệu văn hoá. Từ kết quả đó đãlàm thay đổi bộ mặt nông thôn nhanh chóng, thúc đẩy giao thương, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, tạo điều kiện khuyến khích phát triển sản xuất, đời sống vật chất, tinh thần của người nông dân được nâng lên rõ rệt.

Nông dân tham gia đảm bảo quốc phòng an ninh

Các cấp Hội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, hội viên, nông dân về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, luôn cảnh giác với diễn biến hòa bình và chia rẽ dân tộc, tôn giáo, phòng chống tội phạm, đấu tranh ngăn chặn các hành động phá hoại của các thế lực thù địch, đảm bảo an ninh nông thôn. Trong 5 năm, Hội Nông dân các cấp phối hợp với cơ quan quân sự địa phương tổ chức 7.321 buổi tuyên truyền cho 527.150 lượt cán bộ, hội viên nông dân tham gia. Tổ chức phát động phong trào “Nông dân tham gia phát hiện, tố giác tội phạm, cảm hóa, giáo dục người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư”; thành lập các Câu lạc bộ “Phòng chống tệ nạn xã hội”, câu lạc bộ “Sống trong tình thương”, câu lạc bộ “Chi hội an toàn không có người phạm tội”, “Chi hội nông dân phòng ngừa lây nhiễm HIV/AIDS và bệnh xã hội”… góp phần giữ vững ổn định chính trị, tăng cường quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự - an toàn xã hội.

Phát huy kết quả đạt được, trong thời gian tới các cấp Hội Nông dân trong tỉnh tập trung các giải pháp xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; vận động nông dân phát triển nông nghiệp thịnh vượng, xây dựng nông thôn văn minh, hiện đại, đảm bảo môi trường và giảm nghèo bền vững; thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong phát triển nông nghiệp và nông thôn.

                                     NGUYỄN THỊ HƯƠNG HẢI

                                     Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

Ngày 28/9/2020, Chi bộ Hội Nông dân tỉnh tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới, với sự tham dự của các đồng chí trong Chi ủy, đảng viên chi bộ và quần chúng ưu tú.  Lễ kết nạp diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng trình tự, thủ tục kết nạp Đảng viên mới. Đồng chí Bí thư Chi bộ đã trao Quyết định kết nạp và phân công nhiệm vụ cho đồng chí đảng viên mới, đồng thời phân công các đồng chí đảng viên chính thức trong Chi bộ tiếp tục theo dõi, giúp đỡ đồng chí đảng viên mới trong thời gian dự bị 12 tháng.

Copy of 20200929 105129   
Đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Phương - Bí thư Chi bộ
trao Quyết định kết nạp Đảng cho đảng viên mới  

 

Bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần phát triển, nâng cao chất lượng và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng nói chung và các cá nhân Đảng viên nói riêng; góp phần xây dựng đội ngũ Đảng viên ngày càng lớn mạnh, Chi bộ đoàn kết, gắn bó, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của tổ chức Hội Nông dân.                                    

                                                                          ĐỨC TUẤN

                                                             

.

2222222
8777465244

pho bien phap luat

11103576 thongtinthitruonggiaca 16-06-20

hoctaphcm333

Thống kê truy cập

2375825
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả:
149
403
2569
622013
13882
11102
2375825

Your IP: 54.236.58.220
2021-02-27 05:20
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction